Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
13

131Mora ya bohlale

o mamela thuto ya ntatae,

empa moikakasi

ha a natse kgalemo.

2Motho o kgola tholwana tse monate,

tholwana tsa dipuo tsa hae,

ya sa tshepahaleng

yena o lapetse mahahapa.

3Ya tshwarang leme la hae

o baballa bophelo ba hae,

ya phasolohang feela

yena o tla timela,

4Sekgoba se a lakatsa,

empa ha se fumane letho,

sekgothadi se a atleha,

se kgotsofatswa ke tsohle.

5Motho ya lokileng o hloile leshano,

ya kgopo ha a na dihlong,

o a swabisa.

6Toka e sireletsa ya lokileng,

bokgopo bona

bo kudupanya baetsadibe.

7E mong o iketsa morui,

a se na letho,

e mong a iketse mofutsana,

a hafa ka nkatana.

8Bophelo ba motho

bo ka lopollwa ka maruo a hae,

mofumanehi yena

ha a ke a sokelwa ke motho.

9Lebone la ya lokileng

le tuka haholo,

empa bone la ya kgopo

lona le tla tingwa.

10Dikgang di hlahiswa ke boikakaso,

bohlale bo fumanwa

ho ba mamelang dikeletso.

11Maruo a bolotsana a tla fela hang,

a kolletswang kahanyane

wona a a eketseha.

12Tshepo e sa phethahaleng

e nyahamisa pelo,

takatso tse phethahatswang

di ka fate sa bophelo.

13Ya nyefolang dikeletso

o tla timela,

ya bolokang molao

o tla amohela moputso.

14Thuto ya ya bohlale

ke sediba sa bophelo,

e phemisa motho maraba a lefu.

15Kelello e tjhatsi ho bohle

e a kgahleha,

tsela ya ba sa tshepahaleng

e isa timelong.

16Motho ya bohlale

o sebetsa ka kelello,

sethoto sona

se pepesa bothoto ba sona.

17Leqosa le kgopo

le welwa ke ditsietsi,

moromuwa ya tshepahalang

o tlisa tse molemo.

18Bofuma le dihlong

di wela ya hanang kgalemo,

tlotla e aparela

ya sa haneng ho nyatsuwa.

19Se labalabelwang ha se fihletswe

se a thabisa,

dithoto tsona ha di rate ho tela bobe.

20Ya tsamayang le bahlalefi

o a hlalefa,

molekane wa dithoto

yena o a thotofala.

21Bobe bo salama baetsadibe,

ba lokileng bona

ba putswa ka tse molemo.

22Monna ya lokileng

o siela tloholo tsa hae lefa,

leruo la moetsadibe

ke lefa la ba lokileng.

23Masimong a mofutsana

tjhai e ba ngata,

ba hlokang toka bona ba a e fedisa.

24Motho ya sa shapeng mora hae

o mo hloile,

athe ya ratang mora hae

yena o a mo kgalema.

25Ya lokileng o a ja,

a ikgotsofatse,

empa ya kgopo

yena o ngongorehela dijo.