Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
23

231Bileame a re ho Balake:

“Nkgahele dialetare tse supileng mona, mme o nnyehelle ka pohwana tse supileng, le ka dipheleu tse supileng.” 2Balake a etsa jwalokaha Bileame a mo kopile. Balake le Bileame ba nyehela ka pohwana le pheleu hodima aletare e nngwe le e nngwe.

3Jwale Bileame a re ho Balake: “Ema pela nyehelo ya hao ya setjheso, mme ke tla tsamaya, mohlomong Morena o tla tla nkgahlanyetsa. Eng kapa eng eo a mpontshang yona, ke tla o bolella yona.” Bileame a ikela a le inotshi hodima leralla le se nang letho.

Boporofeta ba pele ba Bileame

4Modimo a kopana le Bileame, mme Bileame a re ho yena: “Ke hlophile dialetare tse supileng, mme hodima e nngwe le e nngwe ke nyehetse ka pohwana le ka pheleu.”

5Morena a bolella Bileame hore na a tle a reng, a nto re ho yena: “Kgutlela ho Balake mme o bue tjena.”

6Bileame a kgutlela ho Balake, mme a mo fumana a ntse a eme pela nyehelo ya hae ya setjheso, a ena le mahosana wohle a Moabe. 7Bileame a porofeta, a re:

“Balake, kgosi ya Moabe,

e tswang thabeng tsa botjhabela,

o ntlisitse kwano ke etswa Arame.

‘Tloo o nthohakele Jakobo!

Tloo o halefele Baiseraele.’

8Nka rohaka e mong jwang,

ya sa rohakwang ke Modimo?

Nka halefela jwang,

eo Modimo a sa mo halefelang?

9E, ka mmona ke le qhoweng

e hodima mafika,

Ka mmona ke le hodima maralla.

Sena ke setjhaba

se ahileng se le inotshi,

se ke keng sa balellwa

hara tjhaba tse ding.

10Ke mang ya ka balang

ditloholo tsa Jakobo?

Ke mang ya ka balang

karolo ya bone ya Baiseraele?

A nke ke shwe lefu la ba lokileng!

Pheletso ya ka

e ke e tshwane le ya hae.”

11Balake a re ho Bileame: “O nkentse jwang? Ke o bitseditse hore o tlo rohaka dira tsa ka, empa jwale o bile o di hlohonolofaditse!”

12Bileame a mo arabela, a re: “Na ha ho jwalo? Ha ke a tshwanela ho bua seo Morena a itseng ke se bue?”

Boporofeta ba bobedi ba Bileame

13Balake a re ho Bileame: “Ke a o rapela; a re ke re ye le wena sebakeng se seng hape, moo o tla bona dira tsa ka ha o le hona teng. Ha o ka ke wa di bona kaofela, empa o tla bona karolonyana ya tsona feela. O nthohakele tsona o le hona moo.” 14A mo isa tshimong ya Sofime, hodima qhowa ya Pisega. A haha dialetare tse supileng, mme hodima e nngwe le e nngwe a nyehela ka pohwana le pheleu.

15Bileame a re ho Balake: “Ema mona pela nyehelo ya hao ya setjheso. Ke tla kopana le Morena mose mane.”

16Morena a kopana le Bileame, a mmolella hore na a tle a reng, mme a re: “Kgutlela ho Balake, o bue tjena.”

17Bileame a fihla ho Balake, mme a mo fumana a ntse a eme pela nyehelo ya hae ya setjheso, a ena le mahosana wohle a Moabe. Balake a botsa Bileame, a re: “Morena o itseng?”

18Bileame a boela a porofeta, a re:

“Tsoha Balake, o mamele!

Ntshekehele tsebe, mora wa Sipore.

19Modimo hase motho

hoo a ka buang leshano,

hase mora wa motho

hoo a ka inyatsang.

Na seo a se bolelang

a ke ke a se etsa?

Na seo a se buileng

a ke ke a se phetha?

20Bona, ke laetswe

hore ke hlohonolofatse;

o hlohonolofaditse,

mme nke ke ka fetola.

21“Ho ho phoso

eo a e boneng ho Jakobo,

ha ho bokgopo

boo a bo boneng ho Iseraele.

Morena Modimo wa hae,

o na le yena,

ba a mo thoholetsa,

ba re ke kgosi ya bona.

22Modimo ya ba ntshitseng Egepeta,

o matla jwaloka nare.

23Ha ho boloi ho Jakobo,

ha ho bonohe ho Iseraele.

Ka nako ya teng ho tla thwe

ho Jakobo le ho Iseraele:

‘Modimo o sebeditse hakaakang!’

