Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

Nehemia o a rerwa

61Jwale bo-Sanebalate, le Tobiya, le Gashemu wa Moarabia, le ba bang ba dira tsa rona, ba utlwela hore ke se ke hahile lerako, le hore ha le sa na dikgeo, le hoja ka nako eo menyako e ne e eso kenngwe mamati. 2Bo-Sanebalate le Gashemu ba nthomella molaetsa o reng: “Tloo, re tlo kopana le wena motsaneng o mong wa e phuleng ya Ono.” Empa ba ne ba rerile ho ntlhahisa kotsi.

3Ka ba romela maqosa, ka re: “Mosebetsi wa ka o mongata haholo, ka hona ke sitwa ho tla. Ke ka baka lefe ho ka emiswang mosebetsi, ha nna ke o tlohela, ke theohela ho lona moo?” 4Ka makgetlo a mane ba nna ba nthomella molaetsa ka mokgwa wona ona. Le nna ka nna ka ba araba ka mokgwa o tshwanang le wona ona.

5Ka lekgetlo la bohlano Sanebalate a roma mohlanka wa hae ho ntlisetsa molaetsa o tshwanang le melaetsa ya pele, ka lengolo le sa kwalwang. 6Lengolong leo ho ne ho ngotswe, ho thwe: “Ho ntse ho bueha hara baditjhaba mona, mme le Gashemu o re ke nnete, hore lona mmoho le Bajuda, le ntse le rera ho fetohela mmuso. Ke ka lebaka lena le tsosang lerako, e le hore wena o tle o be kgosi ya bona, ho latela dipolelo tsena. 7O so bile o kgethile baporofeta hore ba phatlalatse morero ona wa hao Jerusalema, mme ba re: ‘Kgosi e teng naheng ya Juda.’ Dipolelo tsena di tla fihla tsebeng tsa kgosi; ka baka lena, tloo, re tlo buisana ka taba ena.”

8Yaba ke mo romela molaetsa o reng: “Dintho tsena tseo o buang ka tsona ha di yo; ke wena ya iqapelang tsona.”

9Bohle ba ne ba leka ho re tshosa, ba re: “Ba tla kgathala matla, ba nyehlise, mme mosebetsi o ke ke wa hlola o fela!”

Empa ka rapela, ka re: “Oho, Modimo, ako mmatlafatse!”

10Kamora mona ka ya tlung ya Shemaya, mora wa Delaya, setloholo sa Mehetabela, ya neng a kwaletswe ka tlung, mme yena a re: “A re yo kopana ka Tempeleng ya Modimo, re ikwalle kateng, hobane ba tla tla ho tla o bolaya. Ba tla tla bosiu ho tla o bolaya.”

11Empa ka re: “Motho ya kang nna ke wa ho baleha? Ke mang ya kang nna, ya ka balehelang ka Tempeleng, ho ipholosa? Nke ke ka ya!”

12Ke ne ke ile ka hlokomela hore ha a ya rongwa ke Modimo, empa o ne a nketsetsa boporofeta bona, hobane a ne a hirilwe ke Tobiya le Sanebalate. 13Ka baka lena, o ne a hirilwe hore a ntshose, mme ke etse kamoo a buang kateng, ke tle ke etse sebe, ba tle ba ntshenye lebitso. 14Yaba ke re: “Modimo wa ka, ako hopole Tobiya le Sanebalate, ka baka la mesebetsi ya bona; o hopole le Nowadiya, moporofeta enwa wa mosadi, le baporofeta ba bang, ba neng ba leka ho ntshosa.”

Lerako le a fela

15Ka letsatsi la mashome a mabedi a metso a mehlano la kgwedi ya Lwetse,Lwetse. Ka Seheberu ke kgwedi ya Elul. ba qeta ho haha lerako. Le ne le nkile matsatsi a mashome a mahlano a metso e mmedi, le ntse le hahuwa. 16Ha dira tsa rona tsohle di utlwela taba ena, mme le baditjhaba bohle ba re potapotileng ba bona dintho tsena, ba swaba, hobane ba ne ba bone hore mosebetsi ona o entswe ka thuso ya Modimo wa rona.

