Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
20

201Veine ke moikakasi,

jwala bo baka lerata,

ya kgeloswang ke tsona

o hloka bohlale.

2Kgalefo ya kgosi

e jwaloka tau ha e puruma,

ya halefisang kgosi o ipea tsietsing.

3Ke tlotla ho kgaohana le diqabang,

sethoto sona ke maratahelele!

4Sekgoba ha se ke se lema

ka nako ya teng,

ha ho kotulwa se a kopa,

ha se fumane letho.

5Pelong ya motho

merero e ka metsi a bodiba,

ya nang le kutlwisiso

yena o a e fihlela.

6Motho ka mong

o ithorisa ka molemo wa hae,

ya tshepahalang

yena a ka fumanwa ke mang?

7Metsamao ya ya lokileng

ha e na kodi,

bana ba hae ba tla hlohonolofala.

8Kgosi ha e dutse

tulong sa yona sa kahlolo,

ka mahlo a yona

e tsheka bobe bohle.

9Ke mang ya ka reng:

“Ke hlwekisitse pelo ya ka,

nna ke hlwekile ha ke na sebe?”

10Tekanyo tse pedi tse sa lekaneng,

esita le boima bo sa lekaneng,

bobedi ke manyala,

ke manyala mahlong a Morena.

11Ngwana o tsejwa ka ketso tsa hae,

e ka ba tse ntle, e ka ba tse lokileng.

12Tsebe e mamelang

le leihlo le bonang,

bobedi ba tsona

di entswe ke Morena.

13Se rate boroko, esere wa futsaneha;

se robale, o tlo atelwe ke tjhai.

14“Ha e a loka! Ha e a loka!”

ho rialo moreki.

Ha a furalla a tsamaye a ithorisa.

15Kgauta e teng

le mabenyane a bohlokwa a teng,

empa molomo o bolelang tsebo

ke lehakwe la bohlokwa.

16Ya itlamang ka molato wa e mong,

o mo nkele kobo ya hae,

o e bee paneng ha a itlamme

ka molato wa motho eo.

17Dijo tse fumanweng ka bolotsana

di monate ho motho,

empa hamorao molomo wa hae

o tlala lehlohlojane.

18Rala merero ya hao

ka ho batla keletso,

ntwa o e lwane

o se o fumane keletso.

19Ya ratang ditshebo

o hlahatsa makunutu,

motho wa lehehle

eka kgona o mo kwekwetle.

20Haeba motho

a rohaka ntatae kapa mmae,

bone la hae le tla tingwa

hoja ho le lefifi.

21Leruo le bokellwang

ka potlako sethathong,

qetellong le ke ke

la hlohonolofatswa.

22Se ke wa re:

“Bobe ke tla bo phetetsa ka bobe!”

Lebella Morena, o tla o namolela.

23Tekanyo tse pedi tse sa lekaneng

ke manyala mahlong a Morena;

dikala tsa bolotsana

le tsona ha di mo thabise.

24Mehato ya motho

e laolwa ke Morena,

ebe jwale motho

tsela a ka e tseba jwang?

25Ho abela Morena mpho ka potlako

ke leraba ho motho,

ebe hamorao o ipelaetsa

ka boitlamo ba hae.

26Kgosi e bohlale e hlokola ba kgopo,

e ba ahlole e se na kutlwelobohloko.

27Bone la Morena

ke wona moya wa motho,

le bonesa bokahare

ba pelo ya motho.

28Kgosi e sireletswa

ke lerato le botshepehi

terone ya yona e tsitsiswa ke lerato.

29Tlotla ya batjha ke matla a bona,

moriri o moputswa

ke bokgabane ba maqheku.

30Mehwabadi

ke yona pheko ya bokgopo,

meupa e hlwekisa bokahare ba pelo.