Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
18

181Ya iketsang mokgelo

o ithata boyena,

tsohle tsa bohlale

o hanyetsana le tsona.

2Sethoto ha se thabele

ho ba le kutlwisiso,

se thabela

ho pepesa mehopolo ya sona.

3Bokgopo bo tsamaya le ho tella,

dihlong di tsamaya le ho nyatseha.

4Dipolelo tsa motho di ka bodiba,

mohlodi wa bohlale

e ka diba se runyarunyang.

5Ha ho molemo

ho bontsha leeme ho ba kgopo,

ebe o sitisa ya lokileng

ho ahlolelwa ka toka.

6Leleme la sethoto

le baka diqabang,

polelo tsa sona

di se memela ho shapuwa.

7Sethoto se timetswa

ke dipuo tsa sona,

se tshwaswa

ke leraba la polelo tsa sona.

8Polelo tsa heletwane di a hlabosa,

di theohela hamonate

ka pelong ya motho.

9Ya monyebe mosebetsing wa hae,

yena ke ngwanabo sesenyi.

10Lebitso la Morena ke qhobosheane,

ya lokileng o tshabela teng,

a sireletsehe.

11Matlotlo a barui

ke qhobosheane ya bona,

ba hloma e ka ke marako

a phahameng, a ba sireletsang.

12Boikakaso bo etella timelo pele,

boikokobetso bona

bo tla pele ho tlotla.

13Ya arabang a sa imamela hantle

ke sethoto, o hlabisa dihlong.

14Ya kulang

o matlafatswa ke moya wa hae,

moya o hlomohileng

o ka phekolwa ke mang?

15Ya nang le kutlwisiso

o fumana tsebo,

tsebe ya ya bohlale

e lethwethwe ho mo mamela.

16Mpho e betlela mofani tsela,

e mmee kapele ho mahosi a hae.

17Moqosi ha a bua ka kgotla

e ye e ke o bua nnete,

ho fihlela ha moqosuwa

a mo hloma dipotso.

18Ha laola ka lotho

ho fedisa diqabang,

ho namole ba matla,

ba lwantshanang.

19Ngwanabo motho ha a kgenne

o thata ho feta qhobosheane,

qhobosheane e matla,

diphapang tsona

e ka mekwallo ya qhobosheane.

20Motho o kotula

seo a se jalang ka leme la hae,

o kgotsofatswa

ke polelo tsa molomo wa hae.

21Leleme le ka phedisa,

hape le ka bolaya,

ba ratang ho hehla

ba tla kotula tholwana tsa hona.

22Ya inyaletseng mosadi wa sebele

o lehlohonolo,

ya jwalo Morena o mo hauhetse.

23Mofumanehi o kopa mohau

ka boikokobetso,

morui ha a araba

o moshashabetsa ka bohale.

24Metswalle mmotwana

e isa motho timelong,

wa sebele yena o tshepahala

ho feta ngwanabo motho.