Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
22

Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntahletseng?

221Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka modumo wa “Kgama ya meso”.

2Modimo wa ka, Modimo wa ka,

o ntahletseng?Mat. 27:46
Mar. 15:34

O hole le ho mpholosa,

ha o utlwe ho dumaela ha ka.

3Modimo wa ka,

ke ipiletsa le motsheare,

empa ha o nkarabe;

ke howa le bosiu, ha ke kgutse.

4Athe wena o a halelela,

wena eo Iseraele

a o binelang dithoko.

5Bo-ntata rona ba nnile ba o tshepa;

ba o tshepa, mme wa ba namolela.

6Ba nnile ba o llela,

mme ba phonyoha;

ba o tshepa,

mme ha ba a ka ba hlajwa ke dihlong.

7Empa nna ke seboko, ha ke motho;

ke sekgobo ho bohle,

ke nyediswa ke setjhaba.

8Bohle ba mponang ba a ntshoma,

ba nnyekoletsa melomo,

ba ntshisinyetsa dihlooho, ba re:Mat. 27:39
Mar. 15:29
Luka 23:35

9“O tshepile Morena!

A ke a mo lopolle,

a mo pholose haeba a mo rata!”Mat. 27:43

10Athe ke wena

ya nntshitseng popelong ya mme,

wa etsa hore mme

a ntshike sefubeng sa hae;

11ke abetswe wena

ho tloha tswalong ya ka,

o bile Modimo wa ka

ke sa le popelong ya mme.

12Se be hole le nna,

hobane matshwenyeho a haufi,

mme ha ho ya ka nthusang.

13Dipohwana tse ngata di ntikile,

dipoho tsa ditonana tsa Bashane

di mpokanetse;

14dira di mpetletse meno,

jwaloka tau tse purumang,

tse harolang.

15Ke jwaloka metsi a tsholohang,

masapo a ka a tswenehile;

pelo ya ka e jwaloka tshotso,

e qhibidiha ka sefubeng sa ka;

16mmetso wa ka

o omeletse jwaloka lengetana,

leleme la ka

le kgomaretse mahalapeng a ka.

O nthobaditse leroleng la lefu.

17Dintja tse ngata di ntikile,

sehlopha sa dinokwane

se ntikanetse,

tsena di ntlepotse maoto le matsoho.

18Nka bala masapo a ka kaofela.

Batho ba ntjhebile, ba mmakaletse;

19ba arolelana diaparo tsa ka,

ba laola aparo sa ka ka lotho.Mat. 27:35
Mar. 15:24
Luka 23:34
Joh. 19:24

20Empa wena Morena,

o se be hole le nna;

wena, matla a ka,

potlakela ho nthusa.

21Pholosa bophelo ba ka saboleng;

ke bona feela,

bo pholose marong a ntja.

22Mpholose ditleneng tsa tau;

nna ya fokolang

mpholose nakeng tsa dinare.

23Ke tla tumisa lebitso la hao

hara bana beso,

ke o rorise hara phutheho, ke re:Bah. 2:12

24“Lona ba hlomphang Morena,

mo roriseng;

lona ditloholo tsohle tsa Jakobo,

mo tlotliseng;

lona ditloholo tsohle tsa Israele,

mo tshabeng.

25“Ha a a ka a nyedisa ya hlophehileng,

leha e le ho se tsotelle

bohlophehi ba hae;

ha a a ka a mo patela fahleho sa hae,

empa o ile a utlwa ha a mo llela.”

26Ke tla o rorisa phuthehong e kgolo,

kapele ho ba o hlomphang,

ke phethe dikano tsa ka.

27Ba eisehang ba tla ja, ba kgore,

ba batlang Morena ba tla mo rorisa;

pelo tsa bona

di ke di thabe kamehla.

28Lefatshe ka bophara ba lona

le hopole Morena,

le ke le kgutlele ho yena;

merabe yohle ya lefatshe e itihele,

e ke e itihele maotong a hae;

29hobane puso ke ya Morena,

mme o rena hodima ditjhaba.

30Bohle ba nang le matla lefatsheng

ba tla itihela maotong a hae;

bohle ba fellang leroleng

ba tla mo kgumamela.

Nna ke tla phelela yena;

31ditloholo tsa ka di tla mo sebeletsa.

Meloko e tlang

e tla tsebiswa Morena,

32setjhaba se esong ho tswalwe

se tla senolelwa ho loka ha hae:

Ona ke mosebetsi wa Morena.

23

Modisa ya molemo

231Pesalema ya Davida.

Morena ke modisa wa ka,

ha ke hloke letho.

2o nkatla makgulong a matala,

o nkisa pela metsi

moo ke tla phomola teng.Tshen. 7:17

3Ke mmusapelo:

O ntsamaisa tseleng tsa ho loka,

ka baka la lebitso la hae.

4Leha nka tsamaya kgohlong e lefifi,

nke ke ka tshaba bobe,

hobane o na le nna,

lere la hao le molamu wa hao

di a nkgothatsa.

5O ntokisetsa dijo

mahlong a dira tsa ka;

o nkamohela

ka ho ntlotsa hlooho ka ole,

le ka ho tlatsa mohope wa ka haholo.

6Ruri lehlohonolo le mohau

di tla ba le nna,

ka matsatsi wohle a bophelo ba ka;

mme ke tla phela ka tlung ya Morena,

ke phele kateng kamehla yohle.

24

Morena o kena Sione

241Pesalema ya Davida.

Lefatshe ke la Morena

le tsohle tse ho lona,

lefatshe le bohle

ba ahileng ho lona.1 Bakr. 10:26

2Ke yena ya le theileng

hodima mawatle,

a le tiisa hodima madiba.

3Ke mang ya ka nyolohelang

thabeng ya Morena?

Ke mang ya ka emang

Sehalalelong sa hae?

4Ke ya matsoho a hlokang molato,

ya pelo e hlwekileng,

ya sa lakatseng mafeela,

ya sa hlapanyetseng leshano.Mat. 5:8

5O tla fumana lehlohonolo

ho Morena,

le ho loka ho Modimo,

mopholosi wa hae.

6O jwalo moloko

wa ba batlang Modimo,

ba ratang ho bona fahleho sa hao,

wena Modimo wa Jakobo.

7Lona menyako, bulehang!

Ipuleng, lona menyako

ya boholoholo,

ho tle ho kene Kgosi e tlotlehang.

8Kgosi eo e tlotlehang ke mang?

Ke Morena ya matla, wa mohale,

Morena eo e leng mohale ntweng.

9Lona menyako, bulehang!

Ipuleng, lona menyako

ya boholoholo,

ho tle ho kene Kgosi e tlotlehang.

10Kgosi eo e tlotlehang ke mang?

Ke Morena wa mabotho,

ke yena Kgosi e tlotlehang.