Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Molemo wa Maele

11Ana ke maele a Solomone, mora wa Davida, kgosi ya Iseraele,1 Dikg. 4:32

2a rutang motho

bohlale le kgalemo,

le ho utlwisisa

polelo tse tebileng;

3a rutang bohlale, ho loka,

kutlwisiso, le ho nepahetseng.

4Ya se nang tsebo

o tla hlalefiswa ke wona,

mohlankana a rue tsebo le kelello.

5Ya bohlale a a mamele,

a eketse tsebo le kutlwisiso,

ya nang le kutlwisiso

a fumane tataiso,

6a utlwisise maele le dipapiso,

polelo le dilotho tsa ba bohlale.

Keletso ho batjha

7Ho tshaba Modimo

ke qaleho ya tsebo,

empa dithoto di nyedisa bohlale,

di nyedisa le tayo.Jobo 28:28
Pes. 111:10
Mae. 9:10

8Mora ka, mamela tayo ya ntatao,

o se furalle thuto ya mmao.

9Tsena ke moqhaka

wa bokgabane hloohong,

le lepetu le bohehang

molaleng wa hao.

10Mora wa ka,

ha baetsadibe ba o hohela,

o se ke wa ineela ho bona.

11Ha ba re: “Tloo le rona,

re yo lalla motho re mmolaye,

re tsholle madi

a ba se nang molato;

12re ba metse ba phela

sa Nqalo ya Bafu,

re ba metse bokwiditane

sa ba welang ka mohohlong;

13matlotlo a bohlokwa re tla a hapa,

matlo a rona a tlale kgapo ya rona;

14rona le wena a re ikopanye,

mokotla o be mong, re arolelane.”

15Mora wa ka,

se tsamaisane tsela le bona,

mohlaleng wa bona

o se ke be wa hata.

16Maoto a bona a titimela bobeng,

a potlakela ho ya tsholla madi.

17Ke bothoto ho tjheha leraba

moo nonyana e ntseng e le bona.

18Banna bana ba emetse lefu la bona,

ba itjhehetse leraba ka bobona.

19Ba fella jwalo

ba ithuisang ka bolotsana,

bophelo ba bona

bo fediswa ke matsoho a bona.

Bohlale bo a meketsa

20Tseleng tsohle bohlale bo a meketsa,

mabaleng a motse bo a tlerola.

21Hara mmidimidi bohlale bo a howa,

bo phatlalatsa puo tsa bona

kgorong tsa motse, bo re:

1:20,21 —
Mae. 8:1-3

22“Lona ba se nang tsebo,

le tla rata ho se be le tsebo

ho fihlela neng?

Basomi ba thabele ho soma

ho fihlela neng?

Thoto di hloye tsebo

ho fihlela neng?

23Hoja le ka mamela kgalemo ya ka,

pelo ya ka nkabe ke le bulela yona,

mehopolo ya ka ke le tsebisa yona.

24Kaha le hanne ha ke le bitsa,

ha ke otlolla tsoho la ka

la se ke la ela hloko;

25kaha keletso ya ka

le sa ka la e natsa,

le kgalemo ya ka

le sa e mamela;

26koduweng ya lona

ke tla le ja tlepane,

ke le je ditsheho

ha tlokotsi e le wela hodimo.

27Ha tlokotsi e le wela hodimo,

e le wela hodimo sa sefefo,

koduwa e le fefola,

e le fefola sa setsokotsane,

mahlomola le mapalesapelo

a le sithabeditse,

28ba tla ipiletsa ho nna

ke se ke ka ba araba,

ba mpatle ba se ke ba mphumana.

29Kaha ba hloile tsebo,

ba ikgethetse ho se tshabe Modimo;

30kaha keletso ya ka ba sa e amohela,

ba nyedisitse kgalemo ya ka yohle,

31kahoo ba tla kotula

seo ba se jetseng,

ba kgore ditholwana

tsa ditakatso tsa bona.

32Ba se nang tsebo

ba a bolawa ke ho kgeloha ha bona,

dithoto tsona di a timela,

di timetswe

ke ho se tsotelle ha tsona.

33Ya mmamelang

o tla phela a sireletsehile,

a phele ka boiketlo

a sa tshabe bobe.”

2

Melemo ya bohlale

21Mora wa ka,

ha o ka mamela polelo tsa ka,

wa boloka ditaelo tsa ka;

2wa sekehela bohlale tsebe,

pelo ya hao ya labalabela

ho ba le kutlwisiso;

3ha o ka ipiletsa hore o be sedi,

wa kopa hore o be le kutlwisiso;

4ha o ka e batla

sa hoja o batla silefera,

wa e batla sa tlotlo e le patuwe;

5kutlwisiso ya ho tshaba Morena

o tla e fihlela,

ho tseba Modimo le hona

o ho fumane.

6Ke Morena ya fanang ka bohlale,

tsebo le kutlwisiso di tswa ho yena.

7O hlokomela metsamao

ya ba lokileng,

ke thebe ho ba hlokang kodi.

8O baballa ba lokileng

tseleng tsa bona,

batshepuwa ba hae a ba sireletse.

9O tla utlwisisa ho loka,

ho tshepeha, le ho nepahetseng,

o utlwisise le ditsela tsohle,

tsela tsohle, tse lokileng;

10hobane bohlale

bo tla kena pelong ya hao,

tsebo e be boithabiso,

boithabiso ba pelo ya hao.

