Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
104

Ho boka Modimo, Mmopi wa tsohle

1041Boka Morena, wena moya wa ka.

Morena Modimo wa ka,

o moholo hakaakang!

O apere tlotla le botlotlehi,

2o ipopile ka lesedi

jwalokaha eka ke kobo.

O adile mahodimo

jwaloka lesela la tente,

3o hahile ntlo ya bokgosi ba hao

kahodimo ho maru.

Maru o a entse kariki ya hao,

o fofa ka mapheo a moya.

4Meya o e entse baromuwa ba hao,

mollo wa lehadima

mosebeletsi wa hao.Bah. 1:7

5O tiisitse lefatshe

hodima metheo ya lona,

le ke ke la sisinyeha ho isa kgale.

6O le apesitse ka lewatle

jwalokaha eka ke ka kobo,

metsi a ne a kwahetse dithaba.

7Yare ha o kgaruma, metsi a baleha;

ha letolo la hao le thwathwaretsa,

a tutumolotseha;

8a theohela dikgohlong,

dithaba tsa hlaha,

a ya moo o a lokiseditseng teng.

9Wa a sehela moedi

oo a ke keng a o tlola,

hore a se hlole

a kwahela lefatshe hape.

10Wa phallisetsa didiba dinokaneng

tse tswedipanang hara dithaba;

11metsi a tsona a nowa

ke phoofolo tsa naha,

tonki tsa naha

di itlosa lenyora teng.

12Nonyana tse fofang

di hahetse pela tsona,

di letsa melodi

di le makaleng a difate.

13O nesetsa dithaba pula

o le tlung ya bokgosi ba hao,

lefatshe le kgotshe ditholwana,

tholwana tsa mesebetsi ya hao.

14O medisetsa diphoofolo jwang,

o di medisetsa le dimela

hore di sebediswe ke motho,

a tle a fumane dijo tsa hae mobung,

15le veine,

ho thabisa pelo ya motho;

le ole,

fahleho sa hae se be moropotsana,

le dijo,

ho matlafatsa mmele wa hae.

16Difate tsa Morena

di nwesetswa ke pula,

dikedare tsa Lebanone

tse lemilweng ke yena.

17Dinonyana di etsa dihlaha ho tsona,

mekotatsie e phela hodima difate.

18Thabeng tse telele

ho phela podi tsa naha,

diqhobo ke setshabelo sa dipela.

19O entse kgwedi

ho tshwaya dinako tsa selemo,

letsatsi le tseba nako ya lona

nako ya ho dikela.

20O tlisa lefifi, ebe e ba bosiu,

dibatana tsa meru ebe di a solla;

21ditawana di purumele

diphofu tsa tsona,

di batle dijo tsa tsona ho Modimo.

22Ha tsatsi le tjhaba di a oroha,

ebe di botha dilaong tsa tsona.

23Motho yena

o ikela mosebetsing wa hae,

a yo sebetsa ho fihlela mantsiboya.

24Morena, mesebetsi ya hao

e mengata hakaakang!

Tsohle o di entse ka bohlale,

lefatshe le tletse dibopuwa tsa hao!

25Ke leo lewatle, le leholo, le batsi;

ka ho lona ho nyeunya dibopuwa,

dibopuwa tse se nang palo,

dibopuwa tse kgolo le tse nyenyane.

26Teng dikepe di sesa kahohle,

le leruarua leo o le bopetseng

ho bapalla ka ho lona.Jobo 41:1
Pes. 74:14
Esa. 27:1

27Tsohle di lebeletse wena,

hore o di fe dijo ka nako e lokelang.

28Ha o di fa dijo, di a di bokella;

ha o fuparolla seatla,

di kgora tse molemo.

29Ha o ipata sefahleho, di a tshoha;

ha o di amoha moya wa hao,

di a shwa,

di boele di kgutlele leroleng.

30Ha o romela moya wa hao,

di a hloleha,

mme o ntjhafatse tshobotsi ya lefatshe.

31Tlotla ya Morena e nne e be teng,

e be teng kamehla yohle,

Morena a ke a thabele

mesebetsi ya hae;

32yena eo ereng ha a tadima lefatshe,

lefatshe le thothomele,

ha a ama dithaba di foqohe mosi.

33Ke tla binela Morena

ha ke ntse ke phela,

ke roke Modimo

bophelong ba ka bohle.

