Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

Thapelo ya ya se nang molato

261Pesalema ya Davida.

Nkahlolele Morena;

metsamao ya ka ha e na kodi,

ke a o tshepa, ha ke thekesele.

2Ntlhahlobe, Morena,

o nonye maikutlo a ka,

hlahlobisisa moya wa ka

le pelo ya ka.

3Ke hopola mohau wa hao kamehla,

ke phela ho ya ka nnete ya hao.

4Ha ke ahisane le batho ba leshano,

ha ke kopane le baikaketsi.

5Ke hloile mokgatlo

wa ba etsang bobe,

nke ke ka ahisana le ba kgopo.

6Ke hlapa matsoho

ho bontsha hore ha ke na molato,

ke potapota aletare ya hao Morena,

7ke ntse ke bina sefela sa teboho,

mme ke bolela dimakatso tsa hao.

8Morena, ke rata ntlo

eo o ahileng ho yona,

e leng sebaka seo tlotla ya hao

e dulang ho sona.

9O se ke wa ntimetsa

mmoho le baetsadibe,

wa fedisa bophelo ba ka

mmoho le ba bona,

bona ba ratang ho tsholla madi,

10bao matsoho a bona

a etsang tsa bolotsana,

bao diatla tsa bona

di amohelang tjotjo.

11Ha e le nna,

metsamao ya ka ha e na kodi;

ako ntopolle, o nkgauhele.

12Maoto a ka a eme motsitseng;

Morena, ke tla o boka diphuthehong.

27

Ho tshepa Modimo

271Pesalema ya Davida.

Morena ke lesedi la ka

le pholoho ya ka;

nka tshaba mang?

Morena ke setshabelo

sa bophelo ba ka;

nka tshoha mang?

2Ha ba etsang bobe

ba ntwantsha ho mpolaya,

dira tseo tsa ka le bao ba ntlhoileng

ba a kgothometseha, ba we.

3Leha nka dikanelwa ke mara,

nke ke ka tshoha letho;

esita leha nka futuhelwa,

le teng ke tla nne ke be le tshepo.

4Ntho e le nngwe feela

eo ke e kopang,

eo ke e batlang ho Morena,

ke hore ke phele ka tlung ya Morena

ka matsatsi wohle a bophelo ba ka,

ke tle ke bohe

bokgabane ba Morena,

ke bo nahanisise

ke le ka Tempeleng ya hae.

5Nakong ya tsietsi o tla ntshireletsa,

a ntshireletse

motlotlwaneng wa hae,

a mpate motsheo ho tente ya hae,

a ntlhwesetse

hodima lefika la pholoho.

6Jwale ke tla phahamela

dira tsa ka tse ntikileng,

ke tla etsa mohoo wa thabo

ha ke nyehela,

ha ke nyehela ka mahlabelo

ka tenteng ya hae,

ke bine, ke roke Morena.

7Ako nkutlwe, Morena,

ha ke ipiletsa ho wena;

o nkgauhele, o nkarabe.

8Pelo ya ka e lohotha wena, e re:

“Batla fahleho sa hae.”

Ruri ke batla fahleho sa hao,

wena Morena.

9O se mpatele fahleho sa hao;

o se halefele mohlanka wa hao,

wa mo leleka.

Ke wena mothusi wa ka,

o se ke wa ntebela;

o se ke wa ntahla Modimo,

mopholosi wa ka.

10Leha ntate le mme ba ka ntahla,

Morena o tla nthola.

11Mpontshe tsela ya hao Morena,

o ntsamaise mmileng o bataletseng,

ka baka la ba ntaletseng.

12Se tlohele dira tsa ka

ho etsa borata ka nna,

hobane paki tsa bohata

di eme lepaketla

di a nqosa,

di bile di a ntshokela.

13Ruri Morena o tla ntswela molemo,

a ntswele molemo

lefatsheng la ba phelang.

14Lebella Morena, o be sebete;

tiya pelo, o lebelle Morena.

28

Thapelo ya ho ikopela thuso

281Pesalema ya Davida.

Ke ipiletsa ho wena Morena;

Lefika la ka, ntshekehele tsebe,

esere ha o sa mmamele,

ka ba jwaloka ba theohelang,

ba theohelang lebitleng.

2Ako utlwe thapedi ya ka,

ha ke o llela,

ke phahamiseditse matsoho a ka

Sehalalelong se halalelang

ka ho fetisisa.

3Se nkahlole le ba kgopo,

ba etsang tse sa lokang,

ba buisanang le batho ka kgotso,

empa pelo tsa bona di tletse bobe.

4Ba putse

ho ya ka mesebetsi ya bona,

ho ya ka bobe ba diketso tsa bona;

ba putse ho ya ka mesebetsi,

mesebetsi ya matsoho a bona,

o ba nee tse ba lokelang.Tshen. 22:12

5Kaha ba sa natse

diketso tsa Morena,

le ho tsotella mesebetsi,

Mesebetsi ya matsoho a hae,

o tla ba tamolla, a ba timetse.

6Ho bokwe Morena,

hobane o utlwile thapedi ya ka.

7Morena ke matla a ka le thebe ya ka;

pelo ya ka e mo tshepile,

mme o nthusitse;

pelo ya ka e nyakaletse,

ke mmoka ka dipina.

8Morena ke matla a setjhaba sa hae,

ke setshabelo se pholosang,

setshabelo sa Motlotsuwa wa hae.

9Pholosa setjhaba sa hao,

o hlohonolofatse lefa la hao;

o se fepe,

o se pepe kamehla le mehla.