Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
30

Melao ya dikano

301Moshe a bua ho mahosana a bana ba Iseraele, a re: “Sena ke seo Morena a se laetseng: 2Ha motho a ikana kapele ho Morena, kapa a etsa tshepiso eo a e hlapanyetsang, a se ke a kwenehela seo a se buileng, a mpe a phethe tshepiso eo ya hae.Dipo. 23:21-23
Mat. 5:33

3“Ha mosetsana a ikana kapele ho Morena, mme a itlama a sa le lapeng habo, botjheng ba hae; 4eba ntatae o utlwa kano ya hae, kapa boitlamo ba hae, boo a itlamileng ka bona, feela ntatae a sa re letho ho yena, dikano tsohle tsa hae ha di na ho fetoha, le boitlamo bohle boo a itlamileng ka bona ha bo na ho fetoha. 5Empa haeba mohla ntatae a utlwang hona a ka mo hanela, dikano tsohle tsa hae, le boitlamo bohle ba hae di ke ke tsa mo tlama. Morena o tla mo tshwarela, hobane ntatae o mo hanetse.

6“Haeba mosetsana eo a nyalwa a ntse a le dikanong tsa hae, kapa a le boitlamong boo a bo entseng a ne a sa imamela hantle, 7mme monna wa hae a utlwa, feela a sa re letho ho yena mohla a utlwileng, kano eo ya hae e ke ke ya fetoha, le boitlamo boo a itlamileng ka bona bo ke ke ba fetoha. 8Empa mohla letsatsi leo monna wa hae a utlwang ka lona, mme eba o a mo hanela, e tla ba kano eo e nyopile, le boitlamo boo a bo entseng a ne a sa imamela bo nyopile, mme Morena o tla mo tshwarela.

9“Malebana le kano e entsweng ke mosadi wa mohlolohadi, kapa mosadi ya hladilweng, tsohle tseo a itlamileng ka tsona di tla mo tlama.

10“Haeba a entse kano, kapa a etsa boitlamo a sa le lapeng la monna wa hae, 11eba monna wa hae o a utlwa, feela a sa re letho ho yena, mme a sa mo hanele, dikano tsohle tsa hae di tla mo tlama, le boitlamo bohle boo a itlamileng ka bona bo tla mo tlama. 12Empa haeba monna wa hae a ile a di nyopisa mohla letsatsi leo a di utlwileng ka lona, tsohle tseo a di buileng ha a ikana, kapa ha a itlama, di tla nyopa, hobane monna wa hae o di nyopisitse, mme Morena o tla mo tshwarela.

13“Kano efe kapa efe, le boitlamo bofe kapa bofe ba ho itima ho hong, boo a bo hlapanyetsang, monna wa hae a ka bo tiisa, kapa a bo nyopisa.

14“Empa haeba matsatsi a feta ka ho hlahlamana, feela monna wa hae a sa re letho ho yena, e tla ba monna eo o tiisitse dikano tsohle le boitlamo bohle ba mosadi eo, boo a itlamileng ka bona. Tsena o di tiisitse, hobane ha a a ka a re letho ho mosadi, mohla letsatsi leo a neng a di utlwa ka lona. 15Empa haeba a ka di nyopisa ho se ho fetile nako a di utlwile, monna eo ke yena ya tla jara molato wa mosadi wa hae.”

16Ena ke yona melao eo Morena a e laetseng Moshe, e pakeng tsa monna le mosadi wa hae, le pakeng tsa ntata le moradi wa hae ya eso nyalwe, ya ntseng a le ka lapeng habo.

31

Bamidiane ba a timetswa

311Morena a bua ho Moshe, a re:

2“Phetetsa bana ba Iseraele ho Bamidiane; kamorao ho moo o tla orosetswa setjhabeng sa heno.”

3Yaba Moshe o bua ho setjhaba, o re: “Hlomellang bahlabani ba lona ba ye ntweng, ba futuhele Bamidiane ho phethahatswe boiphetetso ba Morena ho Bamidiane. 4Le tla ntsha banna ba sekete morabeng o mong le o mong wa merabe yohle ya Iseraele, hore ba ye ntweng.”