11O tla baballwa ke ho ba le kelello,

kutlwisiso e o sireletse,

12e o pholose tseleng tse kgopo,

e o phemise ba buang tse mpe,

13ba lahlang tsela tse lokileng,

ba tsamayang tseleng tse lefifi.

14Bona ba thabela ho etsa bobe,

ba thabela bokgopo ba ba kgopo,

15bao tsela tsa bona di kgopameng,

metsamao ya bona e kgelohileng.

16O tla phemiswa mosadi wa sehlola,

mosadi ya ekang ka dipolelo,

17ya sa tshepahaleng

ho monna wa hae,

ya lebalang

selekane sa Modimo wa hae.

18Lapa la hae le kgannela lefung,

tsela tsa hae di isa ho ba shweleng.

19Ba kenang lapeng leo

ha ba ke ba kgutla,

le tsela ya bophelo ha ba e fumane.

20Kahoo o tla tsamaya

tseleng ya ba lokileng,

o tsamaye tseleng ya ba hlokang kodi.

21Ba lokileng ba tla phela lefatsheng,

ba hlokang kodi ba ahe ho lona.

22Ba kgopo ba tla fediswa lefatsheng,

mahlabaphiyo a timetswe ho lona.

3

Keletso ho batjha

31Mora wa ka,

se lebale thuto ya ka,

pelong ya hao

melao ya ka o e boloke,

2o tlo lelefaletswe matsatsi a hao,

lemo tsa kgotso di tle di o atele.

3Eba le lerato, o be le botshepehi,

molaleng wa hao o itlame ka tsona;

o di ngole tlapeng la pelo ya hao.

4O tla ratwa ke Modimo le batho,

o iketsetse lebitso mahlong a bona.Luka 2:52

5Tshepa Morena

ka pelo ya hao yohle,

o se ke wa tshepa bohlale ba hao.

6Kenya Morena mererong ya hao,

mo kenye ho yona yohle,

tsela tsa hao a tla di otlolle.

7O se ipone o le bohlale,

tshaba Morena, o sesefe bobe.Bar. 12:16

8O tla phela hantle mmeleng,

masapo a hao a tiye.

9Tlotla Morena ka maruo a hao,

le ka lopotsiya tsohle

tsa dijalo tsa hao.

10Disiu tsa hao

di tla sasamatswa ke tjhai,

merifi ya hao e kgaphatsehe veine.

11Mora wa ka,

se nyedise kgalemelo ya Morena,

se kgathale ha a o laya,

12hoba Morena o kgalema

eo a mo ratang,

sa ntata, ngwaneng eo a mo ratang.

3:11,12 —
Bah. 12:5,6
Tshen. 3:19

13Ho lehlohonolo

ya iphumanetseng bohlale,

ya bileng a fihletseng kutlwisiso,

14hoba bo feta silefera ka bohlokwa,

ho bo fihlela

ke tlotlo le fetang kgauta;

15bo kgahleha

ho feta le mabenyane a bohlokwa,

ha ho letho

le ka bapiswang le bona;

16ka ho le letona

bo kakatletse bolelele ba bophelo,

ka ho le letshehadi

bo kakatletse maruo le tlotla.

17Tsela tsa bona di a kgahleha,

moo bo tsamayang teng

ho rena kgotso.

18Ho ba bo kgomarelang

ke fate sa bophelo,

ho lehlohonolo

ba itshwarellang ka bona.

19Ka bohlale

Morena o radile metheo ya lefatshe,

ka kelello

Morena a ala le mahodimo;

20ka tsebo ya hae a arohanya madiba,

maru a latsa phoka,

a e latsa hodima lefatshe.

21Mora wa ka,

boloka bohlale le tlhalohanyo,

di se tlohe mahlong a hao.

22Tsena ho wena e tla ba bophelo,

di qhake molala wa hao,

di o kgabise.

23O tla tsamaya o sireletsehile,

leoto la hao le ke ke la kgoptjwa.

24Ha o robala

o ke ke wa tshaba letho,

ha o robala

o tla kgaleha thuwe!

25Se tshabe tlokotsi

e o tlelang ka tsometso,

kapa timetso

e welang ba kgopo hodimo;

26hobane Morena

ke yena letshepa la hao,

leoto la hao

le ke ke la wela lerabeng.

27Fana ka tse molemo

ho ba di hlokang,

ha o ena le matla a ho etsa jwalo.

28O se ke wa re ho wa heno:

“Tsamaya o boele o kgutle,

ke tla o nea yona hosasa,”

empa o ntso ena le yona.

29O se ke wa rerela wa heno bokgopo,

empa yena a phela le wena

a o tshepile.

30Se qose motho ho se na lebaka,

ha yena a sa o senyetsa letho.

31Se kgahlwe ke motho

ya kgantshang bohanka,

se latele le e nngwe ya tsela tsa hae.

32Morena o hloile ya sothang nnete,

empa ya lokileng

yena o a mo tshepa.

33Morena o rohaka

malapa a ba kgopo;

o hlohonolofatsa a ba lokileng.

34Morena o soma baikakasi,

athe baikokobetsi o a ba hauhela.Jak. 4:6
1 Pet. 5:5

35Ba bohlale bona o a ba tlotla,

athe lefa la dithoto ke ho tlontloloha.