Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
34

Lehlohonolo la ya lokileng le bomadimabe ba ya kgopo

341Pesalema ya Davida; mohla a itlhantshang kapele ho Abimeleke; eo a mo tebela, yaba Davida o a itsamaela.1 Sam. 21:13-15

2Ke tla boka Morena ka nako tsohle,

ke nne ke mo rorise kamehla.

3Ke ithorisa ka Morena,

ba eisehang ba ke ba utlwe,

mme ba thabe.

4A re tlotliseng Morena re le mmoho,

a re phafeng lebitso la hae,

re le phafe hammoho.

5Ke ile ka batla Morena,

mme a nkaraba,

a ntopolla matswalong wohle a ka.

6Ba tadimang ho yena

ba kganya kgotso,

mahlong a bona dihlong ha di yo.

7Motho wa batho

ha a ipiletsa ho Morena,

Morena o a mo utlwa,

o mo pholosa

matshwenyehong wohle a hae.

8Lengeloi la Morena

le sireletsa kamahohle

ba mo tshabang,

mme le a ba namolela.

9Latswang, le utlwe

molemo wa Morena!

Ho lehlohonolo motho

ya tshabelang ho yena.1 Pet. 2:3

10Tshabang Morena,

lona bahalaledi ba hae,

hobane ba mo tshabang

ha ba hloke letho.

11Leha barui ba ka futsaneha, ba lapa,

ba batlang Morena ba ke ke ba hloka,

ba ke ke ba hloka letho le molemo.

12Tloong, bana ba ka, le mmamele,

ke tla le ruta ho tshaba Morena.

13Ke mang wa lona

ya lakatsang ho phela,

ya ratang ho bona matsatsi a thabo?

14Tshwara leleme la hao

le se bue tse mpe,

le molomo wa hao

o se bue leshano.

15Furalla bobe, o etse botle;

batla kgotso, o e pheelle.

16Morena o beile leihlo la hae

ho ba lokileng,

o sekehetse sello sa bona tsebe.1 Pet. 3:10-12

17Sefahleho sa Morena se sosobane,

se sosobanetse ba etsang bobe,

hore a ba hlakole lefatsheng,

ba se hlole ba hopolwa.

18Ha ba lokileng ba lla,

Morena o a ba utlwa;

o ba lopolla

matshwenyehong wohle a bona.

19Morena o haufi

le ba feletsweng ke tshepo,

o pholosa ba meya e tetebetseng.

20Mahlomola a ya lokileng a mangata,

empa Morena o mo lopolla

ho wona wohle.

21O baballa masapo wohle a hae,

ha ho le le leng la wona

le tla robeha.Joh. 19:36

22Bobe bo tla timetsa ya kgopo,

ba hloileng ya lokileng

ba tla ahlolwa.

23Morena o lopolla bophelo

ba bahlanka ba hae;

ho ba tshabelang ho yena,

ha ho le ya mong ya tla ahlolwa.

35

Thapelo ya ho ikopela thuso

351Pesalema ya Davida.

Morena,

ako lwantshe ba ntwantshang,

o futuhele ba mphutuhelang.

2Tshwara thebe le thejana,

o eme, o nthusetse.

3Nka lerumo le kwakwa,

o thibe ba ntlhorisang.

Ere ho nna:

“Ke nna pholoho ya hao.”

4Bao ba batlang bophelo ba ka,

ba ke ba hlajwe ke dihlong,

ba tlontlolohe;

bao ba ntherelang bobe,

ba ke ba tjhetjhe, ba ferekane.

5Ba ke ba tshwane le mmoko,

mmoko o fefolwang ke moya,

ha lengeloi la Morena

le ba kgarametsa.

6Tsela ya bona e ke e fifale, e thelle,

ha lengeloi la Morena le ba lelekisa.

7Ba ntjhehile ka leraba ntle ho lebaka,

ba ntjheketse lemena ntle ho lebaka.

8Tlokotsi e ke e ba wele hodimo,

e ba wele ka tsometso;

ba ke ba tshwaswe ke leraba

leo ba le tjhehileng,

ba wele lemeneng

leo ba le tjhekileng.

9Jwale nna ke tla thabela Morena,

ke nyakallele ho pholoswa ke yena.

10Masapo a ka wohle a tla re:

“Morena, ke mang ya kang wena,

wena molopolli wa mohlophehi

ho ya mo fetang ka matla,

le wa mohlophehi le mofutsana,

ho ya mo tlatlapang?”

