Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
12

121Ya ratang ho lauwa o rata tsebo,

ya hloileng ho kgalengwa

ke phoofolo ya naha;

2ya lokileng

Morena o a mo hauhela,

ya merero e mebe

yena o a mo ahlola.

3Bokgopo

ha bo ke be bo bope motho,

ba lokileng bona

ba ke ke ba sisinngwa.

4Mosadi ya lokileng

ke moqhaka ho monna wa hae,

ya hlabisang dihlong

yena ke mofetshe,

ke mofetshe

o jang monna hae masapo.

5Merero ya ya lokileng e nepahetse,

keletso tsa ya kgopo di tletse thetso.

6Polelo tsa ya kgopo

ke maraba a ho bolaya,

empa tsa ya lokileng

tsona di a pholosa.

7Ho hlolwa ha ba kgopo

ke ho fela ha bona,

athe lapa la ya lokileng

lona le tiya kamehla.

8Motho o babatswa

ka baka la bohlale ba hae,

empa ya pelo e kgopo

yena o a nyediswa.

9Ho molemo ho nyatswa

o ena le kgoba le le leng,

ho ena le ho hlomphuwa

o bolawa ke tlala.

10Ya lokileng

o baballa phoofolo ya hae,

mohau wa ya kgopo

o kwetlile sehloho.

11Ya lemang masimo a hae

o tla tjhaya haholo,

ya pheellang mafeela

yena o hloka kelello.

12Ya kgopo o labalabela

qhoqha ya mahahapa,

empa ya lokileng yena o a atleha.

13Motho ya kgopo

puo tse mpe tsa hae di a mo kgata,

empa ya lokileng

yena o phema tsietsi.

14Motho e mong o atlehiswa

ke dipuo tsa hae,

athe e mong o putswa

ho ya ka mesebetsi ya hae.

15Tsela ya sethoto

e bonahala e lokile ho sona,

empa ya bohlale o amohela keletso.

16Sethoto se sitwa ho itshwara

ha se halefa,

empa ya bohlale

o iphapanyetsa dikgopiso.

17Paki ya sebele

e bua nnete eo e e tsebang,

empa ya bohata yona e bua leshano.

18Polelo tsa ya phasolohang

di hlaba jwaloka sabole,

leleme la ya bohlale lona le a fodisa.

19Polelo tsa nnete di hlola kamehla,

athe leshano ha le na mokoka.

20Pelong tsa ba rerang bobe

ho tletse thetso,

empa tsa ba rerang kgotso

tsona di tletse thabo.

21Ba lokileng

ba ke ke ba hlahelwa ke ditsietsi,

empa ba kgopo

ba tla aparelwa ke bobe.

22Morena o hloile motho

ya buang leshano,

empa ya buang nnete

yena o a mo thabisa.

23Mohlalefi ha a boledisake

tsebo ya hae,

sethoto sona

se pepesa bothoto ba sona.

24Ya sebetsang ka thata

ke yena ya tla busa,

empa sekgoba sona

se tla fetoha lekgoba.

25Ho feha matshwafo

ho nyahamisa pelo ya motho,

polelo e monate yona e a e thoba.

26Ya lokileng ke mohlala

ho ba ahisaneng le yena,

ba kgopo ba tsamaya

tseleng e kgelosang.

27Sekgoba se kgutla tsholong

se itlhophere,

athe tjhai ya sehwai e sasamatsa disiu.

28Tsela tse lokileng di isa bophelong,

di kutlehile hantle, ha di ise timelong.