Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

Thapelo ya ho ikopela thuso

101Morena, o emelang hole hakaalo?

O ipatelang

nakong ya matshwenyeho?

2Ya kgopo o a ikgantsha,

o befetse ya hlophehileng;

a ke a tshwaswe

ke mano ao a a lohileng.

3Ya kgopo o ithorisa

ka merero ya hae e mebe,

ya meharo o rohaka Morena,

o a mo nyedisa.

4Ya kgopo o swenya dinko, o re:

“Modimo ha a phetetse,

ha ho na Modimo.”

Ke phetho seo a se nahanang.

5Kamehla o atleha mererong ya hae,

dikahlolo tsa hao di mo phahametse,

dira tsa hae tsohle

o di tadima maotong.

6Ka pelong ya hae o re:

“Nke ke ka sisinngwa ke letho,

nke ke ka hlahelwa ke bobe

le ka mohla.”

7Molomong wa hae ho tswa ditlhapa,

le mashano le bomenemene,

lelemeng la hae

ho maname bolotsana,

ho maname le bona bokgopo.Bar. 3:14

8O dula a laletse pela metsana,

o bolaya ba se nang molato,

o ba bolaya a ipatile.

Ka mahlo o tsoma ba tsielehileng,

9o lalla jwaloka tau

e bothile selaong sa yona;

o lalla jwalo

hore a tle a qhautse mohlophehi,

a mo qhautse

ka ho mo tshwasa ka leraba la hae.

10O a qatjhama, a batalle;

ya tsielehileng

a wele marong a hae.

11Ka pelong ya kgopo o re:

“Modimo o a lebala,

o ipatile sefahleho,

a ke ke a bona letho le kgale.”

12Thusa, Morena! Oho, Modimo,

itokisetse ho otla;

o se ke wa lebala bahlophehi.

13Ya kgopo o nyedisetsang Modimo,

ka pelong ya hae a re:

“A ke ke a phetetsa?”

14Athe wena o bona bomadimabe

le mahlomola;

o a di lemoha, mme o a di laola.

Ya tsielehileng o tshepile wena,

ke wena mothusi wa dikgutsana.

15Robokela ya kgopo le e mobe,

o phetetse bokgopo ba hae

bo fele tu!

16Morena ke kgosi kamehla le mehla,

baditjhaba ba fedile naheng ya hae.

17Morena, o utlwile takatso

tsa ba eisehang,

o ba matlafatsa dipelo,

o ba sekehela tsebe,

18ho ahlolela kgutsana

le ya hatellwang,

hore motho wa lefatshe

a se hlole a tshosa ba bang.