Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Tumediso

11Nna Paulosi, mothswaruwa ka baka la Kreste Jesu, le Timothea ngwanabo rona, re dumedisa Filemone, moratuwa eo re sebetsang mmoho le yena, 2le Afia kgaitsedi ya rona, le Arekipose eo re leng bahlabani mmoho le yena, le kereke e phuthehelang ha Filemone, re re:Bakl. 4:17
3Mohau le kgotso ya Modimo Ntata rona le ya Morena Jesu Kreste di ke di be le lona.

Lerato le tumelo ya Filemone

4Kamehla ha ke o hopola dithapelong tsa ka, ke leboha Modimo, 5hobane ke utlwa ho bolelwa tumelo eo o nang le yona ho Morena Jesu, le lerato leo o nang le lona ho badumedi bohle. 6Thapelo ya ka ke hore tumelo eo o nang le kabelo ho yona e sebeletse, e tle e tswale kutlwisiso ya tsohle tse molemo tseo re nang le tsona ho Kreste. 7Ngwaneso, lerato la hao le nthabisitse, le ntshedisitse haholo, hobane ke ka wena dipelo tsa badumedi di kgatholohileng.

Paulosi o rapella Onesimose

8Ka baka lena nka ba sebete ho o laela ka Kreste ho etsa se lokelang, 9empa ka baka la lerato ke a o rapela, ke le Paulosi wa leqheku, eo kajeno e bileng e leng motshwaruwa ka baka la Kreste Jesu. 10Ke ipeletsa ho wena malebana le ngwana wa ka, Onesimose eo ke mo tswaletseng ditlamong tsa ka;Bakl. 4:9
11yena eo pele e neng a se na thuso ho wena, empa jwale ya nang le thuso ho rona ba babedi.

12Ke mo kgutlisetsa ho wena, yena eo e leng pelo ya ka. 13Ke lakatsa ho mmoloka kwano, hore ha ke ntse ke le ditlamong ka baka la molaetsa o molemo, a tle a ntshebeletse bakeng sa hao. 14Empa ha ke a rata ho etsa letho ntle ho tumello ya hao, esere thuso ya hao ya eba ya ho qobellwa, e seng ya ho ithaopa. 15Mohlomong Onesimose o ile a arohanngwa le wena ka nakwana, e le hore o tle o boele o be le yena kamehla. 16Empa jwale ha e sa le lekgoba, o se a feta lekgoba ka bohlokwa; ke ngwanabo rona ya ratehang, haholoholo ho nna. Jwale o tla rateha hakaakang ho wena e le motho, e le modumedi!

17Haeba o nkuku ke le molekane wa hao, mo amohele jwalokaha o ne o tla nkamohela. 18Feela haeba a o senyeditse ho hong, kapa a nkile molato ho wena, o tle o o batle ho nna. 19Nna Paulosi, ke ngotse ka letsoho la ka, ke re: “Ke nna ya tla o lefa.” Feela ha ke rate ho o hopotsa hore ke ka nna o leng seo o leng sona: Ke wona molato wa hao. 20E, ngwaneso, ako nthuse ka baka la Morena. Kgatholla pelo ya ka ho Kreste.

21Ke o ngolla le kgodisehile hore o tla mmamela, o be o etse se fetang le seo ke se kopang.

22Hape o ntokisetsi bodulo, hobane ke na le tshepo ya hore ka dithapelo tsa lona ke tla kgutlisetswa ho lona.

Ditumediso tsa ho qetela

23Epafarase, eo re leng ditlamong le yena ka baka la Kreste, o a dumedisa.Bakl. 1:7
4:12
24Le bo-Mareka, le Arisetarekose, le Demase, le Luka, bao re sebetsang mmoho le bona, ba a o dumedisa.Dik. 12:12,25
13:13
15:37-39
19:29
27:2
Bakl. 4:10,14
2 Tim. 4:10,11

25Mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste o ke o be le lona.