5Kahoo ha ntshwa dikete tsa Baiseraele, sekete morabeng o mong le o mong, mme ya eba leshome le metso e mmedi la dikete tsa ba hlomeletseng ntwa. 6Moshe a ba romela ntweng, e le sekete sa ba tswang morabeng o mong le o mong; bona le Finiase mora wa moprista Eleasare a ba romela ntweng, Finiase a nkile dijana tsa Sehalalelo le diterompeta tse hlabang mokgosi.

7Ba futuhela Bamidiane jwalokaha Morena a ne a laetse Moshe, mme ba bolaya bohle ba batona. 8Hara ba bolailweng, dikgosi tsa Bamidiane tse bolailweng e ne e le Efi, le Rekeme, le Sure, le Hure, le Reba, e leng dikgosi tse hlano tsa Bamidiane. Le Bileame, mora wa Beore, ba mmolaya ka sabole. 9Bana ba Iseraele ba hapa basadi ba Bamidiane le bana ba bona ba banyenyane; le dikgomo tsa bona tsohle le mehlape ya bona yohle, le thepa ya bona yohle ba e hapa. 10Le metse ya bona yohle eo ba ahileng ho yona, le diahelo tsa bona tsohle ba di tjhesa ka mollo. 11Ba nka thepa yohle, le kgapo yohle ya batho, le ya diphoofolo. 12Jwale ba tlisetsa Moshe, le moprista Eleasare, le setjhaba sohle sa bana ba Iseraele, bathopuwa, le kgapo, le thepa diahelong, diphuleng tsa Moabe, pela Jorodane, mabapa le Jeriko.

Mabotho a kgutla ntweng

13Bo-Moshe le moprista Eleasare, le mahosana wohle a setjhaba, ba tswa ho kgahlanyetsa mabotho kathoko ho diahelo. 14Moshe a halefela baokamedi ba mabotho wohle, e leng balaodi ba ba dikete, le balaodi ba ba makgolo, ba neng ba etswa ntweng.

15Moshe a re ho bona: “Na le tlohetse basadi bohle hore ba phele? 16Bonang, ke bona ba entseng hore bana ba Iseraele, ka keletso ya Bileame, ba sitelwe Morena, ka taba yane ya Peore, mme sewa sa wela setjhaba sa Morena hodimo.Dipa. 25:1-9
17Ka baka leo he, bolayang ngwana e mong le e mong e motona; le mosadi e mong le e mong ya kileng a robala le monna. 18Empa barwetsana bohle ba esong ho robale le monna le ipolokele bona.”

Tlhwekiso ya bahlabani

19“Mang kapa mang ya bolaileng motho, le mang kapa mang ya amileng setopo, o tla dula kantle ho diahelo ka matsatsi a supileng. Ka letsatsi la boraro, le ka letsatsi la bosupa, lona, le bathopuwa ba lona, le tla itlhwekisa. 20Seaparo se seng le se seng, le ntho e nngwe le e nngwe e entsweng ka letlalo, le phahlo e nngwe le e nngwe e entsweng ka boya ba dipodi, le ntho e nngwe le nngwe e entsweng ka lehong, tsena tsohle le tla di hlwekisa.”

21Yaba moprista Eleasare o re ho bahlabani ba tswang ntweng: “Ena ke taelo ya molao, eo Morena a e laetseng Moshe: 22Kgauta, le silefera, le lethose, le tshepe, le lekapa, le loto; 23le ntho e nngwe le e nngwe e ke keng ya senngwa ke mollo, tsena tsohle le tla di tjhesa mollong, mme di tla hlweka; le be le di hlwekise ka metsi a tlhwekiso. Tsohle tse ke keng tsa tjheswa mollong le tla di kenya metsing. 24Ka letsatsi la bosupa le tla hlatswa diaparo tsa lona, mme le tla hlweka; kamorao ho moo le tla kena diahelong.”