34Menahano ya ka e ke e mo kgahle;

nna ke thabela Morena.

35Baetsadibe ba ke ba fele lefatsheng,

ba kgopo ba se hlole ba eba teng.

Boka Morena, wena moya wa ka.

Haleluja!

105

Botshepehi ba Modimo ha bo fetohe

1051Bokang Morena,

le rapele lebitso la hae,

le tumise diketso tsa hae,

le di tumise hara ditjhaba.

2Mmineleng, le mo roke,

le nahane dimakatso tsa hae tsohle.

3Ithoriseng ka lebitso la hae,

lebitso la hae le halalelang,

pelo tsa ba batlang Morena

di ke di thabe.

4Batlang Morena le matla a hae;

le nne le batle fahleho sa hae,

le se batle kamehla le mehla.

5Hopolang dimakatso tsa hae

tseo a di entseng,

mehlolo ya hae,

le dikahlolo tseo a di boletseng,

6lona ba leloko la Aborahama,

mohlanka wa hae,

lona bana ba Jakobo,

bao a ikgethetseng bona.

7Morena ke yena Modimo wa rona,

ke yena ya ahlolang lefatshe lohle.

8Ha a lebale selekane sa hae

le ka mohla,

tshepiso eo a e entseng,

a e etsetsa meloko e sekete;

9selekane seo a se entseng,

a se etsa le Aborahama,

le kano eo a e entseng,

a e etsetsa Isaka,Tshim. 12:7
17:8
26:3

10hore e be molao o tiileng ho Jakobo,

le lekane sa kamehla yohle

ho Iseraele,

11ha a re:

“Ke tla o nea naha ya Kanana,

e le lefa leo ke o abelang lona.”Tshim. 28:13

12Ha ba ne ba sa le mmalwana,

e le bajaki ba seng bakae naheng eo,

13ba ntse ba lelera hara ditjhaba,

ba tloha mmusong o mong,

ba eya ho o mong,

14Modimo ha a a ka a dumela,

a dumella motho hore a ba tube,

mme ka baka la bona

a kgalema dikgosi, a re:

15“Le se ke la ama

batlotsuwa ba ka,

le se ke la etsa

baporofeta ba ka hampe.”Tshim. 20:3-7

16Jwale a dihela tlala lefatsheng,

dijo tsohle tse ba phedisang

a di fedisa;Tshim. 41:53-57

17yaba o romela monna e le selelekela:

Josefa a rekiswa ho ba lekgoba.Tshim. 37:28
45:5

18Ba mo hlokofatsa

ka ho mo tlama maoto ka ditshepe,

ba mmofa ka mahlaahlela,

19ho fihlela se etsahala,

seo a se boletseng e sa le pele,

mme a pakwa

ke lentswe la Modimo.Tshim. 39:20 — 40:23

20Kgosi ya laela hore a tlamollwe,

mmusi wa ditjhaba a mo lokolla.Tshim. 41:14

21Ya mo etsa mookamedi

wa lelapa la yona,

le mmusi wa tsohle

tseo e di ruileng,Tshim. 41:39-41

22a tle a rute mahosana

ho ya ka thato ya hae,

a hlalefise baholo

ba setjhaba sa yona.Tshim. 46:6
47:11

23Yaba Iseraele o fallela Egepeta,

Jakobo a jaka naheng ya Kama.

24Modimo a ngatafatsa setjhaba sa hae,

a se ngatafatsa haholo,

a se matlafatsa ho feta dira tsa sona.

25A fetola pelo tsa tsona,

tsa hloya tjhaba sa hae,

tsa sebetsa bahlanka ba hae

ka bolotsana.Phal. 1:7-14

26A romela Moshe, mohlanka wa hae,

le Arone eo a mo kgethileng.Phal. 3:1 — 4:17

27A etsa dipontsho tsa hae ka bona,

le dimakatso tsa hae

naheng ya Kama.

28A romela lefifi, mme ha fifala;

empa Baegepeta ba hanyetsa,

ba hanyetsa polelo tsa hae.Phal. 10:21-23

29Metsi a naha ya bona

a a fetola madi,

a bolaya le ditlhapi tse ho wona.Phal. 7:17-21

30Naha ya bona

ya nyeunya dihohwana,

esita le ka matlung

a dikgosi tsa bona.Phal. 8:1-6

31A laela, ha hlaha diboba,

le menwang, naheng yohle ya bona.Phal. 8:16,17,20-24

32Bakeng sa pula a ba nesetsa sefako,

mollo wa lehadima

wa wela naha ya bona.

