Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

261Jwaloka lehlwa

le kgethehang hlabula,

kapa pula e nang

ka nako ya ha ho kotulwa,

hlompho le yona

ha e tshwanele sethoto.

2Jwaloka serobele se phuphuselang,

kapa lefokotsane le okaokelang,

motho ha a silafatswe

ke thohako ya lefeela.

3Phafa e shapa pere,

tonki e hulwa ka tomo,

thoto sona se phekolwa ka thupa.

4Se arabe sethoto

ho ya ka bothoto ba sona,

esere le wena wa tshwana le sona.

5Araba sethoto

ho ya ka bothoto ba sona,

esere sa ipona se le bohlale.

6Ya romeletsang ditaba ka sethoto,

o ikgaola maoto,

o ipiletsa ditlokotsi.

7Maoto a sehlotsa a a fokola,

maele a tswang

molomong wa sethoto a jwalo.

8Ho isa tlotla ho sethoto,

ho tshwana le ho tlamella lejwe,

ho le tlamella letjeketjaneng.

9Maele a tswang molomong,

molomong wa sethoto,

a ka moutlwa

o hlabang letsoho la letahwa.

10Jwaloka rametsu

ya fulang a sa shebe,

ya hirang sethoto

kapa mofeta-ka-tsela, o jwalo.

11Sethoto se kgutlelang

bothotong ba sona

se tshwana le ntja e kgutlelang

mahlatseng a yona.2 Pet. 2:22

12Motho ya ithetsang

ka ho re o bohlale,

o ka tshepa sethoto

ho ena le yena.

13Sekgoba se re:

“Tau ke ena ka tseleng!

Tau ke ena diterateng!”

14Jwalokaha lemati

le kwaleha le buleha,

sekgoba le sona

se meneka jwalo moalong wa sona.

15Sekgoba se kenya letsoho

ka sejaneng,

empa se botswa ho le isa hanong.

16Sekgoba se ithetsa

ka ho re se bohlale,

ho feta banna ba supileng

ba nang le kelello.

17Mofeta-ka-tsela

ya kenang qabang tsa batho

o ka motho ya sothang

tsebe tsa ntja ya lelahleha.

18Lehlanya le betsakang ditsenene,

le metsu e bolayang,

19le tshwana le motho

ya thetsang mohahabo,

ebe o re:

“Ke ne ke itshwasetsa feela.”

20Ha patsi e fedile, mollo o a tima,

ha ho se mosebi, qabang di a fela.

21Mashala a tswala leupa,

patsi e hotetsa mollo,

motho wa dikgang

yena o fehla diqabang.

22Taba tsa bofuufu

di monate haholo,

di ka dijo

tse theohelang hamonate maleng.

23Motho ya leme le monate

a le pelo e mpe,

o jwaloka pitsa ya letsopa

e homilweng ka manya a silefera.

24Moikaketsi o ikgakanya

ka polelo tsa hae,

empa pelong ya hae o emere thetso.

25Leha a ka bua hamonate

o se mo kgolwe,

hobane bobe

bo kgaphatseha pelong ya hae.

26Leha lehloyo la hae

le ka ikgakanya ka thetso,

bokgopo ba hae

bo tla taloleha mahlong a bohle.

27Ya tjhekang lemena

o tla wela ho lona,

ya thetang lejwe

le tla mo wela hodimo.

28Leleme le leshano

le hloile bao le ba buang hampe,

molomo wa leseaqheme

wona o a timetsa.