17Ho feta mona, mehleng eo mahosana a Juda a ile a ngolla Tobiya mangolo a mangata, le mangolo a Tobiya a fihla ho mahosana ao. 18Ba bangata, ba naheng ya Juda, ba ne ba entse selekane le Tobiya, hobane e ne e le mokgwenyana wa Shekaniya, mora wa Arake. Mora wa hae, ya bitswang Johanane, o ne a nyetse moradi wa Meshulame, mora wa Berekiya. 19Ba ba ba mpolella mesebetsi ya Tobiya e metle, mme ba mmolella le dipolelo tsa ka. Tobiya a nna a nngolla, ho leka ho ntshosa.

7

71Hoba lerako le hahwe, ka kenya mamati, ha kgethwa balebedi ba menyako, le dibini, le Balevi. 2Yaba ke bea Hanani, ngwaneso, le Hananiya, mookamedi wa qhobosheane ya kgosi, hore e be baokamedi ba Jerusalema. Hananiya e ne e le monna ya tshepahalang, ya tshabang Modimo ho feta batho ba bangata. 3Yaba ke re ho bona: “Menyako ya Jerusalema e se ke ya ba ya bulwa ho fihlela ha letsatsi le eba hloohong tsa mengala. Ha balebedi ba ntse ba le mosebetsing, menyako ya motse e kwalwe, ho be ho bewe mekwallo. Hara baahi ba Jerusalema le kgethe balebedi; ba bang ba lebele dibaka tse itseng, ba bang ba lebele kapele ho matlo a bona.”

Lenane la bathopuwa ba ileng ba kgutla

(Esr. 2:1-70)

4Motse o ne o le moholo, o le batsi, empa batho ba ne ba le mmalwana, le matlo a eso hahwe. 5Modimo wa ka a ntshusumetsa hore ke kgobokanye mahosana, le babusi, le setjhaba, e le hore ba tle ba balwe ka ho ya ka meloko ya bona. Ka fumana buka ya lenane la meloko, moo ho neng ho ngotswe mabitso a bathopuwa ba ileng ba kgutla pele. Ho yona ho ne ho ngotswe tsena:

6“Bana ke baahi ba naha ya Juda, bao Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, a neng a ile a ba thopa, a ba isa Babilona. Jwale ba boela ba kgutlela Jerusalema, le naheng ya Juda; motho ka mong a kgutlela motseng wa habo. 7Ba ne ba tle le Serubabele, le Jeshua, le Nehemia, le Asariya, le Raamiya, le Nahamani, le Moredekai, le Bileshane, le Miseperete, le Bigifai, le Nehume, le Baana.

“Palo ya banna ba setjhaba sa Iseraele ke ena: 8Ba lelapa la Paroshe e ne e le dikete tse pedi le lekgolo, le mashome a supileng a metso e mmedi; 9ba lelapa la Shefatiya e ne e le makgolo a mararo le mashome a supileng a metso e mmedi; 10ba lelapa la Arake e le makgolo a tsheletseng, le mashome a mahlano a metso e mmedi; 11ba lelapa la Pahate-Moabe, e leng ditloholo tsa Jeshua le Joabe, e le dikete tse pedi le makgolo a robedi, le leshome le metso e robedi; 12ba lelapa la Elame e le sekete le makgolo a mabedi, le mashome a mahlano a metso e mene; 13ba lelapa la Satu e le makgolo a robedi le mashome a mane a metso e mehlano; 14ba lelapa la Sakai e le makgolo a supileng le mashome a tsheletseng; 15ba lelapa la Binui e le makgolo a tsheletseng le mashome a mane a metso e robedi; 16ba lelapa la Bebai e le makgolo a tsheletseng le mashome a mabedi a metso e robedi; 17ba lelapa la Asegade e le dikete tse pedi le makgolo a mararo le mashome a mabedi a metso e mmedi; 18ba lelapa la Adonikame e le makgolo a tsheletseng le mashome a tsheletseng a metso e supileng; 19ba lelapa la Bigifai e le dikete tse pedi le mashome a tsheletseng a metso e supileng; 20ba lelapa la Adine e le makgolo a tsheletseng le mashome a mahlano a metso e mehlano; 21ba lelapa la Atere, ke ho re la Hesekiya, e le mashome a robong a metso e robedi; 22ba lelapa la Hashume e le makgolo a mararo le mashome a mabedi a metso e robedi; 23ba lelapa la Besai e le makgolo a mararo le mashome a mabedi a metso e mene; 24ba lelapa la Harife e le lekgolo le leshome le metso e mmedi; 25ba lelapa la Gibeone e le mashome a robong a metso e mehlano.

