Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
54

Thapelo ya ho ikopela tshireletso

541Thothokiso e nang le thuto. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka diletsa tsa dikgwele. Pesalema ya Davida. 2ya mohla baahi ba Sife ba tlileng ho Saule, ba re: “Ha re re Davida o ipatile habo rona!”1 Sam. 23:19
26:1

3Oho, Modimo, ako mpholose,

mpholose ka baka la lebitso la hao,

o nkahlolele ka matla a hao.

4Oho, Modimo,

ako mamele thapelo ya ka,

o sekehele dipolelo tsa ka tsebe.

5Baikakasi ba ntsohetse matla,

ba sehloho ba batla bophelo ba ka,

ha ba na taba le Modimo.

6Empa nna Modimo o a nthusa,

Morena ke mmaballi e moholo,

ke mmaballi wa bophelo ba ka.

7Ba ntaletseng

ba ke ba putswe ka bobe;

ba fedise

ka baka la botshepehi ba hao.

8Ke tla ithaopela

ho o nyehella ka sehlabelo,

ke boke bitso la hao, Morena,

hobane le molemo.

9O ntopolotse

matshwenyehong a ka kaofela;

ke tadima dira tsa ka ka tello.

55

Thapelo ya ho ikopela thuso

551Pesalema ya Davida. Thothokiso e nang le thuto. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka diletsa tsa dikgwele.

2Oho, Modimo, ako sekehe tsebe,

o sekehele thapelo ya ka tsebe,

o se ke wa furalla thapedi ya ka.

3Ako mmamele, o be o nkarabe:

Ke tsielehile, ke sisa pelo,

ke a fehelwa,

4ka baka la ho hlodiuwa

ke dira tsa ka,

le ka baka la ho hlapaolwa

ke ba kgopo.

Ba nneta ka bokgopo,

ba ntlhorisa ba halefile.

5Pelo ya ka e uba habohloko,

matswalo a lefu a mpupeditse.

6Ke kenwe ke letswalo,

ke a thothomela,

ke aparetswe ke tshabo.

7Ke bile ka re:

“Ke mang ya tla mpha mapheo,

mapheo a kang a leeba,

ke tle ke fofe, ke yo phomola?”

8E, nka be ke baleha, ke eya hole,

ke ilo iphelela lehwatateng.

9Ke ne ke tla potlakela

ho ya fumana tshireletso

meyeng ya ditsokotsane le ya difefo.

10Morena, lobokanya merero

ya ba kgopo,

o ferekanye maleme a bona,

hobane nna ke bona sehloho,

ke bona le diqabang motseng;

11di solla hodima marako a motse,

di solla teng motsheare le bosiu,

bokgopo le bobe di kahara wona.

12Hara wona ke timelo feela,

bomenemene le mano

di ke ke tsa sutha mabaleng a wona.

13Hoja ke sera se ntlhapaolang,

ke ne ke tla mamella;

hoja ya ntlhoileng

ke yena ya ikgantshetsang nna,

ke ne ke tla ipatela yena.

14Empa ke wena ya nkentseng jwalo,

wena o leng molekane wa Ka,

le thaka ka, le motswalle wa ka;

15wena eo

re neng re buisana hamonate,

re le sehlopheng

se yang tlung ya Modimo.

16Lefu le ke le ba kgaoletse,

ba ke ba theohele Nqalong ya Bafu,

ba theohele ba ntse ba phela,

hobane ba ahisane le bokgopo,

mme bo hara bona.

17Empa nna

ke tla ipiletsa ho Modimo,

mme Morena o tla mpholosa.

18Hoseng, motsheare le mantsiboya,

ke sisa pelo, ke a fehelwa,

mme o utlwa lentswe la ka.

19O mpholositse ntweng,

a mpha kgotso,

leha ba mphutuhetseng

ba ne ba le bangata.

20Modimo o tla utlwa, a ba kokobetse,

yena eo esaleng a ituletse

teroneng ya hae;

hobane ha ba sokolohe,

ha ba tshabe Modimo.

21Molekane wa ka o futuhetse

metswalle ya hae,

o robile selekane sa hae.

22Leleme la hae le ne le le monate,

empa bora bo ne bo le teng,

bo le teng ka pelong ya hae.

Mantswe a hae

a ne a thoba hamonate,

empa e ne e le disabole tse hlabang.

23Rolela morwalo wa hao ho Morena,

mme o tla o jarisa;

a ke ke a tlohella ya lokileng

hore a sisinngwe le ka mohla.

24Wena Modimo, o tla ba dihela,

o tla ba dihela mohohlong wa timelo,

batho bao ba ratang ho tsholla madi,

ba ratang le ho thetsa;

ba ke ke ba phela

leha e le halofo ya ditshiu tsa motho.

Empa nna ke tshepile wena.

56

Thapelo ya ho tshepa Modimo

561Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka mmino wa sefela sa modumo wa “Leeba le difateng tse hole”. Ke ya mohla Bafilesita ba neng ba tshwere Davida motseng wa Gate.1 Sam. 21:13-15

2Oho, Modimo, ako nkgauhele,

hobane batho ba a nkgatakela,

ba ntwantshang

ba mpatisitse kamehla,

3Ba ntaletseng ba nkgatakela kamehla,

ba bangata ba ntwantshang.

4Wena Ya Hodimodimo,

mohla ke tshohileng,

ke tla tshepa wena.

5Ke rorisa Modimo,

hobane ke a mo tshepa,

ke tshepa Modimo,

nke ke ka tshaba letho;

motho yena a ka nketsang?

6Ba sotha dipuo tsa ka kamehla,

merero yohle ya bona

e ntswalla bobe.

7Ba a bokana, ba ipatele nna,

ba lalle metsamao ya ka,

ba ntse ba tsoma bophelo ba ka.

8Na ba ka phonyoha

ka baka la bokgopo ba bona?

Oho, Modimo,

ako dihe baditjhaba,

o ba dihe ka kgalefo ya hao.

9O tseba ho lelera ha ka,

o kgakeleditse meokgo ya ka,

o e kgakeleditse ka lefiswana;

na tsee ha di a ngolwa

bukeng ya hao?

10Ha ke ipiletsa ho wena,

dira tsa ka di tla tjhetjha.

Ke a tseba

hore Modimo o na le nna.

11Ke rorisa Modimo

hobane ke a mo tshepa,

ke rorisa Morena

hobane ke a mo tshepa.

12Ke tshepile Modimo,

nke ke ka tshaba letho;

motho yena a ka nketsang?

13Modimo, dikano tsa ka ho wena

di ntlamile;

ke tla o nyehella

ka mahlabelo a teboho,

14hobane o mpholositse lefung,

o phemisitse maoto a ka,

wa a phemisa ho kgopjwa,

ke tle ke tsamaye

pontsheng ya Modimo,

seding la ba phelang.