Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
64

Tshireletso malemeng a ba kgopo

641Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Modimo, ako utlwe sello sa ka,

sello sa ka sa masisapelo,

o sireletse bophelo ba ka

o bo sireletse ha sera se ntshosa.

3Mpate hole le mokgatlo,

mokgatlo wa ba etsang bobe,

hole le sehlopha sa ba kgopo;

4ba leotsang maleme a bona

ba a leotsa sa disabole,

ba hlabang ka mantswe a babang,

mantswe a kang metsu.

5Ba fula ya se nang kodi ba ipatile,

ba mo fula ka tsometso

ba se na letswalo.

6Ba tiile morerong wa bona o mobe,

ba rera ho tjheha maraba, ba re:

“Re tla bonwa ke mang?”

7Ba rera bokgopo, ba re:

“Re lohile mano ka bohlale.”

Mehopolo ya motho ke kweetsa,

le pelo ya hae ke kweetsa.

8Empa Modimo o ba fula

ka metsu ya hae,

o ba hlaba ka ho ba tsometsa.

9Maleme a bona a a ba timetsa;

bohle ba ba bonang

ba sisinya dihlooho.

10Jwale bohle ba tla tshaba,

ba bolele mosebetsi wa Modimo,

ba utlwisise ketso ya hae.

11Ya lokileng o tla thabela Morena,

mme a tshabele ho yena;

bohle ba pelo di ntle ba ithorise.

65

Sefela sa teboho

651Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini. Sefela.

2Modimo, o lokelwa ke thoriso,

e o lokela o le Sione;

dikano di phethelwa wena,

3wena ya utlwang thapelo.

Batho bohle ba tla tla ho wena,

4ba tle ka baka la dibe tsa bona.

Ha re imetswe ke melato,

wena o a re tshwarela.

5Ho lehlohonolo eo o mo kgethileng,

wa mo amohela,

hore a tle a ahe mabaleng a hao.

Re tla kgora tse molemo

tsa Ntlo ya hao,

tse halalelang tsa Tempele ya hao.

6O re arabela ka diketso tse hlollang,

diketso tse hlollang tsa toka,

wena Modimo, mopholosi wa rona;

wena o leng tshepo ya bohle

ho isa dipheletsong tsa lefatshe,

le dihlekehlekeng tse hole.

7Ka matla a hao o hlomile dithaba,

o bontsha bonatla ba hao;

8o kgutsisa ho tuduana ha mawatle,

ho tuduana ha maqhubu a wona,

le ho dumaduma ha ditjhaba.

9Ba ahileng dipheletsong tsa lefatshe

ba tshaba dipontsho tsa hao;

o etsa hore bohle ba howe ka thabo,

ho tloha botjhabela

ho isa bophirimela.

10O etela lefatshe, o a le nwesetsa,

o le sitsa ka nala;

noka tsa mahodimo di phename,

ho fa batho dijo.

Ka mokgwa oo o lokisa lefatshe,

11ka ho kolobisa boleme ba masimo,

ho phophotha makwete a wona,

ho nolofatsa mobu

ka pula tsa medupe,

le ho hlohonolofatsa

dijalo tsa wona.

12O rwesa selemo mofapahlooho,

mofapahlooho wa tse molemo tsa hao,

mehlaleng ya hao ke nala feela.

13Makgulo a lehwatata

a tshwetshwetha metsi,

maralla a aparetswe ke thabo.

14Diphula di aparetswe ke mehlape,

dikgohlo di tletse mabele.

Tsena tsohle di howa ka thabo,

di a bina.

66

Ditjhaba di boke Modimo

661Pesalema e qapetsweng motsamaisi wa dibini. Sefela.

Etsetsang Modimo ditlatse,

lona ba lefatshe lohle,

2mo rokeng, le tlotlise lebitso la hae,

le mo rorise

ka mokgwa o tlotlehang.

3Ereng ho Modimo:

“Mesebetsi ya hao

e tshabeha hakaakang!

Ka baka la matla a hao a maholo,

dira tsa hao di a o qekisa.

4Lefatshe lohle le a o kgumamela,

le a o roka,

le roka lebitso la hao.”

5Tloong, le bohe

mesebetsi ya Modimo:

O a tshabeha diketsong tsa hae,

ketsong tsa hae ho bana ba batho.

6O ile a apola lewatle,

ha hlaha mobu o ommeng,

batho ba tshela noka ka maoto;

ka baka leo, a re mo thabeleng.Phal. 14:21
Josh. 3:14-17

7Ka matla a hae o busa kamehla,

mahlo a hae a disa ditjhaba,

esere bahanyetsi ba boela ba tsoha.

8Bokang Modimo wa rona,

lona ditjhaba,

utlwahatsang thoriso ya hae.

9Ke yena ya re fileng bophelo,

ya sa kang a tlohela maoto a rona,

a a tlohella ho thella.

10Modimo, o ile wa re hlahloba,

wa re hlwekisa seboping

jwaloka silefera;

11wa re tshwasa ka letlowa,

wa re belesa mojaro o boima;

12wa dumella batho ho re hata melala,

ra feta hara mollo le metsi;

wa ntano re kgatholla haholo.

13Ke tla ya tlung ya hao

ke nkile setjheso,

ke o phethele dikano tsa ka,

14tseo ke di buileng ka molomo wa ka,

ka di bolela ke le matshwenyehong.

15Ke tla o nyehella ka ditjheso,

ka ditjheso tsa phoofolo tse nonneng,

le ka setjheso sa dipheleu,

setjheso se monko o monate,

ke o hlabele dipohwana le diphooko.

16Tloong, le mamele,

lona bohle ba tshabang Modimo,

ke le phetele

seo a nketseditseng sona.

17Ke ipileditse ho yena

ka molomo wa ka,

ka mo phafa ka leleme la ka.

18Hoja ke ne ke dumella bobe

pelong ya ka,

Morena a ka be a sa nkutlwa,

19empa Modimo o nkutlwile,

o mametse sello sa thapelo ya ka.

20Ho bokwe Modimo,

ya sa kang a lahla thapelo ya ka,

ya sa kang a ntima mohau wa hae.