24Bona, setjhaba se tla tlola

jwaloka tauhadi,

le yena o tla tlola

jwaloka tauhadi.

E ke ke ya qatjhama

e eso je phoofolo,

e enwa le madi a se bolailweng.”

25Balake a re ho Bileame: “O se ke wa se rohaka ho hang, kapa wa se hlohonolofatsa ho hang.”

26Bileame a arabela, a re: “Na ha ke a ka ka o bolella hore sohle seo Modimo a se bolelang ke tshwanela ho se etsa?”

Boporofeta ba boraro ba Bileame

27Balake a re ho Bileame: “Tloo, ke a o rapela: Ke tla o isa sebakeng se seng hape. Mohlomong ho tla thabisa Modimo hore o nthohakele sona ha o le moo.” 28Balake a isa Bileame qhoweng ya Peore, e okametseng lehwatata.

29Bileame a re ho Balake: “Nkgahele dialetare tse supileng mona, mme o nnyehelle ka dipohwana tse supileng, le ka dipheleu tse supileng.” 30Balake a etsa jwalokaha Bileame a mo kopile, mme a nyehela ka pohwana le ka pheleu hodima aletare e nngwe le e nngwe.

24

241Ha Bileame a bona hore ho thabisa Morena ho hlohonolofatsa Iseraele, ha a ka a hlola a ya batla tsa boloi jwaloka pele, empa a tadima lehwatateng. 2Ha a phahamisa mahlo, a bona Baiseraele ba hlomile ho ya ka meloko ya bona. Moya wa Modimo wa mo fihlela, 3mme a porofeta, a re:

“Bileame, mora wa Beore,

o porofeta tjena,

ho porofeta monna

ya mahlo a tjhatsi,

4ho porofeta monna

ya utlwang lentswe la Modimo,

ya bonang dipono

tsa Ya Matla wohle,

ya welang fatshe

mahlo a hae a ntse a bona.

5“Ditente tsa hao, Jakobo,

di kgahleha hakaakang!

Diahelo tsa hao, Iseraele,

di ntle hakaakang!

6“Di nametse hole jwaloka dikgohlo,

jwaloka masimo

mabopong a dinoka,

jwaloka makgala

a hlomilweng ke Morena,

jwaloka fate tsa dikedare pela metsi!

7Metsi a phalla dinkgong tsa hao,

peo ya hae

e tla ba metsing a mangata,

kgosi ya hae

e tla ba kgolo ho feta Akake,

mmuso wa hae o tla phahamiswa.

8“Modimo ya mo ntshitseng Egepeta,

o matla jwaloka nare.

O tla hlola ditjhaba,

e leng dira tsa hae,

a bjabjaretse masapo a tsona,

a ba bolaye ka metsu

ya diqha tsa hae.

9A borame, a qatjhame jwaloka tau,

le jwaloka tauhadi.

Ke mang ya tla mo tsosa?

“Ya o hlohonolofatsang

a hlohonolofatswe,

ya o rohakang a rohakwe!”Tshim. 12:3
49:9

10Balake a halefela Bileame haholo, mme a opa diatla tsa hae, a re ho Bileame: “Ke o bitseditse hore o tlo rohaka dira tsa ka, empa bona, o bile o di hlohonolofaditse ka makgetlo a mararo! 11Jwale he, balehela haeno. Ke ne ke hopotse hore ke tla o hlompha haholo, empa ke mona Morena o o timme hlompho eo.”

12Bileame a re ho Balake: “Na ha ke a ka ka bolella maqosa ao o neng o a romile, ka re: 13‘Leha Balake a ka mpha ntlo ya hae e tletse silefera le kgauta, nke ke ka tlola taelo ya Morena ka ho etsa ho lokileng kapa ho hobe, ke tla bua feela seo Morena a reng ke se bue’?”

Bileame o porofeta la ho qetela

14“Jwale bona, ke ya setjhabeng sa heso. A nke ke o hlokomedise seo setjhaba sa heso se tla se etsa setjhaba sa hao ka matsatsi a tlang.” 15Bileame a porofeta, a re:

“Bileame, mora wa Beore,

o porofeta tjena,

monna ya mahlo a tjhatsi

o a porofeta,

16ho porofeta monna

ya utlwang lentswe la Modimo,

ya nang le tsebo

ya Ya Hodimodimo;

ya bonang dipono

tsa Ya Matla wohle,

ya welang fatshe

mahlo a hae a ntse a bona.

17“Ke a mmona,

empa e seng hona jwale,

ke a mmoha,

empa a se haufi le nna:

Ho tla ropoha naledi

e etswa ho Jakobo,

ho phahame lere la puso

le etswa ho Iseraele;

le tla hlathaka bohle ba Moabe,

le ripitle bana bohle ba Shete.Shete ke ho re Ba moferefere.

