Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
50

Borapedi ba nnete

501Pesalema ya Asafo.

Modimo ya matla wohle, Morena,

o buile, o bitsa lefatshe lohle

ho tloha botjhabela

ho isa bophirimela.

2Modimo o kganya a le Sione,

motseng o motlemotle.

3Modimo wa rona o a tla,

a ke ke a hlola a kgutsa.

Kepele ho yena ke mollo,

mollo o tjhesang lore!

Sefefo se matla se mo teetse hare.

4O bitsa mahodimo le lefatshe

ho tla kahlolong ya setjhaba sa hae.

5O re: “Bokellang batshepuwa ba ka,

le ba bokelle kapele ho nna,

e leng ba entseng selekane le nna

ba se entseng ka mahlabelo.”

6Mahodimo a bolela ho loka ha hae,

kaha Modimo ke yena moahlodi.

7“Mamelang, lona setjhaba sa ka,

mme ke tla bua;

wena Iseraele, ke tla o qosa.

Ke nna Modimo, Modimo wa hao.

8Ha ke o nyatsetse mahlabelo a hao,

hobane ha o kgaotse

ho nnyehella ka ditjheso.

9Nke ke ka amohela poho

ya saka la hao,

leha e le phooko

ya mohlape wa hao;

10hobane dibatana tsohle tsa meru

ke tsa ka,

le tsona diphoofolo

tse diketekete dithabeng.

11Ke tseba dinonyana tsohle

tse sepakapakeng,

le dinyamatsane tsohle tsa naha

ke tsa ka.

12Hoja ke ne ke lapile,

ke ne ke sa tlo o bolella,

hobane lefatshe ke la ka,

le tsohle tse ho lona.

13Na ke ja nama ya dipoho?

Kapa ke nwa madi a diphooko?

14Nyehella Modimo

ka sehlabelo sa teboho,

phetha dikano tsa hao

ho Ya Hodimodimo.

15Ipiletse ho nna

ka nako ya matshwenyeho;

ke tla o lopolla,

mme wena o tla ntlotlisa.”

16Empa ho ya kgopo Modimo o re:

“O na le tokelo efe

ya ho bolela melao ya ka,

kapa ho boledisa selekane sa ka,

o se boledisa ka molomo wa hao,

17athe o hloile ho kgalemelwa,

o lahlile mantswe a ka ho hang?

18Ha o bona leshodu,

o so kgema le lona;

o motswalle wa difebe.

19O dumella molomo wa hao

ho bua tse mpe,

leleme la hao le loha mano.

20O duletse ho bua ngwaneno hampe;

o silafatsa ngwana mmao.

21Tsena o di entse;

jwale o re nka kgutsa?

O hopola hore ke tshwana le wena?

Ke tla o kgalemela,

ke totobatse tsohle mahlong a hao.

22“Lona ba lebalang Modimo,

le ke le lemohe tsena,

esere ka le harola,

mme la hloka ya le namolelang.

23Ya nnyehellang

ka sehlabelo sa teboho

ka sona o a ntlotlisa,

ya tsamayang ka ho loka

ke tla mmontsha

kamoo Modimo a pholosang kateng.”

51

Thapelo ya moetsadibe ya bakileng

511Pesalema e qapetsweng motsamaisi wa dibini. Ke ya Davida, 2mohla moporofeta Nathane a tlileng ho yena, hoba Davida a etse bohlola le Batesheba.2 Sam. 12:1-15

3Oho, Modimo, ako nkgauhele

ka mohau wa hao,

ho ya ka boholo ba lerato la hao

ako hlakole melato ya ka.

4Ntlhatswisise bokgopo ba ka,

o ntlhwekise sebe sa ka;

5hobane ke tseba melato ya ka,

ke hopola sebe sa ka kamehla.

6Ke sitetswe wena, wena o inotshi,

ke entse bobe mahlong a hao.

