Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
65

Sefela sa teboho

651Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini. Sefela.

2Modimo, o lokelwa ke thoriso,

e o lokela o le Sione;

dikano di phethelwa wena,

3wena ya utlwang thapelo.

Batho bohle ba tla tla ho wena,

4ba tle ka baka la dibe tsa bona.

Ha re imetswe ke melato,

wena o a re tshwarela.

5Ho lehlohonolo eo o mo kgethileng,

wa mo amohela,

hore a tle a ahe mabaleng a hao.

Re tla kgora tse molemo

tsa Ntlo ya hao,

tse halalelang tsa Tempele ya hao.

6O re arabela ka diketso tse hlollang,

diketso tse hlollang tsa toka,

wena Modimo, mopholosi wa rona;

wena o leng tshepo ya bohle

ho isa dipheletsong tsa lefatshe,

le dihlekehlekeng tse hole.

7Ka matla a hao o hlomile dithaba,

o bontsha bonatla ba hao;

8o kgutsisa ho tuduana ha mawatle,

ho tuduana ha maqhubu a wona,

le ho dumaduma ha ditjhaba.

9Ba ahileng dipheletsong tsa lefatshe

ba tshaba dipontsho tsa hao;

o etsa hore bohle ba howe ka thabo,

ho tloha botjhabela

ho isa bophirimela.

10O etela lefatshe, o a le nwesetsa,

o le sitsa ka nala;

noka tsa mahodimo di phename,

ho fa batho dijo.

Ka mokgwa oo o lokisa lefatshe,

11ka ho kolobisa boleme ba masimo,

ho phophotha makwete a wona,

ho nolofatsa mobu

ka pula tsa medupe,

le ho hlohonolofatsa

dijalo tsa wona.

12O rwesa selemo mofapahlooho,

mofapahlooho wa tse molemo tsa hao,

mehlaleng ya hao ke nala feela.

13Makgulo a lehwatata

a tshwetshwetha metsi,

maralla a aparetswe ke thabo.

14Diphula di aparetswe ke mehlape,

dikgohlo di tletse mabele.

Tsena tsohle di howa ka thabo,

di a bina.

66

Ditjhaba di boke Modimo

661Pesalema e qapetsweng motsamaisi wa dibini. Sefela.

Etsetsang Modimo ditlatse,

lona ba lefatshe lohle,

2mo rokeng, le tlotlise lebitso la hae,

le mo rorise

ka mokgwa o tlotlehang.

3Ereng ho Modimo:

“Mesebetsi ya hao

e tshabeha hakaakang!

Ka baka la matla a hao a maholo,

dira tsa hao di a o qekisa.

4Lefatshe lohle le a o kgumamela,

le a o roka,

le roka lebitso la hao.”

5Tloong, le bohe

mesebetsi ya Modimo:

O a tshabeha diketsong tsa hae,

ketsong tsa hae ho bana ba batho.

6O ile a apola lewatle,

ha hlaha mobu o ommeng,

batho ba tshela noka ka maoto;

ka baka leo, a re mo thabeleng.Phal. 14:21
Josh. 3:14-17

7Ka matla a hae o busa kamehla,

mahlo a hae a disa ditjhaba,

esere bahanyetsi ba boela ba tsoha.

8Bokang Modimo wa rona,

lona ditjhaba,

utlwahatsang thoriso ya hae.

9Ke yena ya re fileng bophelo,

ya sa kang a tlohela maoto a rona,

a a tlohella ho thella.

10Modimo, o ile wa re hlahloba,

wa re hlwekisa seboping

jwaloka silefera;

11wa re tshwasa ka letlowa,

wa re belesa mojaro o boima;

12wa dumella batho ho re hata melala,

ra feta hara mollo le metsi;

wa ntano re kgatholla haholo.

13Ke tla ya tlung ya hao

ke nkile setjheso,

ke o phethele dikano tsa ka,

14tseo ke di buileng ka molomo wa ka,

ka di bolela ke le matshwenyehong.

15Ke tla o nyehella ka ditjheso,

ka ditjheso tsa phoofolo tse nonneng,

le ka setjheso sa dipheleu,

setjheso se monko o monate,

ke o hlabele dipohwana le diphooko.

16Tloong, le mamele,

lona bohle ba tshabang Modimo,

ke le phetele

seo a nketseditseng sona.

17Ke ipileditse ho yena

ka molomo wa ka,

ka mo phafa ka leleme la ka.

18Hoja ke ne ke dumella bobe

pelong ya ka,

Morena a ka be a sa nkutlwa,

19empa Modimo o nkutlwile,

o mametse sello sa thapelo ya ka.

20Ho bokwe Modimo,

ya sa kang a lahla thapelo ya ka,

ya sa kang a ntima mohau wa hae.

67

Thapelo ya ho leboha kotulo

671Pesalema. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka diletsa tsa dikgwele. Sefela.

2Modimo ako re hauhele,

o re hlohonolofatse,

o re bontshe sefahleho,

fahleho se kganyang kgotso.

3Ditsela tsa hao

di ke di tsejwe lefatsheng,

ditjhaba tsohle di tsebe

hore o a pholosa.

4Ditjhaba di ke di o boke,

wena Modimo,

ditjhaba tsohle di o boke.

5Merabe e ke e thabe, e etse ditlatse,

hobane o ahlola ditjhaba ka toka;

ke wena motsamaisi

wa merabe lefatsheng.

6Ditjhaba di ke di o boke,

wena Modimo,

ditjhaba tsohle di o boke.

7Lefatshe le bile le tjhai e kgolo,

Modimo, Modimo wa rona,

o re hlohonolofaditse!

8Modimo o re hlohonolofaditse,

a tshajwe ke bohle lefatsheng,

ho isa dipheletsong tsa lona.