25Morena a bua ho Moshe, a re: 26“Wena, le moprista Eleasare, le dihlooho tsa malapa a setjhaba, balang kgapo eo le e fumaneng, ya batho le ya diphoofolo. 27Le arole kgapo eo dikoto tse pedi, le e abele bahlabani ba tswang ntweng, le abele le setjhaba sohle. 28Bahlabani ba tswang ntweng ba ntshetse Morena seabo. Hodima bathopuwa ba makgolo a mahlano ba ntshe a le mong; le pholo e le nngwe, le tonki e le nngwe, le nku e le nngwe, hodima tse makgolo a mahlano. 29O di nke sekotong seo ba se abetsweng, o di nee moprista Eleasare, e be nyehelo e akgoletswang Morena. 30Sekotong se abetsweng bana ba Iseraele o tla nka motho a le mong hodima bathopuwa ba mashome a mahlano; le pholo e le nngwe, le tonki e le nngwe, le nku e le nngwe, hodima diphoofolo tsohle tse mashome a mahlano, mme o di nee Balevi ba sebeletsang ka Tenteng ya Morena.” 31Bo-Moshe le moprista Eleasare ba etsa kamoo Morena a neng a laetse Moshe kateng.

32Kgapo ya tse phelang, tse hapilweng, ho sa balwe thepa e nkilweng ke bahlabani, e ne e le dinku tse dikete tse makgolo a tsheletseng, le mashome a supileng a metso e mehlano; 33le dikgomo tse dikete tse mashome a supileng a metso e mmedi; 34le ditonki tse dikete tse mashome a tsheletseng a motso o mong; 35le batho ba dikete tse mashome a mararo a metso e mmedi, e le barwetsana ba esong ho robale le monna.

36Sekoto sa bobedi, seo e neng e le sa bahlabani, e ne e le dinku tse dikete tse makgolo a mararo le mashome a mararo a metso e supileng, le makgolo a mahlano. 37Seabo sa Morena e ne e le dinku tse makgolo a tsheletseng le mashome a supileng a metso e mehlano. 38Dikgomo e ne e le dikete tse mashome a mararo le metso e tsheletseng, mme ho tsona seabo sa Morena e le mashome a supileng a metso e mmedi. 39Ditonki e ne e le dikete tse mashome a mararo le makgolo a mahlano, mme ho tsona seabo sa Morena e le mashome a tsheletseng a motso o mong. 40Batho e ne e le dikete tse leshome le metso e tsheletseng, mme ho bona seabo sa Morena e le batho ba mashome a mararo a metso e mmedi.

41Moshe a nea moprista Eleasare seabo seo sa Morena, jwalokaha Morena e ne a laetse Moshe.

42Sekoto se abetsweng bana ba Iseraele, seo Moshe a ileng a se arola ho sa bahlabani ba tswang ntweng, 43e leng sekoto se abetsweng setjhaba, e ne e le dinku tse dikete tse makgolo a mararo le mashome a mararo a metso e supileng le makgolo a mahlano; 44le dikgomo tse dikete tse mashome a mararo a metso e tsheletseng; 45le ditonki tse dikete tse mashome a mararo le makgolo a mahlano; 46le batho ba dikete tse leshome le metso e tsheletseng. 47Sekotong se abetsweng bana ba Iseraele, Moshe a nka motho a le mong hodima ba mashome a mahlano, le phoofolo e le nngwe hodima tse mashome a mahlano, a di nea Balevi ba neng ba sebeletsa ka Tenteng ya Morena, jwalokaha Morena a ne a laetse Moshe.

Dinyehelo tsa balaodi

48Jwale baokamedi ba mabotho wohle, e leng balaodi ba ba dikete, le balaodi ba ba makgolo, ba atamela ho Moshe, 49ba re ho yena: “Rona, bahlanka ba hao, re badile bahlabani ba taolong ya rona, mme ha ho le ya mong wa rona ya siyo. 50Re tlisitse dinyehelo tsa Morena, tseo e mong le e mong a di fumaneng, tsa dintho tse entsweng ka kgauta; dithotho tsa maqaqailana, le dipetja, le direng, le masale, le meqhalaphofo, ho tla iketsetsa tefelo ya sebe kapele ho Morena.”