11Dipaki tse kgopo di eme lepaketla,

di mpotsa taba tseo ke sa di tsebeng.

12Batho ba mputsa ka bobe

bakeng sa botle,

moya wa ka o qetwa ke bodutu.

13Empa ha ba ne ba kula,

nna ke ile ka apara tse mahwashe,

ka itlhokofatsa ka ho itima dijo,

ka ba rapella ke sa kgaotse,

14jwalokaha eka ke rapella motswalle,

kapa ke rapella ngwaneso.

Ka tsamaya ke iname, ke hlomohile,

jwaloka ya llelang mmae.

15Ha ke ewa, ba a thaba,

ba a mpokanela;

ba mpokanele

ka mokgwa wa tsometso,

ba nkotle ba sa kgaotse.

16Baphoqi ha ba phetse ho ntshoma,

ba ntsikitlanyetsa meno.

17Morena, o tla shebella hoo

ho fihlela neng?

Pholosa bophelo ba ka

bataneng tse purumang;

ke bona feela,

bo pholose taung tsena.

18Ke tla o boka phuthehong e kgolo,

e o rorise hara letshwelehadi.

19Ba itshemmeng bora ho nna

ba se ithabise ka nna,

ba ntlhoileng ntle ho lebaka

ba se nnyemotse;Pes. 69:5
Joh. 15:25

20hobane ha ba bue tsa kgotso,

empa batho ba kgotso,

ba fatshe lena,

ba ba lohela mano.

21Ba nkahlamiseditse melomo, ba re:

“Aha! Aha! Re o bone!”

22Ke wena Morena, ya boneng;

se kgutse!

Morena, o se ke wa ba hole le nna.

23Phaphama, tsoha, o nkahlolele,

lokisa nyewe ya ka,

Modimo wa ka, Morena wa ka.

24Nkahlolele ho ya ka toka ya hao,

Morena Modimo wa ka,

batho bao ba tle ba se ke

ba ithabisa ka nna.

25Ka dipelong tsa bona ba se re:

“Aha! Re mo fumane!”

Hape ba se re: “Re mo metsitse!”

26Bao ba thabelang bobe ho nna

ba ke ba hlajwe ke dihlong,

ba ferekane mmoho;

bao ba iphahamisetsang nna

ba ke ba aparelwe ke dihlong,

ba tlontlolohe.

27Ba kgahlwang ke ho loka ha ka

ba ke ba thabe, ba etse ditlatse;

kamehla ba re: “Morena o moholo,

yena ya kgahlwang ke kgotso,

kgotso ya mohlanka wa hae!”

28Leleme la ka

le tla bolela ho loka ha hao,

le o rorise ka matsatsi wohle.

36

Bokgopo ba batho le mohau wa Modimo

361Pesalema ya Davida, mohlanka wa Morena, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Ya kgopo o laolwa ke sebe,

sebe se botebong ba pelo ya hae;

ho tshaba Modimo

ha ho yo ho yena.Bar. 3:18

3Mehopolong ya hae o a ithetsa

hoo a sa boneng sebe sa hae,

hoo a sa se hloyeng.

4Mantswe a tswang

molomong wa hae,

ke mantswe a mabe, a thetsang;

o tlohetse bohlale leha e le botle.

5O rera bokgopo

a ntse a le phateng tsa hae,

o tsamaya tseleng e sa lokang,

ha a kgese bobe.

6Morena, mohau wa hao

o fihla mahodimong,

botshepehi ba hao

bo fihla marung,

7ho loka ha hao

ho jwaloka thaba tse telele,

dikahlolo tsa hao di jwaloka bodiba,

bodiba bo tebileng:

Morena, o pholosa motho

le yona phoofolo.

8Modimo, mohau wa hao

ke wa bohlokwa hakaakang!

Bana ba batho ba tshabela moriting,

moriting wa mapheo a hao.

9Ba kgora manoni a ntlo ya hao;

o ba nwesa nokaneng

ya menate ya hao.

10Sediba sa bophelo se ho wena,

mme ka sedi la hao re bona lesedi.

11O nne o be mohau ho ba o tsebang,

o nne o sitse ba pelo di ntle

ka ho loka ha hao.

12Moikgohomosi

a se bee leoto pela ka,

letsoho la ya kgopo le se nteleke.

13Ba etsang bokgopo ke bao, ba wele!

Ba dihetswe fatshe,

ba ke ke ba hlola ba tsoha.