Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
102

Thapelo ya motho ya tsietsing

1021Thapelo ya motho ya tsietsing, ya imetsweng, ya hlahisang sello sa hae kapele ho Morena.

2Morena, ako utlwe thapelo ya ka;

sello sa ka se ke se fihle ho wena.

3Ha ke le matshwenyehong

o se ke wa mpatela fahleho sa hao;

ako ntshekehele tsebe,

ha ke ipiletsa ho wena,

o ke o nkarabe kapele.

4Ditshiu tsa ka di fela jwaloka mosi,

masapo a ka a tjha sa patsi mollong.

5Ke otlilwe,

pelo ya ka e ka jwang bo omeletseng,

ke se ke lebala le ho ja.

6Ka baka la ho fehelwa haholo,

nama ya ka e maname,

e maname masapong a ka.

7Ke tshwana le letata la lehwatata,

ke tshwana le sephooko sa dithako.

8Ke a hlobaela, mme ke a fehelwa,

ke ka nonyana e dutseng e inotshi,

e dutseng hodima sehlohlolo.

9Dira tsa ka di ntlaka kamehla,

ba nkgalefetseng

ba nyefola lebitso la ka.

10Ke ja molora jwaloka bohobe,

seno sa ka se tswakana le meokgo,

11ka baka la bohale

le kgalefo ya hao;

hobane o ile wa mphamola,

wa nto ntabanya!

12Ditshiu tsa ka

di tshwana le meriti e theang,

ke omella jwaloka jwang.

13Empa wena Morena,

o rena kamehla yohle,

o tla hopolwa ke meloko yohle.

14Ako tsohe, o utlwele Sione bohloko;

ke nako jwale ya ho e hauhela,

motsotso o fihlile.

15Bahlanka ba hao

ba kgahlwa ke majwe a yona,

ba qenehela le lerole la yona.

16Baditjhaba ba tla hlompha,

ba hlomphe lebitso la Morena,

le dikgosi tsohle tsa lefatshe

di tla hlompha tlotla ya hao.

17Ha Morena a tsosa marako a Sione,

o tla bonahatsa tlotla ya hae,

a e bonahatse ho yona.

18O tla mamela thapelo

ya ba itlhophereng;

thapelo eo ya bona

a ke ke a e kgesa.

19Tsena di ke di ngollwe moloko,

moloko o tlang,

hore tjhaba se tla tswalwa

se tle se rorise Morena.

20Morena o shebile fatshe

a le sehalalelong sa hae se hodimo;

o tadimile lefatshe a le mahodimong.

21hore a utlwe mefehelo,

mefehelo ya batshwaruwa,

a lokolle ba ahloletsweng lefu.

22Jwale lebitso la Morena

le tla bolelwa Sione,

dithoko tsa hae Jerusalema,

23ha ditjhaba tsohle

di phuthehile mmoho,

di ena le mebuso ya tsona,

ho sebeletsa Morena.

24O mphokodisitse ke sa le motjha,

a kgutsufatsa ditshiu tsa ka.

25Ka ba ka re: “Modimo wa ka,

o se ke wa ntlosa lefatsheng

ke sa le mahareng a bophelo ba ka.

Wena dilemo tsa hao

di akaretsa meloko yohle.

26O ne o thee lefatshe kgalekgale,

mahodimo ke mosebetsi

wa diatla tsa hao.

27Tsena di tla timela,

empa wena o tla sala;

tsohle di tla tsofala jwaloka seaparo,

o tla di lahla jwaloka seaparo,

mme di tla nyamela.

28Empa wena haesale e le wena,

dilemo tsa hao di ke ke tsa fela.Bah. 1:10-12

29Bana ba bahlanka ba hao

ba tla ba le leaho le tiileng,

mme ditloholo tsa bona

di tla nne di be teng pela hao.”

103

Lerato la Modimo

1031Pesalema ya Davida.

Boka Morena, wena moya wa ka;

botho bohle ba ka

bo boke bitso la hae le halalelang.

2Boka Morena, wena moya wa ka;

o se ke wa lebala

melemo yohle ya hae.

3Ke yena ya o tshwarelang

melato ya hao kaofela,

ke yena ya o fodisang

mahlokong a hao kaofela.

4Ke yena ya o lopollang lebitleng,

ke yena ya o qhakang ka mohau,

ya o qhakang le ka lerato.

5Ke yena ya o fepang tse molemo

bophelong bohle ba hao,

hore o boele o ntjhafale,

o ntjhafale jwaloka ntsu.

6Morena o sebetsa ka ho loka,

o ahlolela bohle ba hateletsweng.

7O ne a tsebise Moshe ditsela tsa hae,

a bontsha bana ba Iseraele

diketso tsa hae tse kgolo.

8Morena o na le kutlwelobohloko,

Morena o mosa;

o dieha ho halefa, o tletse mohau.Jak. 5:11

9Ha a re tsekise hoyahoile;

ha a re jare ka pelo kamehla yohle.

10Ha a re otle

ho ya ka dibe tsa rona,

ha a re putse

ho ya ka melato ya rona.

11Jwalokaha mahodimo

a phahametse lefatshe,

le mohau wa Modimo o moholo,

o moholo hakaalo ho ba mo tshabang.

12Jwalokaha botjhabela

bo le hole le bophirimela,

le ditlolo tsa rona o a di suthisa,

o di suthisetsa hole le yena hakaalo.

13Jwalokaha ntata bana

a ba utlwela bohloko,

ka mokgwa o jwalo le Morena

o utlwela ba mo tshabang bohloko.

14Ke hobane yena o tseba

seo re bopilweng ka sona,

ha a lebale hore re lerole feela.

