Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
24

19

241O se ke wa kgahlwa,

wa kgahlwa ke ba kgopo,

o se lakatse

ho etsa setswalle le bona,

2hobane ba inahanela

ho sebedisa dikgoka,

melomo ya bona e bua dimpe.

20

3Bohlale ke bona bo hahang ntlo,

kutlwisiso yona e e tsitsise,

4tsebo e tlatse dikamore

ka mekgabo ya matlotlo a bohlokwa,

matlotlo a kgahlehang.

21

5Ya bohlale o matla ho feta senatla,

ya nang le tsebo o feta sekwankwetla.

6O lwana ntwa

o itokiseditse yona hantle,

o e hlole

ka ho eletswa ke ba bangata.

22

7Sethoto ha se utlwisise bohlale,

ka kgotla

se ke ke sa ahlamisa molomo.

23

8Ya lohang mano a ho etsa bokgopo

batho ba mmitsa rabolotsana.

9Merero ya bothoto ke sebe,

mosomi o nyonywa ke batho bohle.

24

10Haeba o nyahama pelo

mohla ditsietsi,

o fela o fokollwa ke matla.

25

11Lopolla ba iswang lefung,

o pholose ba iswang polaong.

12Ha o ka re:

“Jo! re ne re sa tsebe!”

Na ya bonang dipelo

yena a ke ke a lemoha?

Ya baballang bophelo ba hao

yena o a tseba,

motho ka mong o tla mo putsa

ho ya ka mesebetsi ya hae.

26

13Mora ka, eja mahe a dinotshi,

hobane a a latsweha,

o je kgekge ya dinotshi

hobane e a hlabosa.

14Tseba hore bohlale bo jwalo

moyeng wa hao;

ha o ka bo fumana

o tla ba le katleho kamoso,

tshepo ya hao e ke ke ya fela.

27

15Se lalle ntlo ya motho ya lokileng

jwalokaha senokwane se etsa;

lapa la hae o se ke wa le senyetsa,

16hoba leha ya lokileng a ewa hasupa,

o ye a boele a tsohe,

athe ba kgopo koduwa e a ba timetsa.

28

17O se ke wa thabela

ho wa ha sera sa hao,

pelo ya hao e se nyakalle

ha se kgothometseha;

18esere Morena a bona,

mme a nyatsa,

a kgelosa kgalefo ya hae ho sona.

29

19O se ke wa itshwenya

ka ba etsang bobe,

kapa wa kgahlwa

ke ba etsang bokgopo;

20ya kgopo ha ho letho

leo a le tshepileng,

bone la bophelo ba hae

le tla tingwa.

30

21Mora wa ka,

tshaba Morena le kgosi,

o se ke wa ikopanya

le mahlabaphiyo,

22hobane hanghang

koduwa e tla a wela hodimo.

Ana ke mang ya ka tsebang

tshenyo eo ba tla e etsa?

Polelo tse ding hape tsa ba bohlale

23Tsena ke polelo tse ding hape tsa ba bohlale:

Ho ahlola ka leeme ha ho a loka.

24Ya reng ho ya kgopo:

“Ha o na molato,”

tjhaba di tla mo rohaka,

merabe e mo nyonye;

25empa ba ahlolang ya molato

ba tla atleha,

mahlohonolo a ba atele.

26Ya arabang ka bokgabane

o supa setswalle sa nnete.

27Hlopha mosebetsi wa hao o kantle,

ebe o lema tshimo ya hao,

o nto haha ntlo ya hao.

28O se be paki

e tswang mohaeno ntle ho lebaka,

polelo tse thetsang

di se tswe molomong wa hao.

29O se ke wa re:

“Ke tla busetsa molamu sefateng,

kgalapa ke e buseletse ka kgalapa.”

30Ke ile ka feta

pela tshimo ya sekgoba,

ka ba ka feta

rapeng sa morara sa ya sethoto,

31ka bona di rarieletswe ke meutlwa,

bobatsi le bona bo entse mofero,

marako le wona a se a helehile.

32Ka bona, ka ba ka imamela,

ka tadima, ka ithuta sena:

33Ha o ka re shwa!

wa boela wa re shwa!

wa phuthaphutha matsoho,

wa iphomolela,

34fuma ba hao bo tla o nanarela,

bo o nanarele jwaloka senokwane,

tlala e o wele hodimo

sa motho a nkile dihlomo.

24:33,34 —
Mae. 6:10,11