Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
22

221Jwale bana ba Iseraele ba tswela pele leetong, ba ya hloma diphuleng tsa Moabe, pela Jorodane, mabapa le Jeriko.

Kgosi ya Moabe e bitsa Bileame

2Balake, mora wa Sipore, a bona tsohle tseo Baiseraele ba di entseng ho Baamore. 3Bamoabe ba tshaba setjhaba seo haholo, hobane se ne se le sengata haholo. Bamoabe ba tshoha haholo ka baka la bana ba Iseraele.

4Bamoabe ba re ho baholo ba Midiane: “Letshwelehadi lena le tla qeta tsohle tse re potapotileng, jwalokaha pholo e fula jwang naheng.”

Balake, mora wa Sipore, e ne e le yena kgosi ya Moabe ka nako eo. 5A romela maqosa naheng ya Baamone, ho ya bitsa Bileame, mora wa Beore, ya neng a le Petore e pela NokaNoka eo ke ya Euferatese. a re: “Bona, setjhaba ke sena se tswang Egepeta, se pupeditse naha yohle; se ahile pela ka. 6Tloo hle, o nthohakele setjhaba sena, hobane se matla ho mpheta. Mohlomong nka tseba ho se hlola, ka se leleka naheng ena, hobane ke a tseba hore motho eo o mo hlohonolofatsang, o hlohonolofaditswe, mme eo o mo rohakang, o rohakehile.”

7Baholo ba Moabe le baholo ba Midiane ba tloha ba nkile tjhelete ya bonohe. Ba fihla ho Bileame, mme ba mo phetela molaetsa wa Balake.

8Yaba Bileame o re ho bona: “Robaletsang mona bosiung bona, mme ke tla le arabela ho ya kamoo Morena a tla bua le nna kateng.” Mahosana ana a Moabe a robaletsa ha Bileame.

9Modimo a fihla ho Bileame, a re: “Banna baa ba nang le wena ke bomang?”

10Bileame a re ho Modimo: “Balake, mora wa Sipore, kgosi ya Moabe, o nthomeletse molaetsa ona: 11‘Bona, setjhaba ke sena se tswang Egepeta se pupeditse naha; jwale tloo, mme o nthohakele sona, mohlomong nka tseba ho se hlola, ka se leleka.’ ”

12Modimo a re ho Bileame: “O se ke wa ya le banna bao. O se ke wa rohaka setjhaba seo, hobane se hlohonofaditswe.”

13Bileame a tsoha e sa le hoseng, a re ho mahosana a Balake: “Kgutlelang naheng ya habo lona, hobane Morena ha a ntumelle ho tsamaya le lona.”

14Mahosana a Moabe a tsamaya, a kgutlela ho Balake, a re: “Bileame o hanne ho tla le rona.”

15Balake a boela a romela mahosana a mang hape, a tumileng haholo ho feta a pele. 16Mahosana ao a fihla ho Bileame, mme a re ho yena: “Balake, mora wa Sipore, o buile tjena: ‘Ho se be letho le ka o thibelang ho tla ho nna, ke a o kopa. 17Ke tla o tlotla haholo, mme ke tla etsa eng kapa eng eo o tla ntaela yona. Ka baka leo, tloo, ke a o rapela. Nthohakele setjhaba sena!’ ”

18Bileame a arabela bahlanka ba Balake, a re: “Leha Balake a ka mpha ntlo ya hae e tletse silefera le kgauta, nke ke ka tlola taelo ya Morena Modimo wa ka, ka ho etsa ntho e kgolo kapa e nyenyane. 19Jwale le lona ke a le rapela; robaletsang mona bosiung bona, hore ke tle ke tsebe seo Morena a ntaelang sona hape.”

20Modimo a fihla ho Bileame bosiu, mme a re ho yena: “Haeba banna bana ba tlilo o bitsa, ema, o tsamaye le bona. Feela wena o tla etsa seo ke tla o bolella sona.” 21Bileame a tsoha e sa le hoseng, a qhaneha tonki ya hae, a tsamaya le mahosana a Moabe.

Tonki ya Bilaeme

22Kgalefo ya Morena ya tlokoma, hobane Bileame a ile a tsamaya. Lengeloi la Morena la mo thibela tseleng, a ntse a palame tonki ya hae, a ena le bahlanka ba hae ba babedi. 23Ha tonki e bona lengeloi la Morena le eme ka tseleng, le tshwere sabole ka letsohong la lona, tonki ya kgeloha tsela, ya hlahlathela. Empa Bileame a e shapa ho e kgutlisetsa tseleng.

