Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
57

Thapelo ya ho ikopela thuso

571Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka mmino wa sefela sa “O se ke wa senya”. Ke ya mohla Davida a neng a etswa lehaheng, a baleha Saule.1 Sam. 22:1
24:3

2Nkgauhele, oho, Modimo nkgauhele,

hobane ke tshabela ho wena.

Ke tshabela moriting

wa mapheo a hao,

ho fihlela koduwa e ba e feta.

3Ke ipiletsa ho Modimo,

Ya Hodimodimo,

yena Modimo ya nketsetsang tsohle.

4A le mahodimong, a ke a nthusetse;

a ferekanye ya nkgatakelang.

Modimo a ntshitse

ka mohau wa hae,

a mpontshe botshepehi ba hae.

5Ke dutse hara ditau

tse harolang batho;

meno a tsona

a ka marumo le metsu,

maleme a tsona

a ka sabole tse bohale.

6Modimo, bontsha hore

o okametse mahodimo,

tlotla ya hao

e phahamele lefatshe lohle.

7Ba tjhehile maoto a ka ka leraba,

mme moya wa ka o siame;

ba ntjheketse lemena,

empa ke bona

ba wetseng ka ho lona.

8Pelo ya ka e matlafetse, Modimo,

pelo ya ka e matlafetse;

ke tla bina, ke o roke.

9Tsoha, moya wa ka;

tsohang, lona thomo le harepa;

ke tla tsoha mafube a eso hlahe.

10Morena, ke tla o boka hara ditjhaba,

ke o roke hara merabe;

11hobane mohau wa hao o moholo,

o fihla mahodimong,

le botshepehi ba hao

bo fihla marung.

12Modimo, bontsha hore

o okametse mahodimo,

tlotla ya hao

e phahamele lefatshe lohle.

58

Babusi ba kgopo ba otlwe ke Modimo

581Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka mmino wa sefela sa “O se ke wa senya”.

2Lona babusi, na ruri

le ahlola ka ho loka?

Na le ahlola batho ka toka?Temaneng ena baahlodi ba bitswa “medimo”. Sheba le Pes. 82:1

3Tjhe, ka dipelong tsa lona

le rera tse kgopo,

lefatsheng le etsa tse sehloho,

le di etsa ka matsoho a lona.

4Ba kgopo ba senyehile

ho tloha popelong,

ba leshano ba kgelohile

ho tloha tswalong ya bona.

5Mahloko a bona

a tshwana le mahloko a noha;

ba ithibile ditsebe

sa marabe ya manganga,

6ya sa utlweng lentswe

la ya mo weweletsang,

la ya mo bobisang ka bohlale ba hae.

7Oho, Modimo,

pshatla meno a bona,

a pshatlelle ka mahanong a bona;

oho, Morena, motsula meno,

meno a mekwetsepe a ditawana.

8Ba ke ba nyamele

sa metsi a phallang,

ba ke ba omelle

sa jwang bo hataketsweng.

9Ba ke ba qhididihe

sa kgofu ha e ntse e tsamaya,

ba be jwaloka sefolotsana,

sona se sa boneng letsatsi.

10Etlare ba eso lemohe

a ba fothole sa hlabahlabane,

a ba fefole sa lehola ka kgalefo,

ka kgalefo ya hae e tukang.

11Ya lokileng o tla thaba

ha a bona phetetso,

o tla hlatswa maoto a hae

ka madi a ba kgopo.

12Batho ba tla re:

“Ruri, ya lokileng o newa moputso;

ruri, Modimo o teng,

o ahlola batho lefatsheng.”

59

Modimo ke qhobosheane ya ka

591Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka mmino wa sefela sa “O se ke wa senya”. Ke ya mohla Saule a neng a rometse batho ho lebela ntlo ya Davida le ho mmolaya.1 Sam. 19:11

2Modimo wa ka,

ako nnamolele direng tsa ka,

o ntshireletse

ho ba ntsohetseng matla.

3Ako nnamolele

ho ba etsang tse kgopo,

o mpholose

ho ba ratang ho tsholla madi.

4Ke bao ba matla ba bokane,

ba ntaletse,

le hoja ke se na molato

kapa sebe, Morena.

5Ba a potlaka, ba itokisetsa nna,

le hoja ke sa etsa phoso;

tsoha, o nkgahlanyetse,

mme o bone.

6Wena Morena,

Modimo wa mabotho,

Modimo wa Iseraele,

tsoha, o otle baditjhaba bohle,

o se ke wa hauhela le ya mong,

le ya mong wa mahlabaphiyo ao.

7Kamehla ba kgutla ka phirimana,

ba rore sa dintja,

ba solle hara motse.

8Ke bao ba bebera haholo,

ka melomong ya bona

ho tswa disabole,

mme ba re:

“Ke mang ya re utlwang?”

9Empa wena Morena, o a ba tsheha,

o soma baditjhaba bohle.

10Wena o leng matla a ka,

ke shebile wena,

hobane Modimo

ke qhobosheane ya ka.

11Modimo ya nkgauhelang

o tla nthusetsa,

Modimo o tla etsa hore

ke telle ba ntaletseng.

12O se ke wa ba bolaya,

esere tjhaba sa heso sa lebala;

o ba qhale ka matla a hao,

o ba dihe,

wena Morena, thebe ya rona.

13Sebe sa bona ke mantswe a bona,

mantswe a tswang

melomong ya bona;

ba tshwaswe

ke boikgohomoso ba bona,

ka baka la dithohako

le wona mashano ao ba a buang.

14Ba fedise ka kgalefo ya hao;

ba fedise, ba se hlole ba eba teng,

ba tle ba tsebe hore

Modimo o a busa,

o busa ntlo ya Jakobo,

ho isa dipheletsong tsa lefatshe.

15Kamehla ba kgutla ka phirimana,

ba rore sa dintja,

ba solle hara motse,

16ba shote, ba batle dijo,

ba komakome ha ba sa kgore.

17Ha e le nna ke tla bina,

ke rorise matla a hao,

e sa le hosasa ke tla bolela,

ke bolele tsa mohau wa hao

ke di bolele ka mehoo ya thabo,

hobane o bile qhobosheane ya ka,

o bile setshabelo sa ka

mohla tsatsi

la matshwenyeho a ka.

18Wena o leng matla a ka,

ke tla o roka,

hobane Modimo

ke qhobosheane ya ka,

ke Modimo ya nkgauhelang.