Ho loka ha hao

ho tla bonahala ha o ahlola,

le ho hloka kodi ha hao

ha o diha nyewe.Bar. 3:4

7Ruri ke bile ya sa lokang

ho tloha tswalong ya ka,

ke bile moetsadibe

ho tloha popelong ya mme.

8Athe wena o thabela botshepehi,

botshepehi moyeng wa motho,

o nthuta bohlale

botebong ba pelo ya ka.

9Fedisa sebe sa ka, ke tle ke hlweke;Mola wa pele: Seheberu se re: “Ntlhwekise ka ho mphafatsa ka hlaka la hisopa.”

o ntlhatswe, ke tle ke be mosweu,

ke be mosweu ho feta lehlwa.

10Etsa hore ke utlwe mehoo ya thabo,

ke utlwe le mehoo ya nyakallo,

ditho tsa ka di tle di hlasimolohe,

ditho tseo o di robileng.

11Nteballe dibe tsa ka,

o hlakole melato ya ka kaofela.

12Oho, Modimo, ako bope ka ho nna,

o bope pelo e hlwekileng,

o kenye moya o motjha, o tiileng,

o o kenye ka sefubeng sa ka.

13O se ke wa ntelekela hole le wena,

wa nkamoha Moya wa hao,

Moya o Halalelang.

14Ako mpuseletse nyakallo,

nyakallo ya ho pholoswa ke wena,

o mmatlafatse ka moya wa boitelo.

15Ba etsang diphoso ke tla ba ruta,

ke ba rute ditsela tsa hao,

mme baetsadibe

ba tla kgutlela ho wena.

16Modimo, Modimo ya mpholosang,

ako ntopolle kahlolong ya lefu,

leme la ka le tumise

ho loka ha hao.

17Oho, Morena,

ako rarolle leleme la ka,

molomo wa ka

o phatlalatse thoriso ya hao.

18Ha o kgahlwe ke mahlabelo;

leha nka o nyehella ka setjheso,

o ke ke wa se amohela.

19Sehlabelo se ratwang ke Modimo:

ke moya o swabileng;

ke pelo e swabileng, e hlomohileng;

oho, Modimo, o ke ke wa e kgesa.

20Haeba o ka kgahlwa,

ako etsetse Sione molemo,

o tsose marako a Jerusalema.

21Ke moo o tla kgahliswa

ke mahlabelo a lokelang,

ditjheso le dinyehelo tse tjheswang;

mme ho tla nyehelwa ka dipohwana,

ho nyehelwe ka tsona aletareng ya hao.

52

Modimo o ahlola ya sehloho

521Pesalema ya Davida. Thothokiso e nang le thuto; 2ya mohla Doege, Moedomo, a neng a tlilo tsebisa Saule hore Davida o kene tlung ya Abimeleke.1 Sam. 22:9,10

3O ithorisetsang ka bobe,

wena ya sehloho?

Tseba, mohau wa Modimo

ke wa kamehla yohle.

4O ntse o rera ho timetsa ba bang,

leleme la hao le ka lehare le bohale,

wena ya etsang bolotsana.

5O rata bobe ho ena le botle,

le leshano ho ena le nnete.

6O rata dipuo tse timetsang,

wena ya leleme le thetsang!

7Modimo o tla o ripitlela ruri,

a o hlwibile,

a o hotolele ntle ho tente ya hao,

a o fedise

lefatsheng la ba phelang.

8Ba lokileng ba tla bona tsena,

mme ba tshabe;

ba tla mo tsheha, ba re:

9“Bonang motho

ya sa etsang Modimo tshabelo sa hae,

ya itshepetseng bongata

ba maruo a hae,

ya entseng bokgopo

setshabelo sa hae.”

10Empa nna, ka tlung ya Modimo,

ke jwaloka sefate sa mohlwaare,

fate se setalana;

ke tshepa mohau wa Modimo,

ke o tshepa kamehla le mehla.

11Ke tla o boka kamehla

ka seo o se entseng,

ke tlotlise bitso la hao

ke le hara batshepuwa ba hao,

hobane wena o molemo.