Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
25

Thapelo ya ho ikopela tshireletso

251Pesalema ya Davida.

Morena ke o rapela

ka moya wa ka wohle,

2ke rapela wena Modimo wa ka.

Ke o tshepile,

ke se ke ka hlajwa ke dihlong;

dira tsa ka di se ke tsa ntsheha.

3Bohle ba o tshepang

ha ba hlajwe ke dihlong,

dihlong di hlaba

ba sa tshepahaleng.

4Morena, mpontshe ditsela tsa hao,

o nthute mehlala ya hao.

5Ntsamaise nneteng ya hao,

o nthute yona,

hobane wena o Modimo

ya mpholosang;

ke o lebeletse ka matsatsi wohle,

ka baka la molemo wa hao Morena.

6Morena, hopola lerato

le mohau wa hao,

hobane esale o le teng

ho tloha kgale.

7Nteballe dibe le ditlolo

tsa botjha ba ka,

nkgopole ka mohau wa hao.

8Morena o molemo, o lokile;

kahoo o busetsa baetsadibe tseleng.

9Ba eisehang o ba tsamaisa ho lokeng,

o ruta ba eisehang tsela ya hae.

10Ditsela tsohle tsa Morena

ke tsa mohau le botshepehi,

ho ba bolokang selekane sa hae,

le ho ba bolokang ditemoso tsa hae.

11Ka baka la lebitso la hao Morena,

ntshwarele molato wa ka,

hobane o moholo.

12Haeba ho teng ya tshabang Morena,

Morena o tla mmontsha tsela,

tsela eo a tshwanetseng ho e kgetha.

13Eo o tla phela ka boiketlo,

lefatshe e tla ba lefa

la ditloholo tsa hae.Lefatshe lena ke le tshepisitsweng Aborahama le ditloholo tsa hae. Sheba Pes. 37:3,9,11,22,29,34

14Morena ke motswalle

wa ba mo tshabang,

o ba tsebisa selekane sa hae.

15Mahlo a ka

a tadimile Morena kamehla,

hobane ke yena ya tshwasollang

maoto a ka lerabeng.

16Retelehela ho nna, o nkgauhele,

hobane ke nnotshi,

mme ke hlophehile.

17Fedisa matshwenyeho a pelo ya ka,

o nntshe makaqabetsing a ka.

18Tadima ho hlopheha ha ka

le tsietsi ya ka,

mme o ntshwarele dibe tsa ka tsohle.

19Bona kamoo dira tsa ka

di leng ngata kateng,

le kamoo

di ntlhoileng hampe kateng.

20Ako baballe bophelo ba ka,

o nnamolele,

ke se ke ka hlajwa ke dihlong,

kaha ke tshabela ho wena.

21Ako ntshireletse

hobane ke hloka kodi, ke lokile;

hobane ke o lebeletse, Morena.

22Modimo, ako lopolle Iseraele,

o mo lopolle

matshwenyehong a hae wohle.

26

Thapelo ya ya se nang molato

261Pesalema ya Davida.

Nkahlolele Morena;

metsamao ya ka ha e na kodi,

ke a o tshepa, ha ke thekesele.

2Ntlhahlobe, Morena,

o nonye maikutlo a ka,

hlahlobisisa moya wa ka

le pelo ya ka.

3Ke hopola mohau wa hao kamehla,

ke phela ho ya ka nnete ya hao.

4Ha ke ahisane le batho ba leshano,

ha ke kopane le baikaketsi.

5Ke hloile mokgatlo

wa ba etsang bobe,

nke ke ka ahisana le ba kgopo.

6Ke hlapa matsoho

ho bontsha hore ha ke na molato,

ke potapota aletare ya hao Morena,

7ke ntse ke bina sefela sa teboho,

mme ke bolela dimakatso tsa hao.

8Morena, ke rata ntlo

eo o ahileng ho yona,

e leng sebaka seo tlotla ya hao

e dulang ho sona.

9O se ke wa ntimetsa

mmoho le baetsadibe,

wa fedisa bophelo ba ka

mmoho le ba bona,

bona ba ratang ho tsholla madi,

10bao matsoho a bona

a etsang tsa bolotsana,

bao diatla tsa bona

di amohelang tjotjo.

11Ha e le nna,

metsamao ya ka ha e na kodi;

ako ntopolle, o nkgauhele.

12Maoto a ka a eme motsitseng;

Morena, ke tla o boka diphuthehong.

27

Ho tshepa Modimo

271Pesalema ya Davida.

Morena ke lesedi la ka

le pholoho ya ka;

nka tshaba mang?

Morena ke setshabelo

sa bophelo ba ka;

nka tshoha mang?

2Ha ba etsang bobe

ba ntwantsha ho mpolaya,

dira tseo tsa ka le bao ba ntlhoileng

ba a kgothometseha, ba we.

3Leha nka dikanelwa ke mara,

nke ke ka tshoha letho;

esita leha nka futuhelwa,

le teng ke tla nne ke be le tshepo.

4Ntho e le nngwe feela

eo ke e kopang,

eo ke e batlang ho Morena,

ke hore ke phele ka tlung ya Morena

ka matsatsi wohle a bophelo ba ka,

ke tle ke bohe

bokgabane ba Morena,

ke bo nahanisise

ke le ka Tempeleng ya hae.

5Nakong ya tsietsi o tla ntshireletsa,

a ntshireletse

motlotlwaneng wa hae,

a mpate motsheo ho tente ya hae,

a ntlhwesetse

hodima lefika la pholoho.

6Jwale ke tla phahamela

dira tsa ka tse ntikileng,

ke tla etsa mohoo wa thabo

ha ke nyehela,

ha ke nyehela ka mahlabelo

ka tenteng ya hae,

ke bine, ke roke Morena.

7Ako nkutlwe, Morena,

ha ke ipiletsa ho wena;

o nkgauhele, o nkarabe.

8Pelo ya ka e lohotha wena, e re:

“Batla fahleho sa hae.”

Ruri ke batla fahleho sa hao,

wena Morena.

9O se mpatele fahleho sa hao;

o se halefele mohlanka wa hao,

wa mo leleka.

Ke wena mothusi wa ka,

o se ke wa ntebela;

o se ke wa ntahla Modimo,

mopholosi wa ka.

10Leha ntate le mme ba ka ntahla,

Morena o tla nthola.

11Mpontshe tsela ya hao Morena,

o ntsamaise mmileng o bataletseng,

ka baka la ba ntaletseng.

12Se tlohele dira tsa ka

ho etsa borata ka nna,

hobane paki tsa bohata

di eme lepaketla

di a nqosa,

di bile di a ntshokela.

13Ruri Morena o tla ntswela molemo,

a ntswele molemo

lefatsheng la ba phelang.

14Lebella Morena, o be sebete;

tiya pelo, o lebelle Morena.