Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

Maele a Solomone

101Ana ke maele a Solomone:

Ngwana ya bohlale

o thabisa ntatae,

ngwana ya sethoto

ke masisapelo ho mmae.

2Maruo a fumanweng ka bokgopo

ha a na thuso,

empa toka e lokolla motho lefung.

3Ba lokileng

Morena ha a ba bolaise tlala,

takatso tsa ya kgopo o a di nyopisa.

4Ya phuthileng matsoho

o tla futsaneha,

athe matsoho a kgothetseng

a ruisa monga wona.

5Ya bokellang dijo hlabula

ke ngwana ya bohlale,

ya robalang ha ho kotulwa

o hlabisa dihlong.

6Mahlohonolo a aparela ba lokileng,

polelo tsa ya kgopo

di kwetlile bosoro.

7Ho hopolwa ha mofu ya lokileng

ho lehlohonolo,

empa bitso la ya kgopo

le ke ke la hopolwa.

8Ya bohlale

o tla mamela molao pelong ya hae,

sethoto se beberang

sona se tla timela.

9Motho wa nnete

o tsamaya a sireletsehile,

ya se nang nnete, yena o tla senolwa.

10Ya iphapanyetsang phoso

o baka moferefere,

sethoto se beberang

sona se tla timela.

11Polelo tsa ya lokileng

ke diba sa bophelo,

athe tsa ya kgopo

tsona di kwetlile bosoro.

12Lehloyo le fehla moferefere,

athe lerato lona

le iphapanyetsa diphoso tsohle.Jak. 5:20
1 Pet. 4:8

13Bohlale bo fumanwa dipolelong

tsa ya nang le kutlwisiso,

empa thupa e kgalema

ya se nang kutlwisiso.

14Ba bohlale ba ipokellela tsebo,

empa polelo tsa sethoto

di isa timelong.

15Morui o tshepile maruo a hae,

mofutsana o timetswa

ke bofuma ba hae.

16Mesebetsi ya ba lokileng

e ba tlisetsa bophelo,

empa ya ba kgopo

e ba hulela sebeng.

17Ya mamelang ha a kgalengwa

o tseleng ya bophelo,

empa ya sa mameleng,

yena o a kgeloha.

18Ya patang lehloyo ke mothetsi,

ya sebang ba bang, yena ke sethoto.

19Ya buang haholo

sebe se teng polelong tsa hae,

ya sa buabueng

yena ke motho ya bohlale.

20Polelo tsa ya lokileng

ke silefera e hlwekisitsweng,

pelo ya ya kgopo ha e na thuso.

21Polelo tsa ba lokileng

di ruta ba bangata,

thoto tsona di shwa

ke ho hloka kutlwisiso.

22Hlohonolo la Morena

le entsha motho,

ha ho maswabi ao le a tlisang.

23Sethoto se thabela ho etsa bobe,

ya nang le kutlwisiso

o thabela bohlale.

24Se tshajwang ke ya kgopo

se tla mo wela hodimo,

empa takatso ya ya lokileng

e tla phethahatswa.

25Sefefo se sheshena ya kgopo

se ye le yena,

motheo wa ya lokileng

o hlola kamehla yohle.

26Jwalokaha asene

e thellisa meno a motho,

mosi le wona o llisa mahlo a motho,

sekgoba se jwalo ho ba se romang.

27Ho tshaba Morena

ho lelefatsa phelo ba motho,

empa lemo tsa ba kgopo

di tla kgutsufatswa.

28Letshepa la ba lokileng

le hlahisa thabo,

athe la ba kgopo lona le a nyamela.

29Tsela ya Morena

ke tshabelo sa ba lokileng,

empa ba kgopo bona e a ba timetsa.

30Ya lokileng a ke ke a sisinyeha,

empa ba kgopo

ba tla fela lefatsheng.

31Molomong wa ya lokileng

ho tswa bohlale,

leme le kgopameng le tla pongwa.

32Ya lokileng

o bua puo tse thabisang,

athe ya kgopo

o tseba ho sokamisa ditaba.