51Bo-Moshe le moprista Eleasare ba amohela kgauta ya bona, e entseng mekgabiso eo yohle. 52Kgauta yohle ya nyehelo e akgotswang, eo ba nyehellang Morena, ka yona, e leng e tswang ho balaodi ba ba dikete, le ho balaodi ba ba makgolo, e ne e etsa boima ba dikilo tse ka bang makgolo a mabedi. 53Mohlabani e mong le e mong o ne a inketse kgapo. 54Bo-Moshe le moprista Eleasare ba amohela kgauta ya balaodi ba ba dikete, le ya balaodi ba ba makgolo, ba e kenya ka Tenteng ya Morena, e le hore bana ba Iseraele ba nne ba hopole Morena.

32

Kopo ya Gade le Rubene

(Dipo. 3:12-22)

321Bara ba Rubene le bara ba Gade e ne e le barui ba mehlape e meholo ya dikgomo; ba lemoha hore naha ya Jarese le naha ya Gileade ke naha ya makgulo a matle a dikgomo. 2Bara ba Gade le bara ba Rubene ba fihla ho Moshe le ho moprista Eleasare, le ho baholo ba setjhaba, ba re: 3“Dinaha tsa Atarote, le Dibone, le Jarese, le Nimera, le Heshebone, le Elale, le Sebama, le Nebo, le Beone; 4tseo Morena a di hapileng ha setjhaba sa Iseraele se ntse se tswela pele, ke naha ya makgulo a dikgomo, mme rona, bahlanka ba hao, re na le dikgomo.” 5Yaba ba re: “Haeba o re hauhetse, re nee naha ena e be lefa la rona, o se ke wa re re tshele Jorodane.”

Moshe o a ba kgalemela

6Yaba Moshe o re ho bara ba Gade le ho bara ba Rubene: “Bana babo lona ba ile ntweng; lona le kgotsofalla ho dula moo? 7Le nyahamisetsang dipelo tsa bana ba Iseraele, hore ba se ke ba ya naheng eo Morena a ba neileng yona? 8Bo-ntata lona ba ne ba etse jwalo ha ke ba roma ke le Kadeshe-Barenea, ho ya bona naha. 9Ba ne ba nyolohe ho ya fihla Kgohlong ya Eshekole, mme ha ba bona naha eo, ba nyahamisa dipelo tsa bana ba Iseraele hore ba kene naheng eo Morena a ba neileng yona.

32:8,9 —
Dipa. 13:17-33
10Ka letsatsi leo kgalefo ya Morena ya tlokoma, mme a hlapanya, a re: 11‘Ruri, banna bohle bao ke ba nyolotseng Egepeta, ho tloha ka ba dilemo tse mashome a mabedi ho ya hodimo, ba ke ke ba bona naha eo ke neng ke e hlapanyetse Aborahama, le Isaka, le Jakobo, hobane ha ba a ntatela ka botshepehi. 12Ha ho le ya mong, haese Kalebe, mora wa Jefune, wa morabe wa Bakenase, le Joshua, mora wa Nune, hobane bona ba latetse Morena ka botshepehi.’

13“Jwale kgalefo ya Morena ya tlokomela Iseraele, mme a ba lelerisa lehwatateng ka dilemo tse mashome a mane, ho fihlela ho fediswa moloko wohle o neng o etse bokgopo moo Morena a ntseng a bona.

32:10-13 —
Dipa. 14:26-35
14Bonang, le tshwana le bo-ntata lona, le bana ba baetsadibe, le ntse le eketsa kgalefo e tshabehang ya Morena hore e tlokele Iseraele. 15Ha le mo furalla, o tla boela a le lahla mona lehwatateng, mme le tla tlisetsa setjhaba sena sohle timelo.”

