Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
122

Motsamai o dumedisa Jerusalema

1221Pesalema ya Davida. Sefela sa ho nyolohela Jerusalema.

Ke ile ka thaba ha ho thwe ho nna:

“A re yeng ka Tlung ya Morena.”

2Jwale maoto a rona a eme dikgorong,

dikgorong tsa hao, Jerusalema.

3Jerusalema e hahilwe e le motse,

tsohle tsa wona di teteane hamonate.

4Ke moo ho nyolohelang meloko,

meloko yohle ya Morena,

ka taelo e neilweng Iseraele,

hore e yo boka lebitso la Morena.

5Ke moo ditulo tsa kahlolo

di leng teng,

ditulo tsa ntlo ya Davida.

6Rapellang Jerusalema e be le kgotso:

“Ba o ratang ba ke ba atlehe.

7Kgotso e ke e be

kahara marako a hao,

le katleho

ka matlung a hao a bokgosi.”

8Ka baka la baheso

le metswalle ya ka, ke tla re:

“Kgotso e ke e be le wena.”

9Ka baka la Ntlo ya Morena,

Morena Modimo wa rona,

ke tla o kopela tse molemo.

123

Thapelo ya ya songwang

1231Sefela sa ho nyolohela Jerusalema.

Mahlo a ka a tadima ho wena,

wena ya dutseng teroneng,

lehodimong;

2a jwaloka mahlo a bahlanka,

a tadimileng letsoho

la monga bona.

Jwalokaha mahlo a lekgabunyane

a tadimile letsoho

la mofumahadi wa lona,

le mahlo a rona a tadima

Morena Modimo wa rona jwalo,

ho fihlela a ka re hauhela.

3Re hauhele Morena, re hauhele,

hobane re nyedisitswe,

ra nyediswa ho feta tekanyo.

4Re sonngwe ho feta tekanyo,

ra songwa ke ba iketlang,

re nyedisitswe ke ba ikgantshang.

124

Ho leboha thuso ya Morena

1241Pesalema ya Davida. Sefela sa ho nyolohela Jerusalema.

Hoja Morena a se ke a ba le rona,

Iseraele a ke a rialo,

2hoja Morena a se ke a ba le rona,

ha batho ba ne ba re tsohela matla,

3ba ka be ba re kwentse

re ntse re phela,

ha kgalefo ya bona

e ne e re tloketse;

4dikgohola di ka be di re hohotse,

diphororo di ka be di re pupeditse;

5metsi a befileng

a ka be a re pupeditse.

6Ho bokwe Morena

ya sa kang a lesa hore ba re je.

7Re phonyohile jwaloka nonyana

lerabeng la batshwasi;

leraba la kgaoha,

mme ra phonyoha.

8Thuso ya rona e tswa ho Morena,

ya entseng mahodimo le lefatshe.