24Lengeloi la Morena la ema ka tseleng e tshesanyane, e pakeng tsa dirapa tsa morara. Lerako le ne le le teng ka nqena le ka nqane. 25Tonki ya bona lengeloi la Morena, yaba e thula lerako, e peteletsa leoto la Bileame lerakong. Bileame a e shapa hape.

26Lengeloi la Morena la tswela pele, la ema mopatisaneng o moholo, hoo ho neng ho se sebaka sa ho thinyetsa ka ho le letona kapa ka ho le letshehadi. 27Ha tonki e bona lengeloi la Morena, ya botha Bileame a ntse a e palame. Kgalefo ya Bileame ya tlokoma, a e mamola ka molamu.

28Morena a etsa hore tonki e bue, mme ya re ho Bileame: “Ke o senyeditse eng, ha e le moo u ntjhapile hararo tjee?”

29Bileame a re ho tonki: “Ke hobane o bapala ka nna! Hoja ke ne ke tshwere sabole, hona jwale nka be ke se ke o bolaile.”

30Tonki ya re ho Bileame: “Na ha ke tonki ya hao, eo esaleng o e palama haesale o tswalwa, ho fihlela kajeno? Na ke nne ke o etse tjee?”

Bileame a re: “Tjhe.”

31Jwale Morena a tutubolla mahlo a Bileame. A bona lengeloi la Morena le eme ka tseleng, le tshwere sabole ka letsoho; yaba o a inama, o itihela fatshe ka sefahleho.

32Lengeloi la Morena la re ho yena: “Ke hobaneng ha o shapile tonki ya hao ka makgetlo a mararo? Bona mona, ke tlile ho tla o thibela, hobane, tsela ya hao e isa timelong. 33Tonki e ile ya mpona, mme ka makgetlo a mararo ya nkwekwetla. Hojane ya se ke ya nkwekwetla, ruri hona jwale nka be ke se ke o bolaile, empa yona nka be ke e babaletse.”

34Bileame a re ho lengeloi la Morena: “Ke sitilwe, hobane ke ne ke sa tsebe hore o nthibetse tsela. Haeba o nkgalefetse nka mpa ka kgutla.”

35Lengeloi la Morena la re ho Bileame: “Tsamaya le banna bana, feela o yo bolela seo ke tla o bolella sona.” Bileame a tsamaya le mahosana a Balake.

Balake o amohela Bileame

36Ha Balake a utlwa hore Bileame o ntse a etla, a ya mo kgahlanyetsa motseng wa Moabe, o moeding wa Arenone, moo moedi o fellang teng.

37Balake a re ho Bileame: “Na ha ke a ka ka fela ka roma maqosa ho ya o bitsa? Ke hobaneng o sa kang wa tla ho nna? Na ruri ke sitwa ho o tlotla?”

38Bileame a re ho Balake: “Bona he, ke se ke le teng. Ke na le matla afe a ho bua letho? Ke tla bua feela seo Modimo a reng ke se bue.”

39Bileame a tsamaya le Balake, ba ya fihla Kiriate-Husote. 40Balake a etsa sehlabelo ka dipholo le ka dinku, a romela ditho tse ding tsa tsona ho Bileame le ho mahosana a neng a ena le yena. 41Ka la hosasane, Balake a tsamaya le Bileame, a mo isa Bamote-Baale, moo a ileng a bona karolo e nngwe ya setjhaba sa Iseraele.

23

231Bileame a re ho Balake:

“Nkgahele dialetare tse supileng mona, mme o nnyehelle ka pohwana tse supileng, le ka dipheleu tse supileng.” 2Balake a etsa jwalokaha Bileame a mo kopile. Balake le Bileame ba nyehela ka pohwana le pheleu hodima aletare e nngwe le e nngwe.

3Jwale Bileame a re ho Balake: “Ema pela nyehelo ya hao ya setjheso, mme ke tla tsamaya, mohlomong Morena o tla tla nkgahlanyetsa. Eng kapa eng eo a mpontshang yona, ke tla o bolella yona.” Bileame a ikela a le inotshi hodima leralla le se nang letho.

Boporofeta ba pele ba Bileame

4Modimo a kopana le Bileame, mme Bileame a re ho yena: “Ke hlophile dialetare tse supileng, mme hodima e nngwe le e nngwe ke nyehetse ka pohwana le ka pheleu.”

5Morena a bolella Bileame hore na a tle a reng, a nto re ho yena: “Kgutlela ho Balake mme o bue tjena.”

6Bileame a kgutlela ho Balake, mme a mo fumana a ntse a eme pela nyehelo ya hae ya setjheso, a ena le mahosana wohle a Moabe. 7Bileame a porofeta, a re:

“Balake, kgosi ya Moabe,

e tswang thabeng tsa botjhabela,

o ntlisitse kwano ke etswa Arame.

