Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
37

Moputso le kahlolo

371Pesalema ya Davida.

O se ke wa itlhonamisa

ka ba etsang bokgopo,

o se ke wa honohela

ba etsang tse sa lokang.

2Ba tla omella kapele jwaloka jwang,

ba tla pona jwaloka ditlama,

ditlama tse talana.

3Tshepa Morena, o etse botle,

o tle o iphelele lefatsheng ka kgotso.

4Thabela Morena,

mme o tla o nea tse lakatswang

ke pelo ya hao.

5Ipee matsohong a Morena;

o mo tshepe, ho tla sebetsa yena.

6O tla etsa

hore ho loka ha hao ho kganye,

ho kganye jwaloka lesedi,

le ditokelo tsa hao

di kganye jwaloka letsatsi,

motsheare o moholo.

7Kgoba matshwafo, o lebelle Morena;

o se ke wa itlhonamisa

ka eo tsohle di mo atlang,

e leng

ya phethang merero e kgopo.

8Kgaotsa ho halefa, o tlohele bohale;

o se ke wa itlhonamisa,

esere wa etsa bobe.

9Ba etsang bokgopo ba tla fediswa;

empa ba tshepang Morena

lefatshe e tla ba lefa la bona.

10Ho se ho se hokae:

Ya kgopo o tla be a nyametse;

leha o tadima tulong tsa hae,

o tla be a le siyo.

11Ba ikokobetsang,

lefatshe e tla ba lefa la bona,

ba thabele kgotso e phethehileng.Mat. 5:5

12Ya kgopo o rera ya lokileng,

o mo tsikitlanyetsa meno;

13empa Morena o tsheha ya kgopo,

hobane o bona hore

tsatsi la hae le a tla.

14Ba kgopo

ba tsomula sabole tsa bona,

ba hula diqha tsa bona,

ho fula bahlophehi le mafutsana,

ho bolaya ba metsamao e metle.

15Sabole tsa bona

di tla ba hlaba dipelo,

diqha tsa bona di tla robeha.

16Sejosenyane sa ya lokileng

se molemo

ho ena le kgora ya ya kgopo;

17hobane matla a ya kgopo

a tla fediswa,

athe Morena o tshehetsa ya lokileng.

18Morena o tseba ditshiu

tsa ba hlokang kodi,

lefa la bona e tla ba le sa feleng.

19Ba ke ke ba hlajwa ke dihlong

nakong tse mpe,

matsatsing a tlala ba tla kgora.

20Empa ba kgopo ba tla timela;

bao e leng dira tsa Morena

ba tla fela jwaloka botle ba makgulo,

ba nyamele jwaloka mosi.

21Ya kgopo o a adima,

empa ha a busetse;

ya lokileng o na le mohau, o a fana.

22Bao Morena a ba hlohonolofaditseng

lefatshe e tla ba lefa la bona;

bao a ba rohakileng ba tla fediswa.

23Morena ke yena

ya tiisang mehato ya batho,

mme o kgahlwa ke metsamao ya bona.

24Leha ba ka wa, ha ba tjapallele ruri,

hobane Morena

o ba nenesa ka letsoho.

25Nkile ka ba motjha,

kajeno ke tsofetse,

empa ha ke eso bone

ya lokileng a lahlilwe,

le ditloholo tsa hae di kopa bohobe.

26Kamehla ya lokileng o mohau,

o a adimana,

mme ditloholo tsa hae

ke tlhohonolofatso.

27Furalla bobe, o etse botle,

o tle o be le leaho kamehla.

28Morena o rata ho loka,

mme a ke ke

a furalla batshepuwa ba hae.

Ba kgopo ba tla timella ruri,

ditloholo tsa bona di tla fediswa.

29Ba lokileng

lefatshe e tla ba lefa la bona,

ba phele ho lona kamehla le mehla.

30Molomo wa ya lokileng

o bolela tsa bohlale,

leleme la hae le bua tsa ho loka.

31Molao wa Modimo wa hae

o ka pelong ya hae,

maoto a hae ha a thelle.

32Ya kgopo o laletse ya lokileng,

o batla ho mmolaya.

33Morena a ke ke

a mo tlohella matsohong a eo,

Morena a ke ke

a dumela hore a ahlolwe,

a fumanwe a le molato,

ha a qoswa.

34Tshepa Morena,

o tiye tseleng ya hae;

o tla o phahamisa,

lefatshe e tle e be lefa la hao,

mme o bone ba kgopo ha ba fediswa.

35Ke bone motho ya kgopo,

motho wa mohatelli,

a atleha sa fate sa leholela;

36ka boela ka feta,

ka bona a se a le siyo;

ka mmatla,

a se ke a hlola a fumanwa.

37Hlokomela ya phethehileng,

o tadime ya lokileng:

Motho wa kgotso

o tla ba le ditloholo;

38empa baetsadibe

ba tla timetswa ho hang,

le ditloholo tsa ba kgopo

di tla fediswa.

39Pholoho ya ba lokileng

e tswa ho Morena,

ke yena setshabelo sa bona

nakong ya tlokotsi.

40Morena o a ba thusa, o a ba lopolla;

o tla nne a ba lopolle ho ba kgopo,

a ba pholose,

hobane ba tshabetse ho yena.