Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
40

Teboho ya motho ya thusitsweng ke Modimo

401Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Ke ile ka lebella Morena

ka mamello;

a retelehela ho nna,

a mamela sello sa ka.

3A nnyolla mokoting wa timelo,

tebetebeng ya seretse,

a nkemisa hodima lefika,

a tiisa mehato ya ka.

4A etsa hore ke bine sefela se setjha,

se rorisang Modimo wa rona.

Ba bangata ha ba bona hona,

ba tla tshaba Morena, ba mo tshepe.

5Ho lehlohonolo motho ya tshepang,

ya beileng tshepo ya hae ho Morena,

ya sa kgemeng le baikakasi,

le ba kgeloswang ke mashano.

6Morena Modimo wa ka,

o re etseditse tse kgolo,

e leng mesebetsi ya hao

e makatsang,

le merero ya hao

e makatsang;

ha ho ya ka lekanngwang le wena.

Ha nka rata ho e bolela

le ho e phatlalatsa,

e mengata hoo e ke keng ya balwa.

7Ha o kgahlwe ke sehlabelo

kapa nyehelo,

o thibolotse tsebe tsa ka.

Ha o batle setjheso kapa sehlabelo

e leng tse etswang ka baka la dibe.

8Ke moo ke ileng ka re:

“Bona, ke a tla.

Ho ngotswe ka nna Bukeng ya

Molao:

9Ke thabela ho etsa thato ya hao,

Modimo wa ka.

Molao wa hao o ka pelong ya ka.”Bah. 10:5-7

10Ke boletse tsa ho loka ha hao,

ka di bolela phuthehong e kgolo;

wena Morena, o a tseba,

ha ke a ka ka kgutsa.

11Ha ke a ka ka pata ho loka ha hao,

ka ho pata pelong ya ka,

ke boletse botshepehi ba hao,

ka bolela le yona thuso ya hao;

ha ke a ka ka pata,

ka patela phutheho e kgolo,

ka e patela mohau le nnete ya hao.

12Morena, o se ke wa ntima

lerato la hao,

mohau wa hao le nnete ya hao

di nne di mpoloke ka mehla yohle.

13Ke aparetswe ke ditlokotsi,

tlokotsi tse ke keng tsa balwa,

melato ya ka e ntshwere,

e ntshwere

hoo ke sitwang le ho sheba,

e mengata

ho feta qoba tsa moriri wa ka,

pelo ya ka e nyahame.

14Ako kgahlwe ho nnamolela, Morena;

Morena, phakisa o nthuse.

15Ba batlang ho timetsa bophelo ba ka

ba ke ba hlajwe ke dihlong,

ba ferekane kaofela.

Ba ntakaletsang bobe

ba ke ba tjhetjhe, ba tlontlolohe.

16Ba ke ba swabe haholo

ka baka la ho tlontloloha ha bona,

bana ba reng ka nna: “Aha! Aha!”

17Bohle ba o batlang

ba ke ba nyakalle,

ba o thabele.

Ba ratang ho pholoswa ke wena,

ba nne ba re: “Morena o moholo!”

18Ha e le nna

ke mohlophehi le mofutsana,

empa Morena o a nkgopola.

Ke wena mothusi le molopolli wa ka;

Modimo wa ka, se diehe.

41

Thapelo ya mokudi

411Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Ho lehlohonolo

ya hlokomelang mofutsana;

Morena o tla mo lopolla,

a mo lopolle mohla tsatsi la tlokotsi.

3Morena o tla mo sireletsa,

a mo phedise hamonate lefatsheng;

a ke ke a tlohella dira tsa hae

ho etsa borata ka yena.

4Morena o tla mo thusa

diphateng tsa lefu,

a nne a fetole diphate tsa hae,

a di fetole ha a ntse a kula.

5Ha e le nna ke ile ka re:

“Morena, nkgauhele,

mphodise hobane ke o sitetswe.”

6Dira tsa ka di tla mpua hampe, di re:

“O tla shwa neng,

lebitso la hae le tswe le fela?”

7Ha motho a tlilo mpona,

o bua mafeela,

pelo ya hae e rwalla tse mpe,

tseo etlare hoba a tswe,

a tsamaye a di hasanya.

8Bohle ba ntlhoileng

ba bokanela ho ntsheba,

ba ntherela bomadimabe.

9Ba re: “O kenwe ke lefu le lebe,

o rapaletse, a ke ke a hlola a tsoha.”

10Esita le motswalle

wa hlooho ya kgomo,

eo ke ntshanang se inong le yena,

o nthahile ka serethe.Mat. 26:23
Mar. 14:18
Luka 22:21
Joh. 13:18

11Empa wena Morena,

ako nkgauhele, o ntsose,

ke tle ke ba buseletse.

12Ka hona ke tla tseba

hore o kgahlwa ke nna,

ha sera sa ka

se se se sa ithorisetse nna.

13O tla mpoloka ke se na kodi,

o mpee kapela hao kamehla.

14Ho bokwe Morena,

Modimo wa Iseraele,

kamehla yohle,

e se nang qaleho le qetello.Pes. 106:48

Amen. Amen.

42

Thapelo ya motho ya hlolohetsweng Modimo

421Thothokiso e nang le thuto, ya bara ba Kora, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Jwalokaha kgama

e labalabela metsi a melatswana,

le wona moya wa ka

o o labalabela jwalo,

o labalabela wena Modimo.

3Moya wa ka o nyoretswe Modimo,

o nyoretswe Modimo ya phelang:

Ke tla ya neng,

ke yo hlaha kapela Modimo?

4Ke phela ka dikgapha

motsheare le bosiu,

ha kamehla ho ntse ho thwe ho nna:

“O kae Modimo wa hao?”

5Moya wa ka o a qhashoha,

o qhashoha ha ke hopola tsena:

Ke ne ke tsamaya mokolokong,

ke o eteletse pele,

ho ya tlung ya Modimo

hara mehoo ya thabo le ya teboho,

ha matshwele a eya moketeng.

6Moya wa ka, o nyahametseng?

O hloretseng ka sefubeng sa ka?

Tshepa Modimo.

Ke sa tla nne ke mmoke,

yena mopholosi wa ka

le Modimo wa ka.

7Moya wa ka o nyahame;

ke kahoo ke o hopolang Modimo,

ke le naheng ya Jorodane,

le thabeng tsa Heremone,

le thabaneng ya Misare.

8Bodiba bo arabela bodiba

ka ho hwasa ha diphororo tsa hao,

maqhubu le merallo yohle ya hao

e fetile hodima ka.

9Motsheare Morena o tla ntshitsa,

a ntshitse ka mohau wa hae;

bosiu ke tla mminela,

ke rapele Modimo ya mphedisang.

10Ke tla re ho Modimo, Lefika la ka:

“O ntebaletseng?”

Keng ha ke tsamaya ke hlomohile

ka baka la kgatello ya sera?

11Ke robehile ditho

ke ho tlakwa ke dira tsa ka,

ha kamehla di ntse di re ho nna:

“O kae Modimo wa hao?”

12Moya wa ka, o nyahametseng?

O hloretseng ka sefubeng sa ka?

Tshepa Modimo.

Ke sa tla nne ke mmoke,

yena mopholosi wa ka

le Modimo wa ka.