‘Tloo o nthohakele Jakobo!

Tloo o halefele Baiseraele.’

8Nka rohaka e mong jwang,

ya sa rohakwang ke Modimo?

Nka halefela jwang,

eo Modimo a sa mo halefelang?

9E, ka mmona ke le qhoweng

e hodima mafika,

Ka mmona ke le hodima maralla.

Sena ke setjhaba

se ahileng se le inotshi,

se ke keng sa balellwa

hara tjhaba tse ding.

10Ke mang ya ka balang

ditloholo tsa Jakobo?

Ke mang ya ka balang

karolo ya bone ya Baiseraele?

A nke ke shwe lefu la ba lokileng!

Pheletso ya ka

e ke e tshwane le ya hae.”

11Balake a re ho Bileame: “O nkentse jwang? Ke o bitseditse hore o tlo rohaka dira tsa ka, empa jwale o bile o di hlohonolofaditse!”

12Bileame a mo arabela, a re: “Na ha ho jwalo? Ha ke a tshwanela ho bua seo Morena a itseng ke se bue?”

Boporofeta ba bobedi ba Bileame

13Balake a re ho Bileame: “Ke a o rapela; a re ke re ye le wena sebakeng se seng hape, moo o tla bona dira tsa ka ha o le hona teng. Ha o ka ke wa di bona kaofela, empa o tla bona karolonyana ya tsona feela. O nthohakele tsona o le hona moo.” 14A mo isa tshimong ya Sofime, hodima qhowa ya Pisega. A haha dialetare tse supileng, mme hodima e nngwe le e nngwe a nyehela ka pohwana le pheleu.

15Bileame a re ho Balake: “Ema mona pela nyehelo ya hao ya setjheso. Ke tla kopana le Morena mose mane.”

16Morena a kopana le Bileame, a mmolella hore na a tle a reng, mme a re: “Kgutlela ho Balake, o bue tjena.”

17Bileame a fihla ho Balake, mme a mo fumana a ntse a eme pela nyehelo ya hae ya setjheso, a ena le mahosana wohle a Moabe. Balake a botsa Bileame, a re: “Morena o itseng?”

18Bileame a boela a porofeta, a re:

“Tsoha Balake, o mamele!

Ntshekehele tsebe, mora wa Sipore.

19Modimo hase motho

hoo a ka buang leshano,

hase mora wa motho

hoo a ka inyatsang.

Na seo a se bolelang

a ke ke a se etsa?

Na seo a se buileng

a ke ke a se phetha?

20Bona, ke laetswe

hore ke hlohonolofatse;

o hlohonolofaditse,

mme nke ke ka fetola.

21“Ho ho phoso

eo a e boneng ho Jakobo,

ha ho bokgopo

boo a bo boneng ho Iseraele.

Morena Modimo wa hae,

o na le yena,

ba a mo thoholetsa,

ba re ke kgosi ya bona.

22Modimo ya ba ntshitseng Egepeta,

o matla jwaloka nare.

23Ha ho boloi ho Jakobo,

ha ho bonohe ho Iseraele.

Ka nako ya teng ho tla thwe

ho Jakobo le ho Iseraele:

‘Modimo o sebeditse hakaakang!’

24Bona, setjhaba se tla tlola

jwaloka tauhadi,

le yena o tla tlola

jwaloka tauhadi.

E ke ke ya qatjhama

e eso je phoofolo,

e enwa le madi a se bolailweng.”

25Balake a re ho Bileame: “O se ke wa se rohaka ho hang, kapa wa se hlohonolofatsa ho hang.”

26Bileame a arabela, a re: “Na ha ke a ka ka o bolella hore sohle seo Modimo a se bolelang ke tshwanela ho se etsa?”

Boporofeta ba boraro ba Bileame

27Balake a re ho Bileame: “Tloo, ke a o rapela: Ke tla o isa sebakeng se seng hape. Mohlomong ho tla thabisa Modimo hore o nthohakele sona ha o le moo.” 28Balake a isa Bileame qhoweng ya Peore, e okametseng lehwatata.

29Bileame a re ho Balake: “Nkgahele dialetare tse supileng mona, mme o nnyehelle ka dipohwana tse supileng, le ka dipheleu tse supileng.” 30Balake a etsa jwalokaha Bileame a mo kopile, mme a nyehela ka pohwana le ka pheleu hodima aletare e nngwe le e nngwe.