33A senya morara wa bona le feiye,

a roba difate tsa naha ya bona.Phal. 9:22-25

34A laela, ha hlaha ditsie,

le bookgolane bo se nang palo.

35Tsa kumola jwang bohle

ba naha ya bona,

tsa kokona tsohle

tse behwang ke naha.Phal. 10:12-15

36A bolaya matsibolo wohle

a naha ya bona,

bana ba bona ba matswathaka.Phal. 12:29

37A ntsha Baiseraele ba kakatetse,

ba kakatetse silefera le kgauta,

ho se ya tsiapaneng

hara meloko ya bona.

38Egepeta ya thabela ho falla ha bona,

hobane e ne e tshohile haholo.Phal. 12:33,36

39A phuphuthisa leru, la ba kwahela;

mollo wa ba bonesetsa bosiu.Phal. 13:21,22

40Ba kopa,

yaba o ba tlisetsa dikwekwe;

a ba kgorisa ka bohobe

bo tswang mahodimong.Phal. 16:2-15

41A petsola lefika, metsi a phorosela;

a phalla dibataolong eka ke noka.

42Ke hobane o ne a hopotse tshepiso,

tshepiso ya hae e halalelang,

ho Aborahama, mohlanka wa hae.Phal. 17:1-7
Dipa. 20:2-13

43A ntsha setjhaba sa hae ka nyakallo,

bakgethwa ba hae

ka ditlatse tsa thabo.

44Yaba o ba nea naha tsa baditjhaba,

ba ja lefa la mofufutso

wa merabe eo,Josh. 11:16-23

45hore ba tle ba boloke ditaelo,

ba boloke taelo tsa hae,

ba hlomphe melao ya hae.

Haleluja!

106

Ho se tshepahale ha setjhaba sa Iseraele

1061Haleluja!

Bokang Morena, hobane o molemo;

mohau wa hae ke wa kamehla yohle.1 Dik. 16:34
2 Dik. 5:13
7:3
Esr. 3:11
Pes. 11:7
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11

2Ke mang ya ka bolelang

ketso tse matla tsa Morena,

ya ka tumisang

thoriso yohle ya hae?

3Ho lehlohonolo ba etsang toka,

ba etsang ho lokileng ka nako tsohle.

4Morena, ako nkgopole,

ha o sitsa setjhaba sa hao,

o nketele, o tlo mpholosa.

5A nke ke bone katleho

ya bakgethwa ba hao,

ke be le kabelo thabong

ya setjhaba sa hao,

ke tle ke ithorise

mmoho le bao e leng lefa la hao.

6Rona le bo-ntata rona re entse dibe,

re molato, re kgopo.

7Bo-ntata rona, ha ba sa le Egepeta,

ha ba a ka ba utlwisisa

dimakatso tsa hao;

ba ile ba lebala

mohau wa hao o moholo,

ba mpa ba fetohela Ya Hodimodimo

ha ba le Lewatleng la Sufe.Phal. 14:10-12

8Empa o ile a ba pholosa

ka baka la lebitso la hae,

hore ho tle ho bonahatswe

matla a hae.

9A kgalemela Lewatle la Sufe,

yaba le a psha;

a ba tsamaisa madibeng

jwalokaha eka ke sebataolong.

10A ba pholosa matsohong

a ba ba hloileng,

a ba namolela matsohong a sera.

11Metsi a kwahela ba ba lwantshang,

ha se ke ha phonyoha le ya mong.

12Yaba ba qala

ho kgolwa tshepiso tsa hae,

ba mminela dithoko.Phal. 14:21-31
15:1-21

13Empa ba phakisa ho lebala,

ho lebala diketso tsa hae,

ba tlohela ho batla keletso ho yena.

14Ba mpa ba laolwa

ke ditakatso tsa bona lefeelleng,

ba leka Modimo ba le lehwatateng.

15A ba nea seo ba neng ba se kopa,

athe o tla ba neella

ka lefu le ba timetsang.Dipa. 11:4-34

16Ba honohela Moshe ba le diahelong,

le yena Arone,

mohalaledi wa Modimo.

