Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
41

Thapelo ya mokudi

411Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Ho lehlohonolo

ya hlokomelang mofutsana;

Morena o tla mo lopolla,

a mo lopolle mohla tsatsi la tlokotsi.

3Morena o tla mo sireletsa,

a mo phedise hamonate lefatsheng;

a ke ke a tlohella dira tsa hae

ho etsa borata ka yena.

4Morena o tla mo thusa

diphateng tsa lefu,

a nne a fetole diphate tsa hae,

a di fetole ha a ntse a kula.

5Ha e le nna ke ile ka re:

“Morena, nkgauhele,

mphodise hobane ke o sitetswe.”

6Dira tsa ka di tla mpua hampe, di re:

“O tla shwa neng,

lebitso la hae le tswe le fela?”

7Ha motho a tlilo mpona,

o bua mafeela,

pelo ya hae e rwalla tse mpe,

tseo etlare hoba a tswe,

a tsamaye a di hasanya.

8Bohle ba ntlhoileng

ba bokanela ho ntsheba,

ba ntherela bomadimabe.

9Ba re: “O kenwe ke lefu le lebe,

o rapaletse, a ke ke a hlola a tsoha.”

10Esita le motswalle

wa hlooho ya kgomo,

eo ke ntshanang se inong le yena,

o nthahile ka serethe.Mat. 26:23
Mar. 14:18
Luka 22:21
Joh. 13:18

11Empa wena Morena,

ako nkgauhele, o ntsose,

ke tle ke ba buseletse.

12Ka hona ke tla tseba

hore o kgahlwa ke nna,

ha sera sa ka

se se se sa ithorisetse nna.

13O tla mpoloka ke se na kodi,

o mpee kapela hao kamehla.

14Ho bokwe Morena,

Modimo wa Iseraele,

kamehla yohle,

e se nang qaleho le qetello.Pes. 106:48

Amen. Amen.

42

Thapelo ya motho ya hlolohetsweng Modimo

421Thothokiso e nang le thuto, ya bara ba Kora, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Jwalokaha kgama

e labalabela metsi a melatswana,

le wona moya wa ka

o o labalabela jwalo,

o labalabela wena Modimo.

3Moya wa ka o nyoretswe Modimo,

o nyoretswe Modimo ya phelang:

Ke tla ya neng,

ke yo hlaha kapela Modimo?

4Ke phela ka dikgapha

motsheare le bosiu,

ha kamehla ho ntse ho thwe ho nna:

“O kae Modimo wa hao?”

5Moya wa ka o a qhashoha,

o qhashoha ha ke hopola tsena:

Ke ne ke tsamaya mokolokong,

ke o eteletse pele,

ho ya tlung ya Modimo

hara mehoo ya thabo le ya teboho,

ha matshwele a eya moketeng.

6Moya wa ka, o nyahametseng?

O hloretseng ka sefubeng sa ka?

Tshepa Modimo.

Ke sa tla nne ke mmoke,

yena mopholosi wa ka

le Modimo wa ka.

7Moya wa ka o nyahame;

ke kahoo ke o hopolang Modimo,

ke le naheng ya Jorodane,

le thabeng tsa Heremone,

le thabaneng ya Misare.

8Bodiba bo arabela bodiba

ka ho hwasa ha diphororo tsa hao,

maqhubu le merallo yohle ya hao

e fetile hodima ka.

9Motsheare Morena o tla ntshitsa,

a ntshitse ka mohau wa hae;

bosiu ke tla mminela,

ke rapele Modimo ya mphedisang.

10Ke tla re ho Modimo, Lefika la ka:

“O ntebaletseng?”

Keng ha ke tsamaya ke hlomohile

ka baka la kgatello ya sera?

11Ke robehile ditho

ke ho tlakwa ke dira tsa ka,

ha kamehla di ntse di re ho nna:

“O kae Modimo wa hao?”

12Moya wa ka, o nyahametseng?

O hloretseng ka sefubeng sa ka?

Tshepa Modimo.

Ke sa tla nne ke mmoke,

yena mopholosi wa ka

le Modimo wa ka.

43

Thapelo ya motho ya hlolohetsweng Modimo

(Pes. 42 e tswela pele)

431Modimo, ako nkahlolele,

o emele nyewe ya ka,

o ntshireletse ho batho bana,

batho bana ba se nang mohau,

o ntopolle ho motho ya thetsang,

o ntopolle le ho ya bolotsana.

2Modimo, ke wena

eo ke tshabelang ho wena;

jwale o ntahletseng?

Keng ha ke tsamaya ke hlomohile,

ke hlomohile

ka baka la kgatello ya sera?

3Nthomelle lesedi la hao

le nnete ya hao,

di tle di ntsamaise,

di mphihlise

thabeng ya hao e halalelang,

di mphihlise leahong la hao.

4Ke tla fihla aletareng ya Modimo,

ho Modimo ya nthabisang.

Ke tla nyakalla, ke o boke ka harepa,

wena Modimo, Modimo wa ka.

5Moya wa ka, o nyahametseng?

O hloretseng ka sefubeng sa ka?

Tshepa Modimo.

Ke sa tla nne ke mmoke,

yena mopholosi wa ka

le Modimo wa ka.