Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
35

Metse e abetsweng Balevi

351Morena a bua ho Moshe, ha Moshe a ne a le diphuleng tsa Moabe, pela Jorodane, mabapa le Jeriko, a re:

2“Laela bana ba Iseraele hore lefeng la bona ba abele Balevi metse eo ba tla phela ho yona; le makgulo a potapotileng metse eo o a abele Balevi.

3“Metse ena ba tla aha ho yona, mme makgulo a e potapotileng e tla ba a dikgomo tsa bona, le a maruo wohle a bona, le a diphoofolo tsohle tsa bona.

4“Bonamo ba makgulo a potapotileng metse, ao o tla a abela Balevi, e be dimethara tse makgolo a mane le mashome a mahlano ho tloha marakong a motse, ho o potapota.

5“Kathoko ho motse bolelele ba moedi e be dimethara tse makgolo a robong ka lehlakoreng le ka botjhabela, le dimethara tse makgolo a robong ka lehlakoreng le ka borwa, le dimethara tse makgolo a robong ka lehlakoreng le ka bophirimela, le dimethara tse makgolo a robong ka lehlakoreng le ka leboya, motse o be hare. Ana e tla ba wona makgulo a metse ena.

6“Metse eo le tla e abela Balevi e tla ba metse e tsheletseng, eo ho tla tshabelwa ho yona, eo le e abelang ba bolaileng batho, hore ba balehele ho yona, mme kantle ho ena o tla ba abela metse e meng e mashome a mane a metso e mmedi. 7Metse yohle eo o tla e abela Balevi e be mashome a mane a metso e robedi kaofela ha yona; o ba nee yona le makgulo a yona. 8Ha e le metse ya lefa la bana ba Iseraele, eo o tla e abela Balevi, o tla nka e mengata ho ba leng bangata, o nke e mmalwana ho ba leng mmalwana. Morabe o mong le o mong o tla nea Balevi metse ya wona ho lekana lefa leo o le fumaneng.”

Metse eo ho tshabelwang ho yona

(Dipo. 19:1-13; Josh. 20:1-9)

9Morena a bua ho Moshe, a re: 10“Bua ho bana ba Iseraele, o re ho bona: ‘Ha le tshela Jorodane le fihla naheng ya Kanana, 11le tla ikgethela metse eo le tla tshabela ho yona; moo motho ya bolaileng motho e mong e se ka morero a tla tshabela teng. 12Metse ena e tla ba setshabelo sa lona ho mophetetsi, e le hore mmolai a tle a se ke a bolawa a eso hlahiswe kapele ho setjhaba hore a ahlolwe. 13Metse ena e tsheletseng, eo le tla e aba, e tla ba metse eo le tla tshabela ho yona. 14Le tla fana ka metse e meraro ka kwano ho Jorodane, ebe le fana ka metse e meraro naheng ya Kanana, mme e tla ba metse eo le tla tshabela ho yona. 15Metseng ena e tsheletseng ke moo ho tla tshabela bana ba Iseraele, le ba jakileng hara bona, le baditjhaba; ke hore e mong le e mong ya bolayang motho e se ka morero o tla tshabela teng.’ ”

Melao ya ho ahlola babolai

16“ ‘Empa haeba motho a batile motho e mong ka ntho e entsweng ka tshepe, eba motho eo o a shwa, eo ya mmatileng ke mmolai, mme mmolai enwa o tshwanetse ho bolawa. 17Ha a mmatile ka lejwe leo a le betsitseng, eba motho eo o a shwa, eo ya mmolaileng ke mmolai, mme mmolai enwa o tshwanetse ho bolawa. 18kapa haeba a mmatile ka molamu oo a o tshwereng, eba motho eo o a shwa, eo ya mmolaileng ke mmolai, mme mmolai enwa o tshwanetse ho bolawa. 19Mophetetsi wa madi a tsholotsweng o tla bolaya mmolai eo ka boyena. Ha a kopana le yena a mmolaye.

20“ ‘Haeba a kgorohela motho ka baka la lehloyo feela, kapa a mmetsa ka ho hong, a mo laletse, eba eo o a shwa; 21kapa haeba a ka mo otla ka setebele ka baka la bora, mme eba eo o a shwa, eo ya mmolaileng ruri o tla bolawa, hobane ke mmolai. Mophetetsi wa madi a tsholotsweng o tla bolaya mmolai eo ha a kopana le yena.

22“ ‘Empa haeba a kgorohela motho e se ka morero, kapa a mmetsa ka ho hong; 23kapa ere a sa mmonne a mmetsa ka lejwe le ka mmolayang, ebe eo o a shwa, feela e se sera sa hae, a bile a se na morero wa ho mo ntsha kotsi, 24phutheho e tla ahlola pakeng tsa mmolai le mophetetsi wa madi, ho ya ka melao ena. 25Phutheho e tla lokolla mmolai matsohong a mophetetsi wa madi a tsholotsweng, e mmusetse motseng oo ho tshabelwang ho wona, moo a neng a balehetse teng. Mmolai eo o tla dula motseng oo ho fihlela Moprista e Moholo, ya neng a tlotsitswe ka ole e halalelang, a eshwa.

26“ ‘Empa haeba neng kapa neng mmolai a ka tswela kantle ho moedi wa motse oo a balehetseng ho wona, 27eba mophetetsi wa madi a tsholotsweng o mo fumana kantle ho moedi wa motse oo a tshabetseng ho wona, mme mophetetsi eo wa madi a tsholotsweng o a mmolaya, ha a na ho ba le molato wa ho tsholla madi, 28hobane mmolai o ne a tshwanetse ho dula motseng oo a tshabetseng ho wona ho fihlela Moprista e Moholo a eshwa. Kamora lefu la Moprista e Moholo ke hona mmolai a ka kgutlelang naheng ya habo.

29“ ‘Tsena e tla ba molao wa kahlolo ho lona, le melokong ya lona, hohle moo le phelang teng.’ ”

Dipaki

30“ ‘Ha e mong a ka bolaya motho, mmolai eo o tla bolawa ho ya ka bopaki ba dipaki, empa bopaki ba paki e le nngwe bo ke ke ba etsa hore motho a ahlolelwe lefu.’ ”Dipo. 17:6
19:15

Mmolai ha a ka ke a lopollwa

31“ ‘Le se ke la amohela moputso o lopollang mmolai ya molato wa ho bolaya, hobane ruri o tshwanetse ho bolawa.

32“ ‘Le se ke la amohela moputso o lopollang motho ya balehetseng motseng oo ho tshabelwang ho wona, hore a kgutlele naheng ya habo, pele Moprista e Moholo a eshwa.

33“ ‘Kahoo le se ke la silafatsa naha eo le phelang ho yona, hobane madi a tshollwang a silafatsa naha. Naha e ke ke ya etsetswa tefelo ya madi a tsholletsweng ho yona, haese feela ka madi a ya tsholotseng madi ao. 34Le se ke la silafatsa naha eo le ahileng ho yona, eo le nna ke ahileng ho yona, hobane nna, Morena, ke phela hara bana ba Iseraele.’ ”