18O tla hapa Edomo, a e rue,

Seire, sera sa hae,

le yona o tla e rua.

Iseraele o tla nne a matlafale,

19Jakobo o busa dira tsa hae,

mme o timetsa masalla a motseng.”

20Bileame a tadima Baamaleke, mme a porofeta, a re:

“Amaleke

setjhaba sa pele hara ditjhaba,

empa qetellong se tla timella ruri.”

21A tadima Bakene, mme a porofeta, a re:

“Leaho la hao

ke qhobosheane e thata,

sehlaha sa hao

se hahilwe hodima lefika;

22leha ho le jwalo, lona Bakene,

le tla timetswa,

Asure e tla le hapa,

le be bathopuwa.”

23Bileame a porofeta hape, a re:

“Jo! ke mang ya ka phelang

ha Modimo a etsa tjee?

24Empa dikepe

di tla tswa lebopong la Kitime,

di siye Asure le Ebere e le lesupi,

empa qetellong

le tsona di tla timela.”

25Bileame a ema, a tsamaya, a kgutlela ha habo. Balake le yena a ikela ka tsela ya hae.

25

Baiseraele ba kgumamela Baale-Peore

251Ha Baiseraele ba le Shitime, setjhaba sa qala ho etsa bootswa le baradi ba setjhaba sa Moabe. 2Baradi bana ba memela Baiseraele mahlabelong ao ba neng ba nyehella medimo eo ya bona ka wona. Setjhaba sa eja, sa kgumama kapele ho medimo eo ya bona. 3Baiseraele ba kgumamela Baale-Peore, mme kgalefo ya Modimo ya ba tlokomela.

4Morena a re ho Moshe: “Nka baetapele bohle ba setjhaba, o ba fanyehe kapele ho Morena, motsheare, tsatsi le itse nte! Kgalefo ya Morena e tlokomang e tle e faposwe Baiseraele.”

5Moshe a re ho baahlodi ba Iseraele: “E mong le e mong wa lona a bolaye banna ba habo, ba ileng ba sebeletsa Baale-Peore.”

Mafolofolo a Finiase

6Bonang, monna e mong wa bana ba Iseraele a tlisa mosadi wa Momidiane ho bana babo, moo Moshe a ntseng a bona, le moo setjhaba sohle sa bana ba Iseraele se ntseng se bona, se ntse se lla se le monyakong wa Tente ya Morena. 7Ha Finiase, mora wa Eleasare, setloholo sa moprista Arone, a bona hona, a ema, a tloha hara phutheho eo. A nka lerumo ka letsoho la hae, 8a sala monna eo wa Moiseraele morao ho ya ka tenteng ya hae, a ba phehletsa ka lerumo bobedi ba bona, monna eo wa Moiseraele le mosadi eo. Sewa se neng se wetse bana ba Iseraele hodimo sa fela, 9empa se ne se se se bolaile batho ba dikete tse mashome a mabedi a metso e mene.

10Morena a bua ho Moshe, a re: 11“Finiase, mora wa Eleasare, setloholo sa moprista Arone, o fapositse kgalefo ya ka ho bana ba Iseraele, hobane ke yena feela hara bona ya mpoulelang jwalokaha ke boulela. Ke ka baka lena ha ke ne ke halefile ke sa kang ka timetsa bana ba Iseraele. 12Kahoo ba bolelle, o re: ‘Ke etsa selekane sa ka sa kgotso le yena. 13Ho yena, le ho ditloholo tsa hae, selekane sena e tla ba sa boprista kamehla yohle, hobane o ile a boulella Modimo wa hae, a etsetsa bana ba Iseraele tefelo ya sebe.’ ”

14Lebitso la monna wa Moiseraele, ya ileng a bolawa mmoho le mosadi wa Momidiane, e ne e le Simeri, mora wa Salo, kgosana ya ntlo ya morabe wa Simeone. 15Lebitso la mosadi wa Momidiane, ya ileng a bolawa, e ne e le Kosebi, moradi wa Sure, kgosana ya ntlo e nngwe ya Moabe wa Bamidiane.

Kotlo ya Bamidiane

16Morena a bua ho Moshe, a re: 17“Futuhela Bamidiane, o ba timetse, 18ka baka la bolotsana boo ba ileng ba le etsetsa bona, ba le thetsa ka taba ya Peore; le ka baka la taba ya Kosebi, moradi wa kgosana ya Midiane, kgaitsedi ya bona e ileng ya bolawa ka baka la Peore, mohla letsatsi la sewa.”