Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
100

Teboho ho Modimo

1001Pesalema ya teboho.

Lona ba lefatshe lohle

etsetsang Morena mehoo ya thabo,

2sebeletsang Morena ka thabo,

tloong kapele ho yena ka ditlatse.

3Tsebang hore Morena ke Modimo,

o re bopile, mme re ba hae;

re setjhaba sa hae,

mohlape wa makgulo a hae.

4Kenang dikgorong tsa hae

le ntse le mmoka,

le mabaleng a hae

le ntse le mo rorisa;

mo leboheng,

le boke lebitso la hae.

5Morena o molemo,

mohau wa hae

ke wa kamehla yohle,

botshepehi ba hae

ke bo isang melokong yohle.1 Dik. 16:34
2 Dik. 5:13
7:3
Esr. 3:11
Pes. 106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11

101

Kgosi e buse ka toka

1011Pesalema ya Davida.

Ke tla o binela tsa mohau

le tsa toka,

ke o roke, wena Morena.

2Ke tla tsamaya ka hloko

tseleng e lokileng;

ekaba o tla tla neng ho nna?

Ka tlung ya ka ke tla phela

ka pelo e hlwekileng,

3nke ke ka dumella mahlo a ka

ho sheba letho le kgopo.

Ke hloile diketso tsa ba kgelohileng,

di ke ke tsa nkgomarela.

4Nke ke ka ba le bokgopo,

ka le bona ka pelong ya ka,

ha ke rate ho tseba letho le lebe.

5Ya etseletsang wa habo sephiring

ke tla mo timetsa,

nke ke ka mamella moikgantshi

le moikgohomosi.

6Mahlo a ka a shebile ba tshepahalang,

ba tshepahalang, ba lefatshe lena,

ba tle ba ahisane le nna;

ya tsamayang ka tsela e lokileng

ke yena ya tla ntshebeletsa.

7Ya sebetsang bolotsana

a ke ke a phela tlung ya ka;

ya bolelang leshano

a ke ke a ema kapele ho nna.

8Hoseng ho hong le ho hong

ke tla timetsa bohle ba kgopo,

ba kgopo ba lefatshe lena,

ke fedise bohle ba etsang tse mpe,

ba di etsang motseng wa Morena.

102

Thapelo ya motho ya tsietsing

1021Thapelo ya motho ya tsietsing, ya imetsweng, ya hlahisang sello sa hae kapele ho Morena.

2Morena, ako utlwe thapelo ya ka;

sello sa ka se ke se fihle ho wena.

3Ha ke le matshwenyehong

o se ke wa mpatela fahleho sa hao;

ako ntshekehele tsebe,

ha ke ipiletsa ho wena,

o ke o nkarabe kapele.

4Ditshiu tsa ka di fela jwaloka mosi,

masapo a ka a tjha sa patsi mollong.

5Ke otlilwe,

pelo ya ka e ka jwang bo omeletseng,

ke se ke lebala le ho ja.

6Ka baka la ho fehelwa haholo,

nama ya ka e maname,

e maname masapong a ka.

7Ke tshwana le letata la lehwatata,

ke tshwana le sephooko sa dithako.

8Ke a hlobaela, mme ke a fehelwa,

ke ka nonyana e dutseng e inotshi,

e dutseng hodima sehlohlolo.

9Dira tsa ka di ntlaka kamehla,

ba nkgalefetseng

ba nyefola lebitso la ka.

10Ke ja molora jwaloka bohobe,

seno sa ka se tswakana le meokgo,

11ka baka la bohale

le kgalefo ya hao;

hobane o ile wa mphamola,

wa nto ntabanya!

12Ditshiu tsa ka

di tshwana le meriti e theang,

ke omella jwaloka jwang.

13Empa wena Morena,

o rena kamehla yohle,

o tla hopolwa ke meloko yohle.

14Ako tsohe, o utlwele Sione bohloko;

ke nako jwale ya ho e hauhela,

motsotso o fihlile.

15Bahlanka ba hao

ba kgahlwa ke majwe a yona,

ba qenehela le lerole la yona.

16Baditjhaba ba tla hlompha,

ba hlomphe lebitso la Morena,

le dikgosi tsohle tsa lefatshe

di tla hlompha tlotla ya hao.

17Ha Morena a tsosa marako a Sione,

o tla bonahatsa tlotla ya hae,

a e bonahatse ho yona.

18O tla mamela thapelo

ya ba itlhophereng;

thapelo eo ya bona

a ke ke a e kgesa.

19Tsena di ke di ngollwe moloko,

moloko o tlang,

hore tjhaba se tla tswalwa

se tle se rorise Morena.

20Morena o shebile fatshe

a le sehalalelong sa hae se hodimo;

o tadimile lefatshe a le mahodimong.

21hore a utlwe mefehelo,

mefehelo ya batshwaruwa,

a lokolle ba ahloletsweng lefu.

22Jwale lebitso la Morena

le tla bolelwa Sione,

dithoko tsa hae Jerusalema,

23ha ditjhaba tsohle

di phuthehile mmoho,

di ena le mebuso ya tsona,

ho sebeletsa Morena.

24O mphokodisitse ke sa le motjha,

a kgutsufatsa ditshiu tsa ka.

25Ka ba ka re: “Modimo wa ka,

o se ke wa ntlosa lefatsheng

ke sa le mahareng a bophelo ba ka.

Wena dilemo tsa hao

di akaretsa meloko yohle.

26O ne o thee lefatshe kgalekgale,

mahodimo ke mosebetsi

wa diatla tsa hao.

27Tsena di tla timela,

empa wena o tla sala;

tsohle di tla tsofala jwaloka seaparo,

o tla di lahla jwaloka seaparo,

mme di tla nyamela.

28Empa wena haesale e le wena,

dilemo tsa hao di ke ke tsa fela.Bah. 1:10-12

29Bana ba bahlanka ba hao

ba tla ba le leaho le tiileng,

mme ditloholo tsa bona

di tla nne di be teng pela hao.”