26“Ba tswang Betlelehema le Netofa e ne e le lekgolo la mashome a robedi a metso e robedi; 27ba tswang Anatote e le lekgolo le mashome a mabedi a metso e robedi; 28ba tswang Bete-Asemafete e le mashome a mane a metso e mmedi; 29ba tswang Kiriate-Jearime, le Kefira, le Beerote e le makgolo a supileng le mashome a mane a metso e meraro; 30ba tswang Rama le Geba e le makgolo a tsheletseng le mashome a mabedi a motso o mong; 31ba tswang Mikemase e le lekogolo le mashome a mabedi a metso e mmedi; 32ba tswang Bethele le ba tswang Ai e le lekgolo le mashome a mabedi a metso e meraro; 33ba tswang Nebo e nngwe e le mashome a mahlano a metso e mmedi; 34ba tswang Elame e nngwe e le sekete le makgolo a mabedi le mashome a mahlano a metso e mene; 35ba tswang Harime e le makgolo a mararo le mashome a mabedi; 36ba tswang Jeriko e le makgolo a mararo le mashome a mane a metso e mehlano; 37ba tswang Lode, le Hadide, le Ono e le makgolo a supileng le mashome a mabedi a motso o mong; 38ba tswang Senaa e le dikete tse tharo le makgolo a robong, le mashome a mararo.

39“Baprista, e leng bara ba Jedaya, wa lelapa la Jeshua, ba ne ba le makgolo a robong le mashome a supileng a metso e meraro; 40ba lelapa la Imere e le sekete le mashome a mahlano a metso e mmedi; 41ba lelapa la Pashahure e le sekete le makgolo a mabedi le mashome a mane a metso e supileng; 42ba lelapa la Harime e le sekete le leshome le metso e supileng.

43“Balevi, e leng ditloholo tsa Jeshua, le Kademiele, ba leloko la Hodefa, e ne e le mashome a supileng a metso e mene.

44“Dibini, e leng ditloholo tsa Asafo, e ne e le lekgolo le mashome a mane a metso e robedi.

45“Ba malapa a balebedi ba menyako, e leng ditloholo tsa Shalome, le ditloholo tsa Atere, le tsa Talamone, le tsa Akuba, le tsa Hatita, le tsa Shobai, ba ne ba le lekgolo le mashome a mararo a metso e robedi.

46“Basebeletsi ba Tempele e ne e le ditloholo tsa Siha, le tsa Hasufa, le tsa Tabaote, 47le tsa Kerose, le tsa Sia, le tsa Padone, 48le tsa Lebana, le tsa Hagaba, le tsa Salemai, 49le tsa Hanane, le tsa Gidele, le tsa Gahere, 50le tsa Reaya, le tsa Resine, le tsa Nekoda, 51le tsa Gasame, le tsa Usa, le tsa Paseya, 52le tsa Besai, le tsa Mehunime, le tsa Nefusime, 53le tsa Bakabuke, le tsa Hakufa, le tsa Harehure, 54le tsa Baselote, le tsa Mehida, le tsa Haresha, 55le tsa Barakose, le tsa Sisera, le tsa Tama, 56le tsa Nesia, le tsa Hatifa.

57“Ana ke malapa a bahlanka ba Solomone, e leng ditloholo tsa Sotai, le tsa Soferete, le tsa Peruda, 58le tsa Jaala, le tsa Darekone, le tsa Gidele, 59le tsa Shefatiya, le tsa Hatila, le tsa Pokerete ya tswang Sebaime, le tsa Amona.

60“Basebeletsi bohle ba Tempele, le ditloholo tsa bahlanka ba Solomone, ba ne ba le makgolo a mararo le mashome a robong a metso e mmedi.