24

241Ha Bileame a bona hore ho thabisa Morena ho hlohonolofatsa Iseraele, ha a ka a hlola a ya batla tsa boloi jwaloka pele, empa a tadima lehwatateng. 2Ha a phahamisa mahlo, a bona Baiseraele ba hlomile ho ya ka meloko ya bona. Moya wa Modimo wa mo fihlela, 3mme a porofeta, a re:

“Bileame, mora wa Beore,

o porofeta tjena,

ho porofeta monna

ya mahlo a tjhatsi,

4ho porofeta monna

ya utlwang lentswe la Modimo,

ya bonang dipono

tsa Ya Matla wohle,

ya welang fatshe

mahlo a hae a ntse a bona.

5“Ditente tsa hao, Jakobo,

di kgahleha hakaakang!

Diahelo tsa hao, Iseraele,

di ntle hakaakang!

6“Di nametse hole jwaloka dikgohlo,

jwaloka masimo

mabopong a dinoka,

jwaloka makgala

a hlomilweng ke Morena,

jwaloka fate tsa dikedare pela metsi!

7Metsi a phalla dinkgong tsa hao,

peo ya hae

e tla ba metsing a mangata,

kgosi ya hae

e tla ba kgolo ho feta Akake,

mmuso wa hae o tla phahamiswa.

8“Modimo ya mo ntshitseng Egepeta,

o matla jwaloka nare.

O tla hlola ditjhaba,

e leng dira tsa hae,

a bjabjaretse masapo a tsona,

a ba bolaye ka metsu

ya diqha tsa hae.

9A borame, a qatjhame jwaloka tau,

le jwaloka tauhadi.

Ke mang ya tla mo tsosa?

“Ya o hlohonolofatsang

a hlohonolofatswe,

ya o rohakang a rohakwe!”Tshim. 12:3
49:9

10Balake a halefela Bileame haholo, mme a opa diatla tsa hae, a re ho Bileame: “Ke o bitseditse hore o tlo rohaka dira tsa ka, empa bona, o bile o di hlohonolofaditse ka makgetlo a mararo! 11Jwale he, balehela haeno. Ke ne ke hopotse hore ke tla o hlompha haholo, empa ke mona Morena o o timme hlompho eo.”

12Bileame a re ho Balake: “Na ha ke a ka ka bolella maqosa ao o neng o a romile, ka re: 13‘Leha Balake a ka mpha ntlo ya hae e tletse silefera le kgauta, nke ke ka tlola taelo ya Morena ka ho etsa ho lokileng kapa ho hobe, ke tla bua feela seo Morena a reng ke se bue’?”

Bileame o porofeta la ho qetela

14“Jwale bona, ke ya setjhabeng sa heso. A nke ke o hlokomedise seo setjhaba sa heso se tla se etsa setjhaba sa hao ka matsatsi a tlang.” 15Bileame a porofeta, a re:

“Bileame, mora wa Beore,

o porofeta tjena,

monna ya mahlo a tjhatsi

o a porofeta,

16ho porofeta monna

ya utlwang lentswe la Modimo,

ya nang le tsebo

ya Ya Hodimodimo;

ya bonang dipono

tsa Ya Matla wohle,

ya welang fatshe

mahlo a hae a ntse a bona.

17“Ke a mmona,

empa e seng hona jwale,

ke a mmoha,

empa a se haufi le nna:

Ho tla ropoha naledi

e etswa ho Jakobo,

ho phahame lere la puso

le etswa ho Iseraele;

le tla hlathaka bohle ba Moabe,

le ripitle bana bohle ba Shete.Shete ke ho re Ba moferefere.

18O tla hapa Edomo, a e rue,

Seire, sera sa hae,

le yona o tla e rua.

Iseraele o tla nne a matlafale,

19Jakobo o busa dira tsa hae,

mme o timetsa masalla a motseng.”

20Bileame a tadima Baamaleke, mme a porofeta, a re:

“Amaleke

setjhaba sa pele hara ditjhaba,

empa qetellong se tla timella ruri.”

21A tadima Bakene, mme a porofeta, a re:

“Leaho la hao

ke qhobosheane e thata,

sehlaha sa hao

se hahilwe hodima lefika;

22leha ho le jwalo, lona Bakene,

le tla timetswa,

Asure e tla le hapa,

le be bathopuwa.”

23Bileame a porofeta hape, a re:

“Jo! ke mang ya ka phelang

ha Modimo a etsa tjee?

24Empa dikepe

di tla tswa lebopong la Kitime,

di siye Asure le Ebere e le lesupi,

empa qetellong

le tsona di tla timela.”

25Bileame a ema, a tsamaya, a kgutlela ha habo. Balake le yena a ikela ka tsela ya hae.