17Lefatshe la ahlama,

la metsa Datane,

la kwenya sehlopha sa Abirame.

18Mollo wa tuka

hara sehlopha sa bona,

malakabe a wona

a tjhesa bao ba kgopo.Dipa. 16:1-35

19Ha ba le Horebe,

ba ipopela namane,

ba kgumamela setshwantsho

se bopilweng ka kgauta.

20Ba lahla tlotla ya Modimo,

ba tlotlisa setshwantsho sa pohwana,

ntho e jang jwang.

21Ba lebala Modimo,

mopholosi wa bona,

ya entseng tse kgolo Egepeta,

22dimakatso naheng ya Kama,

le tse tshosang Lewatleng la Sufe.

23Yaba o re o a ba fedisa,

empa Moshe, mokgethwa wa hae,

a kena dipakeng,

a phoka bohale ba hae

hore bo se ba timetse.Phal. 32:1-14

24Ba nyedisa naha e kgahlehang,

hobane ba ne ba sa kgolwe,

ba sa kgolwe ditshepiso tsa hae.

25Ba dumaduma

ba le ditenteng tsa bona,

ba se ke ba mamela

lentswe la Morena.

26A phahamisa letsoho,

a ba hlapanyetsa

hore o tla ba bolaela lehwatateng,Dipa. 14:1-35

27a qhalanye tloholo tsa bona,

a di qhalanyetse hara ditjhaba,

a di qhalanyetse dinaheng.Mee. 26:33

28Ba kgomarela Baale wa Peore,

ba eja mahlabelo

a etseditsweng bafu.

29Ba phephetsa Modimo

ka diketso tsa bona,

ba welwa ke lefu la sewa.

30Empa Finease a ema,

a ahlola ba molato,

yaba lefu la sewa le a fela.

31Hoo a ho ballwa e le ho loka,

ho isa melokong yohle,

kamehla le mehla.Dipa. 25:1-13

32Ba boela ba halefisa Morena,

ba mo halefisa metsing a Meriba,

Moshe a ba tsietsing

ka baka la bona;

33ba kgopisa moya wa hae,

hoo a bileng a bua a sa inahana.Dipa. 20:2-13

34Ha ba a ka ba timetsa ditjhaba

jwalokaha Morena a ne a ba laetse;

35ba mpa ba nyallana le baditjhaba,

ba ithuta mekgwa ya bona.

36Ba sebeletsa medimo ya bona,

medimo ya bona ya ditshwantsho,

e ileng ya ba fetohela leraba.Baa. 2:1-3
3:5,6

37Ba etsetsa bademona mahlabelo,

ka bara le baradi ba bona.2 Dikg. 17:17

38Ba tsholla madi a se nang molato,

madi a bara le baradi ba bona,

ba ba etsa mahlabelo a medimo,

medimo ya ditshwantsho ya Kanana:

Naha ya silafala ke madi.Dipa. 35:33

39Ba itshilafatsa

ka mesebetsi eo ya bona,

ka ketso tseo tsa bona

ba kwenehela Morena.

40Morena a halefela setjhaba sa hae,

a nyonya bao e leng lefa la hae.

41A ba neela matsohong a baditjhaba,

ba buswe ke ba ba hloileng.

42Dira tsa bona tsa ba hatella,

ba ba katlasa taolo ya tsona.

43A nna a ba lopolla

ka makgetlokgetlo,

ba mpa ba ikgethela ho mo tella,

ba tetebela bokgopong ba bona.

44Jwale a tadima ho tshwenyeha

ha bona, ha a utlwa sello sa bona.

45A hopola selekane sa hae le bona,

a ba hauhela

ka baka la rato la hae le leholo.

46A etsa hore bohle

ba neng ba ba isitse bothopuweng

ba ba utlwele bohloko.Baa. 2:14-18

47Morena Modimo wa rona,

ako re pholose;

o re phuthe, o re ntshe ditjhabeng,

re tle re boke lebitso la hao,

lebitso la hao le halalelang,

re o rorise re le motlotlo.

48Ho bokwe Morena,

Modimo wa Iseraele,

a bokwe kamehla yohle,

e se nang qaleho le qetello.

Setjhaba sohle se ke se re:

“A ho be jwalo!”

Haleluja!1 Dik. 16:35,36