Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
123

Thapelo ya ya songwang

1231Sefela sa ho nyolohela Jerusalema.

Mahlo a ka a tadima ho wena,

wena ya dutseng teroneng,

lehodimong;

2a jwaloka mahlo a bahlanka,

a tadimileng letsoho

la monga bona.

Jwalokaha mahlo a lekgabunyane

a tadimile letsoho

la mofumahadi wa lona,

le mahlo a rona a tadima

Morena Modimo wa rona jwalo,

ho fihlela a ka re hauhela.

3Re hauhele Morena, re hauhele,

hobane re nyedisitswe,

ra nyediswa ho feta tekanyo.

4Re sonngwe ho feta tekanyo,

ra songwa ke ba iketlang,

re nyedisitswe ke ba ikgantshang.

124

Ho leboha thuso ya Morena

1241Pesalema ya Davida. Sefela sa ho nyolohela Jerusalema.

Hoja Morena a se ke a ba le rona,

Iseraele a ke a rialo,

2hoja Morena a se ke a ba le rona,

ha batho ba ne ba re tsohela matla,

3ba ka be ba re kwentse

re ntse re phela,

ha kgalefo ya bona

e ne e re tloketse;

4dikgohola di ka be di re hohotse,

diphororo di ka be di re pupeditse;

5metsi a befileng

a ka be a re pupeditse.

6Ho bokwe Morena

ya sa kang a lesa hore ba re je.

7Re phonyohile jwaloka nonyana

lerabeng la batshwasi;

leraba la kgaoha,

mme ra phonyoha.

8Thuso ya rona e tswa ho Morena,

ya entseng mahodimo le lefatshe.

125

Morena, mosireletsi wa tjhaba sa hae

1251Sefela sa ho nyolohela Jerusalema.

Ba tshepileng Morena

ba jwaloka thaba ya Sione,

e ke keng ya sisinngwa,

e tiileng kamehla.

2Jwalokaha dithaba

di teetse Jerusalema hare,

le setjhaba sa hae,

Morena o se teetse hare jwalo,

ho tloha jwale le kamehla yohle.

3Efela lere la ba kgopo

le ke ke la busa

lefatshe le abetsweng ba lokileng,

esere ba lokileng ba kenya

matsoho a bona bokgopong.

4Morena, ako etse tse molemo,

o di etsetse ba lokileng,

le ba pelo di ntle.

5Empa ba kgelohetseng ditseleng,

ditseleng tse matswedintsweke,

Morena a ke a ba leleke,

a ba leleke le ba kgopo.

Kgotso e ke e be teng Iseraele.