Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
125

Morena, mosireletsi wa tjhaba sa hae

1251Sefela sa ho nyolohela Jerusalema.

Ba tshepileng Morena

ba jwaloka thaba ya Sione,

e ke keng ya sisinngwa,

e tiileng kamehla.

2Jwalokaha dithaba

di teetse Jerusalema hare,

le setjhaba sa hae,

Morena o se teetse hare jwalo,

ho tloha jwale le kamehla yohle.

3Efela lere la ba kgopo

le ke ke la busa

lefatshe le abetsweng ba lokileng,

esere ba lokileng ba kenya

matsoho a bona bokgopong.

4Morena, ako etse tse molemo,

o di etsetse ba lokileng,

le ba pelo di ntle.

5Empa ba kgelohetseng ditseleng,

ditseleng tse matswedintsweke,

Morena a ke a ba leleke,

a ba leleke le ba kgopo.

Kgotso e ke e be teng Iseraele.

126

Ho kgutla ha ba bothopuweng

1261Sefela sa ho nyolohela Jerusalema.

Ha Morena

a kgutlisa batho ba Sione,

a ba kgutlisa bothopuweng,

e ne e ka re a lora.

2Yaba re keketeha ke ditsheho,

maleme a rona a etsa ditlatse.

Jwale hara ditjhaba ha thwe:

“Morena o ba etseditse tse kgolo.”

3E, Morena o re etseditse tse kgolo,

ruri re thabile.

4Morena, ako kgutlise ba habo rona,

ba habo rona ba bothopuweng,

ba kgutle sa melatswana e phallang,

e phallelang Lehwatateng la Borwa.

5Ba ileng ba jala ka dikgapha,

ba tla kotula ka ditlatse.

6Ya tsamayang a lla,

a nkile peo e tla jalwa,

o tla kgutla ka ditlatse,

a nkile mangata a hae.

127

Modimo ke mohlodi wa katleho

1271Pesalema ya Solomone. Sefela sa ho nyolohela Jerusalema.

Haeba e se Morena

ya hahang ntlo,

ba e hahang ba sebeletsa lelea.

Haeba e se Morena

ya lebelang motse,

ya o lebelang o fadimehela lefeela.

2Ke lefeela ha le tsoha kameso,

kapa le dieha ho robala,

le itjella bohobe

boo le bo fumanang ka thata,

athe yena o fa baratuwa ba hae

ba ntse ba ithobaletse.

3Ruri bana ke lefa

le tswang ho Morena,

tholwana ya popelo ke moputso.

4Jwaloka metsu

e letsohong la mohale,

bana ba botjha ba motho,

le bona ba jwalo.

5Ho lehlohonolo monna

ya tlatsitseng kgohlopo ya hae,

a e tlatsa ka yona.

A ke ke a hlajwa ke dihlong,

ha a ngangisana le dira tsa hae,

a ngangisana le tsona

kgorong ya motse.