Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Melemo ya bohlale

21Mora wa ka,

ha o ka mamela polelo tsa ka,

wa boloka ditaelo tsa ka;

2wa sekehela bohlale tsebe,

pelo ya hao ya labalabela

ho ba le kutlwisiso;

3ha o ka ipiletsa hore o be sedi,

wa kopa hore o be le kutlwisiso;

4ha o ka e batla

sa hoja o batla silefera,

wa e batla sa tlotlo e le patuwe;

5kutlwisiso ya ho tshaba Morena

o tla e fihlela,

ho tseba Modimo le hona

o ho fumane.

6Ke Morena ya fanang ka bohlale,

tsebo le kutlwisiso di tswa ho yena.

7O hlokomela metsamao

ya ba lokileng,

ke thebe ho ba hlokang kodi.

8O baballa ba lokileng

tseleng tsa bona,

batshepuwa ba hae a ba sireletse.

9O tla utlwisisa ho loka,

ho tshepeha, le ho nepahetseng,

o utlwisise le ditsela tsohle,

tsela tsohle, tse lokileng;

10hobane bohlale

bo tla kena pelong ya hao,

tsebo e be boithabiso,

boithabiso ba pelo ya hao.

11O tla baballwa ke ho ba le kelello,

kutlwisiso e o sireletse,

12e o pholose tseleng tse kgopo,

e o phemise ba buang tse mpe,

13ba lahlang tsela tse lokileng,

ba tsamayang tseleng tse lefifi.

14Bona ba thabela ho etsa bobe,

ba thabela bokgopo ba ba kgopo,

15bao tsela tsa bona di kgopameng,

metsamao ya bona e kgelohileng.

16O tla phemiswa mosadi wa sehlola,

mosadi ya ekang ka dipolelo,

17ya sa tshepahaleng

ho monna wa hae,

ya lebalang

selekane sa Modimo wa hae.

18Lapa la hae le kgannela lefung,

tsela tsa hae di isa ho ba shweleng.

19Ba kenang lapeng leo

ha ba ke ba kgutla,

le tsela ya bophelo ha ba e fumane.

20Kahoo o tla tsamaya

tseleng ya ba lokileng,

o tsamaye tseleng ya ba hlokang kodi.

21Ba lokileng ba tla phela lefatsheng,

ba hlokang kodi ba ahe ho lona.

22Ba kgopo ba tla fediswa lefatsheng,

mahlabaphiyo a timetswe ho lona.

3

Keletso ho batjha

31Mora wa ka,

se lebale thuto ya ka,

pelong ya hao

melao ya ka o e boloke,

2o tlo lelefaletswe matsatsi a hao,

lemo tsa kgotso di tle di o atele.

3Eba le lerato, o be le botshepehi,

molaleng wa hao o itlame ka tsona;

o di ngole tlapeng la pelo ya hao.

4O tla ratwa ke Modimo le batho,

o iketsetse lebitso mahlong a bona.Luka 2:52

5Tshepa Morena

ka pelo ya hao yohle,

o se ke wa tshepa bohlale ba hao.

6Kenya Morena mererong ya hao,

mo kenye ho yona yohle,

tsela tsa hao a tla di otlolle.

7O se ipone o le bohlale,

tshaba Morena, o sesefe bobe.Bar. 12:16

8O tla phela hantle mmeleng,

masapo a hao a tiye.

9Tlotla Morena ka maruo a hao,

le ka lopotsiya tsohle

tsa dijalo tsa hao.

10Disiu tsa hao

di tla sasamatswa ke tjhai,

merifi ya hao e kgaphatsehe veine.

11Mora wa ka,

se nyedise kgalemelo ya Morena,

se kgathale ha a o laya,

12hoba Morena o kgalema

eo a mo ratang,

sa ntata, ngwaneng eo a mo ratang.

3:11,12 —
Bah. 12:5,6
Tshen. 3:19

13Ho lehlohonolo

ya iphumanetseng bohlale,

ya bileng a fihletseng kutlwisiso,

14hoba bo feta silefera ka bohlokwa,

ho bo fihlela

ke tlotlo le fetang kgauta;

15bo kgahleha

ho feta le mabenyane a bohlokwa,

ha ho letho

le ka bapiswang le bona;

16ka ho le letona

bo kakatletse bolelele ba bophelo,

ka ho le letshehadi

bo kakatletse maruo le tlotla.

17Tsela tsa bona di a kgahleha,

moo bo tsamayang teng

ho rena kgotso.

18Ho ba bo kgomarelang

ke fate sa bophelo,

ho lehlohonolo

ba itshwarellang ka bona.

19Ka bohlale

Morena o radile metheo ya lefatshe,

ka kelello

Morena a ala le mahodimo;

20ka tsebo ya hae a arohanya madiba,

maru a latsa phoka,

a e latsa hodima lefatshe.