15Ditshiu tsa motho

di tshwana le tsa jwang;

o tlokoma jwaloka palesa ya naha;

16ha moya o foka hodima yona

e a fela,

ebe ditulo tsa yona

di sala di le feela.

17Empa mohau wa Morena,

ho ba mo tshabang,

ke wa kamehla yohle,

e se nang qaleho le qetello;

le ho loka ha hae ho fihla

le ditlohotloholwaneng tsa bona,

18ho ba bolokang selekane sa hae,

ba hopolang

ho phethahatsa ditaelo tsa hae.

19Morena o beile terone ya hae,

o e beile mahodimong,

tsohle di tlasa puso ya hae.

20Bokang Morena,

lona mangeloi a hae,

lona bahale

ba phethang taelo tsa hae,

ba mamelang seo a se bolelang.

21Bokang Morena,

lona mabotho a hae wohle,

lona basebeletsi ba hae

ba phethang thato ya hae.

22Bokang Morena,

lona mesebetsi ya hae yohle,

hohle moo a busang teng.

Boka Morena, wena moya wa ka.

104

Ho boka Modimo, Mmopi wa tsohle

1041Boka Morena, wena moya wa ka.

Morena Modimo wa ka,

o moholo hakaakang!

O apere tlotla le botlotlehi,

2o ipopile ka lesedi

jwalokaha eka ke kobo.

O adile mahodimo

jwaloka lesela la tente,

3o hahile ntlo ya bokgosi ba hao

kahodimo ho maru.

Maru o a entse kariki ya hao,

o fofa ka mapheo a moya.

4Meya o e entse baromuwa ba hao,

mollo wa lehadima

mosebeletsi wa hao.Bah. 1:7

5O tiisitse lefatshe

hodima metheo ya lona,

le ke ke la sisinyeha ho isa kgale.

6O le apesitse ka lewatle

jwalokaha eka ke ka kobo,

metsi a ne a kwahetse dithaba.

7Yare ha o kgaruma, metsi a baleha;

ha letolo la hao le thwathwaretsa,

a tutumolotseha;

8a theohela dikgohlong,

dithaba tsa hlaha,

a ya moo o a lokiseditseng teng.

9Wa a sehela moedi

oo a ke keng a o tlola,

hore a se hlole

a kwahela lefatshe hape.

10Wa phallisetsa didiba dinokaneng

tse tswedipanang hara dithaba;

11metsi a tsona a nowa

ke phoofolo tsa naha,

tonki tsa naha

di itlosa lenyora teng.

12Nonyana tse fofang

di hahetse pela tsona,

di letsa melodi

di le makaleng a difate.

13O nesetsa dithaba pula

o le tlung ya bokgosi ba hao,

lefatshe le kgotshe ditholwana,

tholwana tsa mesebetsi ya hao.

14O medisetsa diphoofolo jwang,

o di medisetsa le dimela

hore di sebediswe ke motho,

a tle a fumane dijo tsa hae mobung,

15le veine,

ho thabisa pelo ya motho;

le ole,

fahleho sa hae se be moropotsana,

le dijo,

ho matlafatsa mmele wa hae.

16Difate tsa Morena

di nwesetswa ke pula,

dikedare tsa Lebanone

tse lemilweng ke yena.

17Dinonyana di etsa dihlaha ho tsona,

mekotatsie e phela hodima difate.

18Thabeng tse telele

ho phela podi tsa naha,

diqhobo ke setshabelo sa dipela.

19O entse kgwedi

ho tshwaya dinako tsa selemo,

letsatsi le tseba nako ya lona

nako ya ho dikela.

20O tlisa lefifi, ebe e ba bosiu,

dibatana tsa meru ebe di a solla;

21ditawana di purumele

diphofu tsa tsona,

di batle dijo tsa tsona ho Modimo.

22Ha tsatsi le tjhaba di a oroha,

ebe di botha dilaong tsa tsona.

23Motho yena

o ikela mosebetsing wa hae,

a yo sebetsa ho fihlela mantsiboya.

24Morena, mesebetsi ya hao

e mengata hakaakang!

Tsohle o di entse ka bohlale,

lefatshe le tletse dibopuwa tsa hao!

25Ke leo lewatle, le leholo, le batsi;

ka ho lona ho nyeunya dibopuwa,

dibopuwa tse se nang palo,

dibopuwa tse kgolo le tse nyenyane.

26Teng dikepe di sesa kahohle,

le leruarua leo o le bopetseng

ho bapalla ka ho lona.Jobo 41:1
Pes. 74:14
Esa. 27:1

27Tsohle di lebeletse wena,

hore o di fe dijo ka nako e lokelang.

28Ha o di fa dijo, di a di bokella;

ha o fuparolla seatla,

di kgora tse molemo.

29Ha o ipata sefahleho, di a tshoha;

ha o di amoha moya wa hao,

di a shwa,

di boele di kgutlele leroleng.

30Ha o romela moya wa hao,

di a hloleha,

mme o ntjhafatse tshobotsi ya lefatshe.

31Tlotla ya Morena e nne e be teng,

e be teng kamehla yohle,

Morena a ke a thabele

mesebetsi ya hae;

32yena eo ereng ha a tadima lefatshe,

lefatshe le thothomele,

ha a ama dithaba di foqohe mosi.

33Ke tla binela Morena

ha ke ntse ke phela,

ke roke Modimo

bophelong ba ka bohle.

34Menahano ya ka e ke e mo kgahle;

nna ke thabela Morena.

35Baetsadibe ba ke ba fele lefatsheng,

ba kgopo ba se hlole ba eba teng.

Boka Morena, wena moya wa ka.

Haleluja!