61“Bana bohle ke ba neng ba etswa Tele-Mela, le Tele-Haresha, le Kerube, le Adone, le Imere. Empa ba ile ba sitwa ho bontsha hore malapa abo bona, le dihlooho tsa bona ke Baiseraele. 62Ba lelapa la Delaya, le la Tobiya, le la Nekoda ba ne ba le makgolo a tsheletseng le mashome a mane a metso e mmedi.

63“Ana ke malapa a baprista, e leng ditloholo tsa Habaya, le tsa Kose, le tsa Barasilai, ya neng a nyale e mong wa baradi ba Barasilai wa Mogileade, mme a be a se a ipitsa ka yena.

64“Bana ba ile ba batla buka ya leloko la bona hara tse ding tsa maloko, empa ba se ke ba e fumana; ka baka leo, ba ntshwa tshebeletsong ya boprista, hobane ho ne ho thwe ha ba a hlweka. 65Mmusisi wa naha a re ba se ke ba ja dijo tse halalelang ka ho fetisisa, ho fihlela moprista a ka ba botsetsa ho Morena, ka ho sebedisa majwe a Urime le Thumime.Phal. 28:30
Dipo. 33:8

66“Setjhaba sohle ha se balwa se ile sa etsa dikete tse mashome a mane a metso e mmedi le makgolo a mararo le mashome a tsheletseng; 67ho sa balwe bahlanka le makgabunyane a bona, a dikete tse supileng, le makgolo a mararo, le mashome a mararo a metso e supileng. Hape ho ne ho ena le dibini tsa banna le tsa basadi tse makgolo a mabedi le mashome a mane a metso e mehlano.

68“Palo ya dipere tsa bona e ne e le makgolo a supileng le mashome a mararo a metso e tsheletseng, dimmeile di le makgolo a mabedi le mashome a mane a metso e mehlano, 69dikamele di le makgolo a mane le mashome a mararo a metso e mehlano, le ditonki tse dikete tse tsheletseng le makgolo a supileng le mashome a mabedi.”

70Ba bang ba dihlooho tsa malapa ba kenya letsoho mosebetsing ona ka ho fana ka dimpho. Mmusisi wa naha a fana ka kgauta e etsang boima ba dikilo tse robedi, le dikotlolo tse mashome a mahlano tsa ho sebeletsa, le diaparo tsa baprista tse makgolo a mahlano le mashome a mararo. 71Ba bang ba dihlooho tsa malapa ba fana ka kgauta e etsang boima ba dikilo tse lekgolo le mashome a tsheletseng a metso e robedi, le silefera e etsang boima ba dikilo tse sekete le makgolo a mabedi le mashome a mahlano, mme tsena tsohle ba di kenya ka letloleng, bakeng sa mosebetsi. 72Setjhaba sona sa fana ka kgauta e etsang boima ba dikilo tse lekgolo le mashome a tsheletseng a metso e robedi, le silefera e etsang boima ba dikilo tse lekgolo le mashome a mane, le diaparo tsa boprista tse mashome a tsheletseng a metso e supileng.

73Baprista, le Balevi, le balebedi ba menyako, le dibini, le karolo e nngwe ya setjhaba, le basebeletsi ba Tempele, le Baiseraele bohle, ba aha metseng ya bona.1 Dik. 9:2
Neh. 11:3

Esera o balla setjhaba Molao

Ha kgwedi ya bosupa e thwasa, bana ba Iseraele ba ne ba se ba le metseng ya bona.

8

81Setjhaba sohle sa kgobokana lebaleng le pela Monyako wa Metsi, se le kgopolo e le nngwe. Sa re ho Esera, eo e neng e le Setsebi sa Molao, a tlise Buka ya Molao wa Moshe, oo Morena a neng a o beele bana ba Iseraele.

2Ka letsatsi la pele la kgwedi ya bosupa, moprista Esera a tlisa Molao kapele ho setjhaba sa banna, le basadi, le bohle ba nang le kutlwisiso. 3A o balla banna, le basadi, le batho ba nang le kutlwisiso; a o bala ho tloha hoseng ho fihlela motsheare o moholo, a le lebaleng le pela Monyako wa Metsi. Setjhaba sohle sa mamela ka hloko tse balwang Bukeng ya Molao.

