Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
30

Dipolelo tsa Akure

301Tsena ke dipolelo tsa Akure, mora wa Jake, wa Masa.

Monna eo a bua, a re:

“Oho, Modimo ke kgathetse!

Oho, Modimo ke kgathetse!

Ke feletswe ke matla!

2Nna ke sethoto

ho feta mang kapa mang;

ha ke na le kutlwisiso ya botho.

3Ha ke a ka ka ithuta bohlale,

ebile ha ke tsebe Ya Halalelang.

4Ya nyolohetseng lehodimong

a ba a theoha ke mang?

Ya fupereng moya

ka diatla tsa hae ke mang?

Ya bokeletseng metsi

ka aparong sa hae ke mang?

Ya sehileng meedi

ya dipheletso tsa lefatse ke mang?

Lebitso la hae ke mang?

La mora wa hae lona ke mang?

Haeba o a tseba, bolela!

5“Polelo tsohle tsa Modimo

ke tsa nnete.

Ke thebe ho bohle ba mo tshepang.

6Se eketse letho polelong tsa hae,

esere a o kgalema,

wa fumanwa o le leshano.”

Maele a mang a Akure

7“Ke kopile ntho di le pedi ho wena,

o se nkganele ka tsona

pele ke eshwa:

8Suthisetsa bolotsana le mashano

hole le nna,

o se ke wa nthuisa

kapa wa mphutsanehisa,

o mphepe ka dijo tse ntekaneng;

9esere ha ke kgotshe

yaba ke a o latola,

ke re: ‘Morena ke mang?’

Kapa ka futsaneha,

yaba ke a utswa,

mme ka tlaela

ka lebitso la Modimo wa ka.

10“O se ke wa nyedisa mohlanka

ho monga hae,

esere a o rohaka,

wa fumanwa o le molato.

11“Moloko o teng

o rohakang bo-ntata wona,

o sa hlompheng le bo-mma wona.

12Moloko o teng

o ithetsang ka ho re o hlwekile,

empa o sa hlwekiswa

ditshila tsa wona.

13Moloko o teng o ikgohomosang,

o shebang batho ka ho ba nyedisa.

14Moloko o teng

o meno a kang disabole,

oo a mohlaare a kang dithipa,

ho harola bafumanehi lefatsheng,

le bahloki ba phelang hara setjhaba.

15“Koidi e na le madinyane

a le mabedi,

a kopang a re: ‘Re fepe! Re fepe!’

“Ntho di tharo tse sa kgotsofaleng,

e, di nne tse sa ke be di re:

‘Ho lekane!’

16Ke lebitla le mosadi wa nyopa,

le mobu o omeletseng,

le mollo o sa ke be o re:

‘Ho lekane!’

17“Leihlo le tshehang ntata lona,

le nyedisang taelo ya mma lona,

makgwaba a dikgohlo a tla le honya,

mme madinyane a ntsu a le je.

18“Ntho di tharo

tse mmakatsang haholo,

e, di nne tseo ke sa di tsebeng:

19Mohlala wa ntsu sepakapakeng,

mohlala wa noha hodima lefika,

mohlala wa sekepe hara lewatle,

mohlala wa monna ho morwetsana.

20“Mokgwa wa mosadi wa sefebe,

ke mokgwa o tjena:

O a ja, ebe o a itlhakola, o re:

‘Nna ha ke a etsa letho le kgopo.’

21“Ntho di tharo

tse reketlisang lefatshe,

di nne

tseo le ke keng la di mamella:

22Ke lekgoba leo ebang kgosi,

le sethoto se nyonyobetseng,

23le moshejwahang ha a nyalwa,

le lekgabunyane

le jang lefa la monga lona.

24“Ntho di nne

tse nyenyane lefatsheng,

empa tse bohlale bo makatsang:

25Bohlwa ke tjhaba se hlokang matla,

empa bo bokella

dijo tsa bona hlabula.

26Dipela ke tjhaba se fokolang,

empa di etsa

qhobo tsa tsona mafikeng.

27Ditsie tsona ha di na kgosi,

empa ha di falla

di fofa ka mekgahlelo.

28Mokgodutswane

o ka o tshwara ka letsoho,

empa o fumanwa

ka matlung a dikgosi.

29“Ntho di tharo

tse bohehang ha di tsamaya,

e, di nne tse natlailang:

30Ke tau,

batana se matla ho feta tsohle,

eo ho seng letho

leo e ka le balehang;

31ke mokoko o qholoshang

hara dithole,

hape ke phooko,

ke kgosi

e futuhang ka mabotho a yona.

32“Haeba o bile sethoto,

wa ikgantsha,

kapa wa nahana merero e mebe,

bea letsoho molomong o kgutse,

33hoba lebese ha le fehlwa

le etsa sereledi,

le nko ha e otlwa e tswa mokola,

kahoo kgalefo e fehla meferefere.”