Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Ho leboha Modimo ka baka la toka ya hae

91Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka lentswe le lesesanyane.

2Morena, ke o boka

ka pelo ya ka yohle,

ke bolela dimakatso tsohle tsa hao.

3Ke a o thabela,

ke nyakallela ho wena;

ke roka lebitso la hao,

wena Ya Hodimodimo.

4Dira tsa ka di tjhetjhile ka santhao,

di kgopilwe, tsa timela ha o hlaha,

5hobane o emetse nyewe ya ka

le ditokelo tsa ka,

o dutse teroneng ya hao

o le moahlodi ya lokileng.

6O kgalemetse ditjhaba,

wa timetsa ba kgopo,

mabitso a bona wa a hlakolela ruri.

7Dira di ripitletswe ruri;

metse ya tsona o e fetotse masupi,

ha e sa tla hlola e hopolwa.

8Empa Morena o busa kamehla,

terone ya hae o e theetse ho ahlola.

9O ahlola lefatshe ka toka,

ditjhaba o di ahlola a se na leeme.

10Morena e ke e be qhobosheane

ya ba hatellwang,

qhobosheane

nakong ya matshwenyeho.

11Ba tsebang lebitso la hao

ba ke ba o tshepe,

ba o tshepe hobane wena Morena,

o ke ke wa furalla ba o batlang.

12Rokang Morena ya busang Sione,

phatlalatsang diketso tsa hae,

le di phatlalatse hara ditjhaba,

13hobane ya phetetsang madi

o hopola bahlophehi,

ha a lebale sello sa bona.

14Nkgauhele Morena,

tadima kamoo

ke hlophehileng kateng,

ke hlophehile

ka baka la ba ntlhoileng,

wena ya nnyolotseng kgorong

ya motse wa bafu,

15e le hore

ke tle ke bolele dithoko tsa hao,

ke di bolele

kgorong ya motse wa Sione,

mme ke nyakalle

hobane o mpholositse.

16Ditjhaba di wetse lemeneng

leo di le tjhekileng,

maoto a tsona a tshwasitswe

ke leraba leo di le tjhehileng.

17Morena o itsebahaditse,

o phethahaditse kahlolo,

ba kgopo ba kgatilwe ke mesebetsi,

mesebetsi ya diatla tsa bona.

18Ba kgopo ba ikela Nqalong ya Bafu:

tjhaba tsohle

tse sa reng letho ka Modimo.

19Mafutsana a ke ke a leballwa ruri,

tshepo ya bahlophehi

e ke ke ya fetoha lefeela.

20Thusa, Morena!

Motho a se ke a kgantsha matla,

ditjhaba di ahlolwe kapela hao.

21Di kenye letswalo, Morena;

ditjhaba di ke di tsebe

hore e ntse e le batho feela.

10

Thapelo ya ho ikopela thuso

101Morena, o emelang hole hakaalo?

O ipatelang

nakong ya matshwenyeho?

2Ya kgopo o a ikgantsha,

o befetse ya hlophehileng;

a ke a tshwaswe

ke mano ao a a lohileng.

3Ya kgopo o ithorisa

ka merero ya hae e mebe,

ya meharo o rohaka Morena,

o a mo nyedisa.

4Ya kgopo o swenya dinko, o re:

“Modimo ha a phetetse,

ha ho na Modimo.”

Ke phetho seo a se nahanang.

5Kamehla o atleha mererong ya hae,

dikahlolo tsa hao di mo phahametse,

dira tsa hae tsohle

o di tadima maotong.

6Ka pelong ya hae o re:

“Nke ke ka sisinngwa ke letho,

nke ke ka hlahelwa ke bobe

le ka mohla.”

7Molomong wa hae ho tswa ditlhapa,

le mashano le bomenemene,

lelemeng la hae

ho maname bolotsana,

ho maname le bona bokgopo.Bar. 3:14

8O dula a laletse pela metsana,

o bolaya ba se nang molato,

o ba bolaya a ipatile.

Ka mahlo o tsoma ba tsielehileng,

9o lalla jwaloka tau

e bothile selaong sa yona;

o lalla jwalo

hore a tle a qhautse mohlophehi,

a mo qhautse

ka ho mo tshwasa ka leraba la hae.

10O a qatjhama, a batalle;

ya tsielehileng

a wele marong a hae.

11Ka pelong ya kgopo o re:

“Modimo o a lebala,

o ipatile sefahleho,

a ke ke a bona letho le kgale.”

12Thusa, Morena! Oho, Modimo,

itokisetse ho otla;

o se ke wa lebala bahlophehi.

13Ya kgopo o nyedisetsang Modimo,

ka pelong ya hae a re:

“A ke ke a phetetsa?”

14Athe wena o bona bomadimabe

le mahlomola;

o a di lemoha, mme o a di laola.

Ya tsielehileng o tshepile wena,

ke wena mothusi wa dikgutsana.

15Robokela ya kgopo le e mobe,

o phetetse bokgopo ba hae

bo fele tu!

16Morena ke kgosi kamehla le mehla,

baditjhaba ba fedile naheng ya hae.

17Morena, o utlwile takatso

tsa ba eisehang,

o ba matlafatsa dipelo,

o ba sekehela tsebe,

18ho ahlolela kgutsana

le ya hatellwang,

hore motho wa lefatshe

a se hlole a tshosa ba bang.

11

Ho tshepa Morena

111Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

Ke tshabela ho Morena.

Keng ha le re ho nna:

“Balehela thabeng

jwaloka nonyana?”

2Ba kgopo ba se ba hula

diqha tsa bona,

ba kgwesa metsu ya bona,

ba e kgwesa ba le lefifing

ho fula ba pelo di ntle.

3Ha metheo e se e heleditswe,

ya lokileng a ka etsa eng?

4Morena o ka tempeleng ya hae

e halalelang,

terone ya Morena e mahodimong.

Mahlo a hae a bona bana ba batho,

o a ba tadimisisa, o a ba hlahloba.

5Morena o hlahloba

ya lokileng le ya kgopo,

ya sehloho yena o mo hloile.

6Ba kgopo o tla ba nesetsa mashala,

mashala a hlenneng le sebabole,

kabelo ya bona

e tla ba moya o tukang.

7Morena o lokile,

mme o rata tse lokileng;

ba pelo di ntle

ba tla bona fahleho sa hae.