Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
42

Thapelo ya motho ya hlolohetsweng Modimo

421Thothokiso e nang le thuto, ya bara ba Kora, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Jwalokaha kgama

e labalabela metsi a melatswana,

le wona moya wa ka

o o labalabela jwalo,

o labalabela wena Modimo.

3Moya wa ka o nyoretswe Modimo,

o nyoretswe Modimo ya phelang:

Ke tla ya neng,

ke yo hlaha kapela Modimo?

4Ke phela ka dikgapha

motsheare le bosiu,

ha kamehla ho ntse ho thwe ho nna:

“O kae Modimo wa hao?”

5Moya wa ka o a qhashoha,

o qhashoha ha ke hopola tsena:

Ke ne ke tsamaya mokolokong,

ke o eteletse pele,

ho ya tlung ya Modimo

hara mehoo ya thabo le ya teboho,

ha matshwele a eya moketeng.

6Moya wa ka, o nyahametseng?

O hloretseng ka sefubeng sa ka?

Tshepa Modimo.

Ke sa tla nne ke mmoke,

yena mopholosi wa ka

le Modimo wa ka.

7Moya wa ka o nyahame;

ke kahoo ke o hopolang Modimo,

ke le naheng ya Jorodane,

le thabeng tsa Heremone,

le thabaneng ya Misare.

8Bodiba bo arabela bodiba

ka ho hwasa ha diphororo tsa hao,

maqhubu le merallo yohle ya hao

e fetile hodima ka.

9Motsheare Morena o tla ntshitsa,

a ntshitse ka mohau wa hae;

bosiu ke tla mminela,

ke rapele Modimo ya mphedisang.

10Ke tla re ho Modimo, Lefika la ka:

“O ntebaletseng?”

Keng ha ke tsamaya ke hlomohile

ka baka la kgatello ya sera?

11Ke robehile ditho

ke ho tlakwa ke dira tsa ka,

ha kamehla di ntse di re ho nna:

“O kae Modimo wa hao?”

12Moya wa ka, o nyahametseng?

O hloretseng ka sefubeng sa ka?

Tshepa Modimo.

Ke sa tla nne ke mmoke,

yena mopholosi wa ka

le Modimo wa ka.

43

Thapelo ya motho ya hlolohetsweng Modimo

(Pes. 42 e tswela pele)

431Modimo, ako nkahlolele,

o emele nyewe ya ka,

o ntshireletse ho batho bana,

batho bana ba se nang mohau,

o ntopolle ho motho ya thetsang,

o ntopolle le ho ya bolotsana.

2Modimo, ke wena

eo ke tshabelang ho wena;

jwale o ntahletseng?

Keng ha ke tsamaya ke hlomohile,

ke hlomohile

ka baka la kgatello ya sera?

3Nthomelle lesedi la hao

le nnete ya hao,

di tle di ntsamaise,

di mphihlise

thabeng ya hao e halalelang,

di mphihlise leahong la hao.

4Ke tla fihla aletareng ya Modimo,

ho Modimo ya nthabisang.

Ke tla nyakalla, ke o boke ka harepa,

wena Modimo, Modimo wa ka.

5Moya wa ka, o nyahametseng?

O hloretseng ka sefubeng sa ka?

Tshepa Modimo.

Ke sa tla nne ke mmoke,

yena mopholosi wa ka

le Modimo wa ka.

44

Kodi-ya-malla ya tjhaba se hlotsweng

441Thothokiso e nang le thuto, ya bara ba Kora, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Modimo, re utlwile ka tsebe tsa rona,

bo-ntata rona ba re phetetse tsohle

tseo o di entseng mehleng ya bona,

wa di etsa ka tsoho la hao,

wa di etsa mehleng eo ya kgale.

3O ile wa leleka ditjhaba,

hore o tle o ba bee naheng ya tsona;

wa etsa merabe hampe,

hore ba tle ba namele hohle.

4Hase ka sabole ba hapileng naha eo,

leha e le ho hlola

ka matsoho a bona;

empa e bile

ka tsoho la hao le letona,

le ka sefea sa hao,

le ka ho ba phuthollela

fahleho sa hao,

hobane o ne o ba rata.

5Ke wena kgosi ya ka

le Modimo wa ka,

ya sitsang Jakobo ka tlholo.

6Ke ka wena re dihang

ba re lwantshang;

ka lebitso la hao re a hatakela

re hatakela ba re tsohelang matla.

7Ha ke a tshepa seqha sa ka,

le ho hlola ka sabole ya ka.

8Empa ke wena ya re pholosang,

ya re pholosang

ho ba re lwantshang;

ba re hloileng

ba hlabisa dihlong.

9Re rorisa Modimo kamehla,

ha re kgaotse ho boka lebitso la hao.

10Empa jwale o re lahlile,

wa etsa hore re tlontlolohe;

ha o sa tswa le mabotho a rona.

11O entse hore ba re lwantshang

ba re tjhetjhise;

ba re hloileng

ba ikgapetse tsa rona,

ba ikgapela tsona ka ho rata.

12O re tloheletse

ho ba dinku tse hlajwang,

wa re qhalanya hara ditjhaba.

13O rekisitse setjhaba sa hao

o sa fumane letho,

ha o a rua letho ka theko ya sona.

14O re fetotse sekgobo

ho baahisane ba rona;

sesomo le setsheho

ho ba re potapotileng.

15O re entse pale hara ditjhaba,

merabe e re sisinyetsa dihlooho.

16Ke hopola

ho tlontloloha ha ka kamehla,

sefahleho sa ka

se aparetswe ke dihlong,

17ka baka la mantswe a ya hlapaolang,

mantswe a ya nyefolang,

ka baka la sera le moiphetetsi.

18Tsena tsohle di re wetse hodimo

tsa re wela re sa ka ra o lebala,

re sa ka ra roba selekane sa hao.

19Pelong tsa rona ha re a o kwenehela,

maoto a rona

ha a a fapoha tsela ya hao;

20empa wena o re robokeletse,

wa re robokella

moo ho phelang diphokojwe,

wa re kwahela ka lefifi,

fifi le letsholetsho.

21Hoja re ne re lebetse lebitso,

lebitso la Modimo wa rona,

re phahamisitse matsoho a rona,

re a phahamiseditse modimo osele,

22na Modimo a ka be a sa sibolla hoo,

yena ya tsebang diphiri

tse ka dipelong?

23Ke ka baka la hao

re bolawang kamehla,

re nkwang re le dinku tse hlajwang.Bar. 8:36

24Tsoha, Morena, o robaletseng?

Tsoha, o se ke wa re lahlela ruri!

25O patetseng sefahleho sa hao?

O lebaletseng

ho hlopheha ha rona

le ho hatellwa ha rona?

26Meya ya rona e kudupana leroleng,

re hahaba fatshe ka dimpa.

27Tsoha, o re thusetse!

Re lopolle ka baka la mohau wa hao.