Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

141Mosadi ya bohlale

o haha lapa la hae,

empa ya sethoto

o le qhala ka matsoho a hae.

2Motho ya lokileng

o tshaba Morena,

empa ya kgopo

yena o nyedisa Morena.

3Polelo tsa sethoto

di se otlela boikgantsho,

empa tsa ba bohlale

tsona di a ba sireletsa.

4Moo kgomo di leng siyo

sejelo ha se na letho,

tjhai e ba ngata ka matla a dipholo.

5Paki e tshepahalang

ha e ke e thetsa,

empa ya bohata

yona e bua leshano.

6Mosomi o batla bohlale,

empa ha a bo fumane,

ya nang le kutlwisiso

tsebo o e fumana habonolo.

7Sutha pela sethoto,

hobane ho sona tsebo ha e yo.

8Ya bohlale o tseba

ho kgetha tsela ya hae,

sethoto se ithetsa ka bothoto ba sona.

9Dithoto di tadima sebe e le papadi,

ba lokileng

ba tseba molemo wa poelano.

10Motho o tseba

bohloko ba pelo ya hae,

ha ho e mong

ya ka utlwang thabo ya yona.

11Ntlo ya ya kgopo e tla heletswa,

leaho la ya lokileng

lona le tla atleha.

12Tsela e teng e bonahalang

e lokile ho monga yona,

empa e qetella ka ho isa lefung.Mae. 16:25

13E mong o tsheha a ntsa hlomohile,

tsheho la hae le qetelle ka maswabi.

14Motho ya kgopo

o ahlolelwa melato ya hae,

ya lokileng yena

o putsetswa diketso tsa hae.

15Kamehla ya se nang tsebo

ke tumelakgweela,

empa ya bohlale

eka kgona a ikgodise.

16Motho ya bohlale

o tshaba bobe, o a bo ila,

empa sethoto

se a tlatselela, se a itshepa.

17Motho ya halefang kapele

o etsa bothoto,

ya nang le mehopolo e mebe

batho ba a mo hloya.

18Lefa la ba se nang tsebo ke bothoto,

athe moqhaka wa ba bohlale ke tsebo.

19Ba kgopo ba kgumama

kapela ba lokileng,

baetsadibe bona

kapela kgoro tsa ba lokileng.

20Mafutsana a hloilwe

le ke ba ahisaneng le wona,

empa barui

ba na le metswalle e mengata.

21Ya nyedisang ya ahisaneng le yena

o etsa sebe,

empa ho lehlohonolo

ya hauhelang mofutsana.

22Ba rerang bobe ba a lahleha,

empa ba rerang botle

ba fumana mohau le nnete.

23Mesebetsi yohle

e na le moputso wa yona,

empa ho berabera

hona ho a futsanehisa.

24Meqhaka ya ba bohlale

ke maruo a bona,

bothoto ba dithoto

bona bo tswala bothoto.

25Paki ya nnete e pholosa batho,

athe ya bohata yona e bua leshano.

26Ya tshabang Morena

o na le qhobosheane,

bana ba hae ba fumana setshabelo.

27Ho tshaba Morena

ke sediba sa bophelo,

ya mo tshabang

o phema maraba a lefu.

28Tlotla ya kgosi

ke ho busa tjhaba se le sengata,

athe kgosana

e timela ke ho hloka setjhaba.

29Ya diehang ho halefa

o na le kutlwisiso,

athe sefelapelwana

se bontsha bothoto.

30Pelo e nang le kgotso

e phedisa motho hantle,

empa mona

o bodisa masapo a motho.

31Ya hatellang mofutsana

o nyedisa Mmopi wa hae,

empa ya mo hauhelang

yena o tlotla Modimo.

32Ya kgopo o fediswa

ke bokgopo ba hae,

ya lokileng o na le letshepa,

esita le lefung la hae.

33Ya nang le kutlwisiso

o ruile bohlale,

le hara dithoto bo a itotobatsa.

34Ho loka ho atlehisa setjhaba,

empa sebe ke sekgobo ho sona.

35Kgosi e kgahlwa

ke mohlanka ya bohlale,

athe ya hlabisang dihlong

yena e a mo halefela.