Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

Dikeletso mabapa le bothoto

61Mora wa ka,

ha o itlamme

ho lefa molato wa wa heno,

wa hlapanyetsa e mong ho mo lefella,

2polelo tsa hao di tla o tshwasa,

mantswe a hao a o etsetse leraba.

3Ha o rata ho itokolla, mora ka,

kahobane o tla be o le matsohong,

matsohong a mohaeno,

etsa tjena:

Eya, o ikokobetse ho yena,

o mo rapele ho fihlela a o mamela.

4O se ke wa robala,

leha e le hona ho otsela.

5Ipholose sa tshepe

matsohong a setsomi,

ipholose sa nonyana

rabeng la motshwasi wa yona.

6Hela! wena sekgoba,

tsamaya o ye ho bohlwa!

Hlahloba mekgwa ya bona,

o tlo hlalefe!

7Leha bo se na motsamaisi,

bo se na mmusi le mohlahlobi,

8hlabula bo ipatlela dijo tsa bona,

bo ipokellele tsona ha ho kotulwa.

9Wena sekgoba,

o tla robala ho fihlela neng?

O tla tsoha neng borokong ba hao?

10O re: “A nke ke re shwa!

ke boele ke re shwa!

ke phuthaphuthe matsoho,

ke iphomolele.”

11Fuma ba hao bo tla o nanarela,

bo o nanarele jwaloka senokwane,

tlala e o wele hodimo

sa motho a nkile dihlomo.

6:10,11 —
Mae. 24:33,34

12Motho e mobe, ya kgopo,

o tsamaya a fefetha leshano;

13o roba leihlo la hae,

a ngolangole fatshe ka leoto,

a qhwayaqhwaye ka monwana;

14o rera thetso ka pelong ya hae,

kamehla o jala moferefere.

15Koduwa e tla mo wela hodimo,

e mo wele hodimo ka tsometso,

a timetswe hanghang

ho se na pheko.

16Ntho di tsheletse,

tseo Morena a di hloileng,

e, di supile

tseo e leng manyala ho yena:

17Ke mahlo a ikgohomosang,

leleme le tletseng thetso,

matsoho a tshollang madi,

madi a se nang molato;

18pelo e rerang bokgopo,

maoto a potlakelang bobeng;

19paki ya bohata, e bolelang leshano,

le ya jalang diqabang

hara bana ba motho.

Keletso mabapa le bohlola

20Mora wa ka,

boloka taelo tsa ntatao,

o se furalle thuto ya mmao;

21di boloke ka pelong ya hao,

di rwale molaleng wa hao.

22Ha o tsamaya di tla o etella pele,

ha o robala ebe di a o lebela,

ha o tsoha ebe di bua le wena.

23Taelo ke lona lebone,

thuto ke lona lesedi,

kgalemo ke bona bophelo,

24ho o phemisa mosadi wa sehlola,

le molomomonate wa seraburabu.

25Pelo ya hao

e se lakatse botle ba sona,

mahlo a sona a se ka o hohela,

26hoba seotswa,

le ka sengwatho o ka se reka,

athe sehlola sona

se tsoma bophelo ba hao.

27Na motho a ka okga mollo,

a o okgela fubeng sa hae,

ebe aparo tsa hae

tsona ha di tuke malakabe?

28Na motho a ka tsamaya

hodima mashala,

ebe maoto a hae wona ha a tjhe?

29O jwalo ya kenang

kobong tsa mosadi wa motho,

ya amang mosadi,

eo a ke ke a phema kahlolo!

30Shodu ha le utswa hoba le lapile,

batho ha ba ke ba le nyedisa.

31Ha le ka tshwarwa le tla lefa hasupa,

le lefe ka tsohle tsa lapa la lona.

32Motho ya febang o hloka kelello,

ya etsang jwalo

o timetsa bophelo ba hae;

33o tla batwa leoma a tlontlolohe,

dihlong tsa hae

di se ke tsa hlola di fela.

34Poulelo e halefisa monga mosadi,

ha a iphetetsa ha a qenehele letho;

35a ke ke a amohela tefo

ya mofuta ofe le ofe,

a ke ke a kgotsofatswa ke dimpho,

leha mpho tseo di ka ba ngata.