Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
17

171Ho molemo

ho itjella dikokotwana,

ho itjella tsona ka kgotso,

ho ena le ho phela tlung

e nang le kgora le diqabang.

2Mohlanka ya masene

a ka busa mora,

a busa mora ya sethoto

wa monga hae,

a arolelwa lefa

jwaloka bana ba monga hae.

3Silefera e hlwekiswa

ka ho qhibidiswa pitseng,

kgauta yona e hlwekiswa

ka sebopi sa yona;

athe dipelo tsona

di hlahlojwa ke Morena.

4Ya etsang bokgopo

o mamela polelo tsa leshano,

ya leshano yena

o mamela tsa bokgopo.

5Ya somang mafutsana

o soma Mmopi wa hae,

ya thabelang tsietsi tsa e mong

yena o tla otlwa.

6Ditloholwana ke mofapahlooho,

mofapahlooho a boraputswe,

bana ba ithaba

ka batswadi ba bona.

7Sethoto ha se lokelwe

ke puo tsa bokgeleke,

puo ya leshano ha e lokele kgosana.

8Tjotjo ke hakwe la bohlokwa,

ke la bohlokwa ho mo-e-fani,

e mo atlehisa

ho tsohle tseo a di etsang.

9Ya lalang diphoso ka mmele

o qeka ho ratwa,

athe ya di pepesang

yena o senya setswalle.

10Ya bohlale

o phakisa ho amohela kgalemo,

thoto ha se shapuwa halekgolo

ha se mamele.

11Motho ya kgopo

o thabela meferefere,

ya jwalo o romellwa leqosa,

leqosa le sehloho.

12Ho molemo ho kopana

le bere e tshehadi,

bere e nketsweng madinyane a yona,

ho ena le ho kopana

le sethoto se poqang

bothotong ba sona.

13Ya buseletsang botle ka bokgopo,

bokgopo bo ke ke ba tloha

lapeng la hae.

14Qabang e qala jwaloka metsi

a faposwa mosele,

wena e kwekwetle e eso ka e kekela.

15Ya lokollang ya kgopo

le ya ahlolang ya lokileng,

bobedi ba bona

ke manyala ho Morena.

16Thuso ke efe,

ya ho nea sethoto tjhelete

athe ha se na kutlwisiso

ya ho reka bohlale?

17Motswalle o na le lerato kamehla,

ngwanabo motho

o tswaletswe ho thusa,

ho thusa mohla tsatsi la ditsietsi.

18Ya hlokang kelello

o itlama ka ditshepiso,

o itlama ho lefa

melato ya ba bang.

19Ya ratang diphapang o rata sebe,

ya ikgohomosang o ipitsetsa timelo.

20Motho ya pelo e kgopo

ha a atlehe;

ya leme le tletseng thetso

o tla timela.

21Ya tswalang sethoto

o itswalla ditsietsi,

ntata sethoto o hloka thabo.

22Pelo e thabileng

e tseba ho fodisa,

empa moya o hlorileng

o tepeletsa mmele.

23Motho ya kgopo

o amohela tjotjo sephiring,

ka yona o kgopamisa ditsela tsa toka.

24Bohlale bo mahlong a ya masene,

mahlo a sethoto wona

a thalatsa kahohle.

25Mora ya sethoto

o tlisa masisapelo ho ntatae,

bohloko ba pelo ya mmae

bo baba seka leshokgwa.

26Ke phoso ho ahlola motho

a se na molato,

kapa ho otlela mahosana

ho loka ha wona.

27Ya nang le tsebo

o tswara leme la hae,

ya nang le kutlwisiso

ha a ke a halefa.

28Sethoto ha se kgutsitse

ho thwe se hlalefile,

se na le kutlwisiso

ha se tshwara leme la sona.