Tlhahiso e nngwe hape

16Yaba ba a atamela, ba re: “Re lakatsa ho hahela mehlape ya rona masaka mona, le ho hahela bana ba rona metse, 17empa rona re tla hlomela, re etelle bana ba Iseraele pele, ho fihlela re ba fihlisa sebakeng sa bona, mme bana ba rona ba tla phela metseng ya diqhobosheane ka lebaka la baahi ba naha ena. 18Re ke ke ra kgutlela malapeng a rona ho fihlela bana ba Iseraele bohle ba fumana lefa la bona. 19Rona re ke ke ra arolelana lefa le bona mose ho Jorodane, le ho ya pele, hobane lefa la rona re le fumane ka kwano, ka botjhabelo ho Jorodane.”

Ho fihlelwa tumellano

20Moshe a re ho bona: “Haeba le ka etsa jwalokaha le bolela, la hlomella ntwa moo Morena a ntseng a bona, 21mme mohlabani e mong le e mong wa lona a tshela Jorodane, moo Morena a ntseng a mmona, ho fihlela a lelekile dira tsa hae kapele ho yena, 22naha eo e ineetse ho Morena, ebe kamorao ho moo le a kgutla, le tla hloka molato ho Morena, le ho Iseraele. Morena o tla le nea naha ena e be lefa la lona.

23“Empa ha le sa etse jwalo, e tla ba le sitetswe Morena, mme le ke ke la phema kotlo ya sebe sa lona. 24Hahelang bana ba lona metse, le hahe le masaka a dinku tsa lona, mme le etse seo le se tshepisitseng.”

25Yaba bara ba Gade le bara ba Rubene ba re ho Moshe: “Bahlanka ba hao ba tla etsa jwalokaha monga rona a re laela. 26Bana ba rona, le basadi ba rona, le mehlape ya rona, le makgomo wohle a rona, tsena di tla sala Gileade. 27Empa bahlanka ba hao ba tla tshelela mose, mohlabani e mong le e mong o tla hlomella ntwa moo Morena a ntseng a bona jwalokaha monga rona a boletse.”

28Malebana le taba ya bona jwale Moshe a laela moprista Eleasare, le Joshua, mora wa Nune, le dihlooho tsa malapa a merabe ya bana ba Iseraele, 29a re ho bona: “Haeba bara ba Gade le bara ba Rubene, ba ka tshela Jorodane le lona, ho ya lwana moo Morena a ntseng a ba bona, mme ka bahlabani bohle ba bona ba hlometseng, yaba le hapa naha, le tle le ba nee naha ya Gileade, e be lefa la bona. 30Empa haeba ba sa tshele le lona ba hlometse, ba tla abelwa lefa le lona naheng ya Kanana.”

31Yaba bara ba Gade le bara ba Rubene ba a araba, ba re: “Re tla etsa jwalokaha Morena a laetse bahlanka ba hae. 32Re tla tshela re hlometse, moo Morena a ntseng a bona, re ye naheng ya Kanana, mme lefa la rona le tla ba ka kwano ho Jorodane.”

32:28-32 —
Josh. 1:12-15

33Jwale Moshe a nea bara ba Gade le bara ba Rubene, le karolo e nngwe ya morabe wa Manase, mora wa Josefa, naha ya Sihone, kgosi ya Baamore; le naha ya Oge, kgosi ya Bashane; a ba nea naha le metse e potapotileng naha eo.

34Bara ba Gade ba haha metse ya Dibone, le Atarote, le Arowere; 35le Atarote-Shofane, le Jasere, le Jogeboha; 36le Bete-Nimera, le Bete-Harame, e le metse ya diqhobosheane, le ya masaka a dinku. 37Bara ba Rubene bona ba haha metse ya Heshebone, le Elale, le Kiriataime; 38le Nebo, le Baale-Meone, le Sibema, mme ba fetola mabitso a metse eo a pele.

39Bara ba Makiri, mora wa Manase, ba futuhela Gileade, ba e hapa, mme ba leleka Baamore ba neng ba ahile moo. 40Moshe a nea Makiri, mora wa Manase, Gileade, mme a aha ho yona. 41Jaire, mora wa Manase, a futuhela metsana e moo, a e hapa, mme a e rea lebitso la Metse ya Jaire. 42Noba a futuhela Kenate le metsana e e potapotileng, mme a e hapa, a e reella ka yena, a re ke Noba.