21Mora wa ka,

boloka bohlale le tlhalohanyo,

di se tlohe mahlong a hao.

22Tsena ho wena e tla ba bophelo,

di qhake molala wa hao,

di o kgabise.

23O tla tsamaya o sireletsehile,

leoto la hao le ke ke la kgoptjwa.

24Ha o robala

o ke ke wa tshaba letho,

ha o robala

o tla kgaleha thuwe!

25Se tshabe tlokotsi

e o tlelang ka tsometso,

kapa timetso

e welang ba kgopo hodimo;

26hobane Morena

ke yena letshepa la hao,

leoto la hao

le ke ke la wela lerabeng.

27Fana ka tse molemo

ho ba di hlokang,

ha o ena le matla a ho etsa jwalo.

28O se ke wa re ho wa heno:

“Tsamaya o boele o kgutle,

ke tla o nea yona hosasa,”

empa o ntso ena le yona.

29O se ke wa rerela wa heno bokgopo,

empa yena a phela le wena

a o tshepile.

30Se qose motho ho se na lebaka,

ha yena a sa o senyetsa letho.

31Se kgahlwe ke motho

ya kgantshang bohanka,

se latele le e nngwe ya tsela tsa hae.

32Morena o hloile ya sothang nnete,

empa ya lokileng

yena o a mo tshepa.

33Morena o rohaka

malapa a ba kgopo;

o hlohonolofatsa a ba lokileng.

34Morena o soma baikakasi,

athe baikokobetsi o a ba hauhela.Jak. 4:6
1 Pet. 5:5

35Ba bohlale bona o a ba tlotla,

athe lefa la dithoto ke ho tlontloloha.

4

Melemo ya bohlale

41Bana, mamelang thuto,

thuto ya ntata lona,

le e ele hloko,

e tle le ruise kutlwisiso.

2Ke le nea thuto ya sebele,

se e furalleng ke hona.

3Ha ke ne ke le ngwana

ya ratwang ke ntatae,

ngwana ya mong feela,

sebokotswa-ke-mmae,

4ntate a na nthuta, a re:

“Polelo tsa ka

di se tlohe pelong ya hao,

boloka taelo tsa ka o tle o phele.

5Iphumanele bohlale,

iphumanele kutlwisiso,

se lebale polelo tsa ka,

o se di kgelohe;

6se furalle bohlale, bo tla o sireletsa;

bo rate, bo tle bo o lebele.

7Bo kahodimo ho tsohle,

iphumanele bona,

ka tsohle tseo o nang le tsona,

o bo reke, o iphumanele kutlwisiso.

8Bo thoholetse, bo tla o phahamisa;

ha o bo kgomarela bo tla o tlotla.

9Bo tla kgabisa hlooho ya hao,

bo e kgabise

ka moqhaka o bohehang,

bo o rwese mofapahlooho wa tlotla.”

10Mora wa ka, mamela,

o amohele polelo tsa ka,

lemo tsa bophelo ba hao di tle di ate.

11Ke o rutile tsela tsa bohlale,

ka o tsamaisa tseleng tse otlolohileng.

12Ha o tsamaya

o ke ke wa sitiswa ke letho,

ha o matha o ke ke wa kgoptjwa.

13Tshwara thuto ena, o e mamarele,

o e dise ka thata,

ke yona bophelo ba hao.

14Se tsamaye tseleng tsa ba kgopo,

se tsamaye tseleng ya baetsadibe.

15E kgese, o be o e kwekwetle;

e kgelohe, o ikele ka tsela ya hao.

16Ha ba sa etse bokgopo

ha ba robale,

ba fadimehiswa

ke takatso ya ho bolaya.

17Ba ja bohobe ba bokgopo,

ba nwe veine ya meferefere.

18Tsela ya ba lokileng

e ka mafube a meso,

kganya ya yona e eketseha,

ho fihlela hara mpa motsheare.

19Tsela ya ba kgopo e ka fifi le letsho,

ha ba tsebe se ba kgothometsang.

20Mora wa ka,

mamela mantswe ana a ka,

o sekehele polelo tsa ka tsebe.

21Polelo tsa ka o se di lebale,

o di boloke ka pelong ya hao;

22ke bophelo ho ba di amohelang,

di phedisa mmele ya bona hamonate.

23Baballa pelo ya hao,

e baballe ho feta tsohle,

hobane ke yona diba sa bophelo.

24Se bue leshano ka molomo wa hao,

puo tse thetsang

di se tswe ka hanong la hao.

25Mahlo a hao

a tadime kapele ho wena,

dintshi tsa hao di se ke tsa panya.

26Qamaka ka hloko

moo o hatang teng,

tsela tsohle tsa hao di tle di tsitse.Bah. 12:13

27Se kgelohele ka ho le letona

kapa ka ho le letshehadi,

mehato ya hao

e o phemise bokgopo.