Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
63

Ho hlolohelwa Modimo

631Pesalema ya Davida, ya mohla a leng lehwatateng la Juda.1 Sam. 23:14

2Modimo, ke wena Modimo wa ka,

Modimo eo ke mmatlang,

moya wa ka o o nyoretswe,

mmele wa ka o o hlolohetswe,

jwaloka naha e omeletseng,

e kgathetseng, e hlokang metsi.

3Ka o tadima

o le Sehalalelong sa hao,

ka boha matla a hao le tlotla ya hao.

4Mohau wa hao o molemo

ho feta bophelo,

molomo wa ka o tla o rorisa.

5Ke tla o boka ha ke ntse ke phela,

ke phahamise matsoho a ka,

ke a phahamisetse ho wena.

6Moya wa ka o tla kgora

jwaloka ya jang moko le mafura,

molomo wa ka o o rorise

o o rorise ka dithoko tsa thabo.

7Ha ke ntse ke robetse ke a o hopola,

ke o nahana ka dinako tsa bosiu,

8hobane o mothusi wa ka,

ke nyakalla moriting

wa mapheo a hao.

9Moya wa ka o o kgomaretse,

tsoho la hao le letona

le a ntshehetsa.

10Ba batlang ho timetsa bophelo ba ka

ba tla theohela

botebong ba lefatshe;

11ba tla bolawa ka sabole e bohale,

mme ba jewe ke diphiri.

12Athe kgosi e tla thabela Modimo,

bohle ba ikanang ka yena

ba tla ithorisa,

empa ba leshano

ba tla thijwa melomo.

64

Tshireletso malemeng a ba kgopo

641Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Modimo, ako utlwe sello sa ka,

sello sa ka sa masisapelo,

o sireletse bophelo ba ka

o bo sireletse ha sera se ntshosa.

3Mpate hole le mokgatlo,

mokgatlo wa ba etsang bobe,

hole le sehlopha sa ba kgopo;

4ba leotsang maleme a bona

ba a leotsa sa disabole,

ba hlabang ka mantswe a babang,

mantswe a kang metsu.

5Ba fula ya se nang kodi ba ipatile,

ba mo fula ka tsometso

ba se na letswalo.

6Ba tiile morerong wa bona o mobe,

ba rera ho tjheha maraba, ba re:

“Re tla bonwa ke mang?”

7Ba rera bokgopo, ba re:

“Re lohile mano ka bohlale.”

Mehopolo ya motho ke kweetsa,

le pelo ya hae ke kweetsa.

8Empa Modimo o ba fula

ka metsu ya hae,

o ba hlaba ka ho ba tsometsa.

9Maleme a bona a a ba timetsa;

bohle ba ba bonang

ba sisinya dihlooho.

10Jwale bohle ba tla tshaba,

ba bolele mosebetsi wa Modimo,

ba utlwisise ketso ya hae.

11Ya lokileng o tla thabela Morena,

mme a tshabele ho yena;

bohle ba pelo di ntle ba ithorise.

65

Sefela sa teboho

651Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini. Sefela.

2Modimo, o lokelwa ke thoriso,

e o lokela o le Sione;

dikano di phethelwa wena,

3wena ya utlwang thapelo.

Batho bohle ba tla tla ho wena,

4ba tle ka baka la dibe tsa bona.

Ha re imetswe ke melato,

wena o a re tshwarela.

5Ho lehlohonolo eo o mo kgethileng,

wa mo amohela,

hore a tle a ahe mabaleng a hao.

Re tla kgora tse molemo

tsa Ntlo ya hao,

tse halalelang tsa Tempele ya hao.

6O re arabela ka diketso tse hlollang,

diketso tse hlollang tsa toka,

wena Modimo, mopholosi wa rona;

wena o leng tshepo ya bohle

ho isa dipheletsong tsa lefatshe,

le dihlekehlekeng tse hole.

7Ka matla a hao o hlomile dithaba,

o bontsha bonatla ba hao;

8o kgutsisa ho tuduana ha mawatle,

ho tuduana ha maqhubu a wona,

le ho dumaduma ha ditjhaba.

9Ba ahileng dipheletsong tsa lefatshe

ba tshaba dipontsho tsa hao;

o etsa hore bohle ba howe ka thabo,

ho tloha botjhabela

ho isa bophirimela.

10O etela lefatshe, o a le nwesetsa,

o le sitsa ka nala;

noka tsa mahodimo di phename,

ho fa batho dijo.

Ka mokgwa oo o lokisa lefatshe,

11ka ho kolobisa boleme ba masimo,

ho phophotha makwete a wona,

ho nolofatsa mobu

ka pula tsa medupe,

le ho hlohonolofatsa

dijalo tsa wona.

12O rwesa selemo mofapahlooho,

mofapahlooho wa tse molemo tsa hao,

mehlaleng ya hao ke nala feela.

13Makgulo a lehwatata

a tshwetshwetha metsi,

maralla a aparetswe ke thabo.

14Diphula di aparetswe ke mehlape,

dikgohlo di tletse mabele.

Tsena tsohle di howa ka thabo,

di a bina.