Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

71Mora wa ka,

boloka polelo tsa ka,

o boloke taelo tsa ka,

di boloke ka pelong ya hao.

2Boloka taelo tsa ka o tle o phele,

thuro tsa ka le tsona di hlokomele;

di hlokomele

seka thaka ya ihlo la hao.

3Di tlamelle menwaneng ya hao,

o di ngole tlapeng la pelo ya hao.

4Ere ho bohlale: “Wena kgaitsedi,”

kutlwisiso yona

e bitse motswalle wa hao.

5Di tla o phemisa mosadi,

mosadi wa sehlola,

mosadi ya ekang ka dipolelo.

Mosadi wa sehlola

6Fesetereng ya ntlo ya ka

ka tadima ka mamatjana a yona.

7Ka tadima hara ba se nang tsebo,

ka bona mohlankana

ya hlokang kutlwisiso,

8a feta pela huku ya seterata,

a tsamaya ka tsela e yang ha sehlola;

9e le ka shwalane,

tsatsi le se le diketse,

fifi la bosiu le qala ho aparela.

10Mosadi a betseha

ho mo kgahlanyetsa,

a apere jwaloka seotswa,

ka maqheka a sona.

11O manganga, ke mmadiberwane,

ke pheka-ke-leoto, ha a dule hae;

12ere a le seterateng,

a be a se a le mabaleng,

a qatjhama jwalo

hukung tsa diterata.

13A mamarela mohlankana enwa,

a mo aka,

ka fahleho se hlokang tlhong

a re ho yena:

14“Kajeno ke entse nyehelo ya ka,

kano tsa ka kajeno ke di phethile,

ke na le dijo tsa nyehelo eo,

ke na le tsona ha ka;

15ke tlile tjena ho o kgahlanyetsa,

kgale ke o batla, jwale ke o fumane!

16Hodima moalo wa ka

ke adile masela a lene,

lene e mebalabala e tswang Egepeta.

17Ke nonoditse moalo wa ka ka mmira,Mmira ke mofuta o mong wa setlolo se monko o monate.

ka o nonotsa ka lekgala le sinamone.Sinamone ke sefate seo makgapetla a sona a nkgang hamonate.

18Tloo, re kgotsofatse rato la rona

ho fihlela bo esa,

re ithabise ka ho mamarelana.

19Hae mona monna wa ka ha a yo,

o nkile leeto, o ile hole.

20O nkile mokotlana o tletse tjhelete,

o tla kgutlela hae kgwedi e tolokile.”

21Ka puo tsa lehelehele lena

mohlankana a ineela,

ka molomo wa lona o ekang,

mohlankana a hapeha.

22Ka ho panya ha ntshi

mohlankana a le sala morao,

a le latela sa pholo e iswa tlhabong,

sa kgama e tlolela ka lemeneng;

23sa nonyana e tshwaswa

ke raba le tjhehilwe,

e sa tsebe hore jwale e ya lefung,

ho fihlela ha motsu

o e phunya sebete.

24Jwale bana ba ka mmameleng,

sekehelang polelo tsa ka tsebe.

25Pelo tsa lona

di se latele mekgwa ya seotswa,

le se tsamaye mehlaleng ya sona.

26Mahlatsipa a mangata

se a entse mofela,

tshwele la ba bolailweng ke sona

ha le na palo.

27Ntlo ya sona

ke tsela e isang lebitleng,

ke mmila o isang Nqalong ya Bafu.