Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

11Ena ke pono ya Obadiya.

Morena o tla otla Edomo

Morena Modimo

o bua tjena ka Edomo:

Re utlwile molaetsa

o tswang ho Morena,

leqosa le rometswe ho baditjhaba,

le re: “Emang,

re futuheleng Edomo!”

2“Wena Edomo,

ke tla o nyenyefatsa,

ke o nyenyefatse hara baditjhaba,

ba tle ba o nyope, ba o nyedise.

3Boikgohomoso ba pelo ya hao

bo o thetsitse,

wena ya phelang mafarung,

hara mafika,

eo leaho la hao

le leng hara dithaba,

wena ya ithorisang ka ho re:

‘Ke mang

ya ka ntheolelang tlase?’

4Leha o ka fofela hodimo sa ntsu,

wa haha hlaha sa hao,

wa se haha hara dinaledi,

ke tla o tlosa hona moo,

ke o theole,”

ho rialo Morena.

5“Ha mashodu

a ka o futuhela bosiu,

dinokwane tsa o nanarela bosiu,

leha tshenyehelo ya hao

e tla ba kgolo,

na a ke ke a utswa feela

tseo a di hlokang?

Ha bakotudi ba morara

ba o kotulela,

na ba ke ke ba siya makgwahlapiso?

6Esau o runtsolotswe hakaakang!

Matlotlo a hae a patilweng

a lobelwa hakaakang!

7Bohle ba thusanang le wena

ba o thetsitse,

ba o kgarameletsa meeding;

balekane ba hao ba o kgelositse,

metswalle eo o e tshepang

e o tjhehetse leraba,

empa wena ha o ka ke wa le bona.

8“Mohla tsatsi leo,”

ho rialo Morena,

“na ha ke tlo timetsa

bahlalefi ba Edomo,

thabeng ya Esau

ke fedise ba nang le kutlwisiso?

9Wena Temana, bahlabani ba hao

ba tla thothomela,

bohle ba bolawe,

ba bolaelwe thabeng ya Esau.

Mabaka a ho otla Edomo

10“Kaha o no hlekefetse

ngwaneno Jakobo,

dihlong di tla o aparela,

wena o timele, o timelle ruri!

11Mohla o no emeletse kathoko,

ha baditjhaba ba hahara leruo la hae,

melata e kena ka dikgoro,

ka kgoro tsa metse ya hae,

e laola Jerusalema ka lotho,

o ne o ka e mong wa baditjhaba.

12Mohla ngwaneno

a hlahetsweng ke bomadimabe,

o se ke wa mo shebela maotong;

mohla tjhaba sa Bajuda

se timetswang,

o se thabele

ho timetswa hoo ha sona;

le mohla se leng makaqabetsing,

o se ke wa ithorisa hakaalo.

13Mohla tjhaba sa ka

se wetsweng ke koduwa,

o se ke wa kena ka dikgoro tsa sona;

mohla tjhaba sa ka

se leng hara bomadimabe,

o se ke wa se somela bomadimabe boo;

le mohla se leng hara ditlokotsi,

o se ke wa ikgapela maruo a sona.

14Mohla tsatsi la sona la ditsietsi,

o se ke wa lalla mateanong a ditsela,

hore o bolaye

baphaphathehi ba sona,

le ho neelana

ka ba phonyohileng ba sona.

1-14 —
Esa. 34:5-17
63:1-6
Jer. 49:7-22
Esk. 25:12-14
35:1-15
Amo. 1:11,12
Mal. 1:2-5

Modimo o tla ahlola ditjhaba

15“Tsatsi la Morena le atametse,

le tla tjhabela ditjhaba kaofela.

Kgalapa di tla buseletsana,

molamu o boele sefateng.

16Seo lona tjhaba sa ka le se nweleng,

la se nwella thabeng ya ka,

thaba e halalelang,

ditjhaba tsohle

di tla se nwa ho-ya-ho-ile;

di tla se nwa, di be di minyeletse,

di be jwaloka hola di eso be teng.

Baiseraele ba tla ahlolwa

17“Ba phonyohileng

ba tla ba thabeng ya Sione,

yona e be sebaka se halalelang;

ba ntlo ya Jakobo ba je lefa la bona.

18Ntlo ya Jakobo e tla ba mollo,

ntlo ya Josefa e be lelakabe,

ntlo ya Esau yona e be matlakala;

ba tla e hotetsa ka mollo,

ba e tjhese,

ho se be ya phonyohang

wa ntlo ya Esau,”

ho rialo Morena.

19Baiseraele ba tswang Borwa

ba tla hapa,

ba hape thaba ya Esau,

ba tswang diphuleng

le bona ba hape,

ba hape naha ya Bafilesita.

Ba tla hapa Efraime,

ba hape Samaria,

Benjamine yena a ikgapele Gileade.

20Letshwelehadi la bathopuwa

ba Iseraele ba Kanana

le tla hapa naha eo

ho ya fihla Sarepeta,

bathopuwa ba Jerusalema,

ba leng Sarefate,

ba tla ikgapela metse e ka Borwa.

21Bapholosi ba bona ba tla nyoloha,

ba nyolohele thabeng ya Sione,

ba buse dithaba tsa Esau,

mme mmuso e tla ba wa Morena.