4Esera, eo e neng e le Setsebi sa Molao o ne a eme hodima sethala se entsweng ka lehong, se etseditswe morero oo. Ka letsohong le letona la hae, ho ne ho eme Matiteya, le Shema, le Anaya, le Uriya, le Hilekiya, le Maasiya; ka letsohong le hae le letshehadi ho eme Pedaya, le Mishaele, le Malakiya, le Hashume, le Hashebadana, le Sekariya, le Meshulame.

5Jwale Esera a phetla Buka moo setjhaba sohle se ntseng se mmona, hobane o ne a eme moo a neng a se phahametse. Eitse ha a e phetla, setjhaba sohle sa raoha! 6Esera a rorisa Morena Modimo e moholo, mme setjhaba sohle sa araba se phahamiseditse matsoho a sona hodimo, sa re: “A ho be jwalo! A ho be jwalo!” Sa inamisetsa dihlooho tsa sona fatshe, sa rapela Morena.

7Bo-Jeshua, le Bani, le Sherebiya, le Jamine le Akube, le Shabetai, le Hodiya, le Maasiya, le Keleta, le Asariya, le Josabada, le Hanane, le Pelaya, e leng Balevi, ba hlalosetsa setjhaba Molao, setjhaba sona se ntse se eme ditulong tsa sona. 8Ba bala Bukeng ya Molao wa Modimo ka mokgwa o hlakileng, ba hlalosa Molao, ba etsa hore setjhaba se utlwisise se balwang.

9Nehemia, eo e neng e le mmusisi wa naha, le Esera, eo e neng e le moprista e bile e le setsebi sa Molao, le Balevi ba neng ba ruta setjhaba, ba re ho setjhaba sohle: “Letsatsi lena ke le halalelang ho Morena Modimo wa lona; le se ke la hlomoha, kapa la lla.” Ke hobane setjhaba sohle se ne se ntse se lla ha se utlwa se bolelwang ke Molao.

10Nehemia a re ho sona: “Itsamaeleng, le yo ja dijo tse monate, le nwe tse maphodi, mme le abele ba hlokang, hobane letsatsi lena ke le halalelang ho Morena wa rona. Le se ke la swaba, hobane thabo ya Morena ke yona e tla le matlafatsa.”

11Balevi ba kgutsisa setjhaba sohle, ba re: “Kgutsang, le se ke la hlomoha, hobane letsatsi lena lea halalela.”

12Yaba setjhaba sohle se a itsamaela; sa ya ja, sa ya nwa, sa abela ba hlokang. Sa nyakalla haholo, hobane se ne se utliwsisitse seo se se boleletsweng.

Mokete wa maphephe

13Ka letsatsi la bobedi dihlooho tsa malapa wohle a setjhaba, le baprista, le Balevi, ba kgobokanela ho Esera, eo e neng e le setsebi sa Molao, hore ba yo ithuta se bolelwang ke Molao. 14Ba fumana hore Molaong oo Morena a ileng a laela Moshe ho ba beela wona, ho ngotswe hore ka mokete wa kgwedi ya bosupa bana ba Iseraele ba dule maphepheng, 15le hore ba hlabe mokgosi, ba phatlalatse metseng yohle ya bona, le Jerusalema, ba re: “Nyolohelang thabeng, le reme makala a mohlwaare oo ditholwana tsa wona di etsang ole, le a mohlwaare wa naha, le makala a mohlakola, le makala a dipalema, le makala a difate tse mahlaku a teteaneng, ho tla etsa maphephe jwalokaha ho ngotswe.”

8:14,15 —
Mee. 23:33-36,39-43
Dipo. 16:13-15

16Yaba setjhaba se a ya, se tla le makala ao. Sa iketsetsa maphephe; batho ba iketsetsa maphephe kahodima marulelo a matlo a bona, le ka mabaleng a bona, le ka mabaleng a Tempele ya Modimo, le lebaleng la Monyako wa Metsi, le lebaleng la Monyako wa Efraime. 17Setjhaba sohle sa batho ba neng ba etswa bothopuweng sa iketsetsa maphephe, sa dula ho wona. Ho tloha mehleng ya Joshua, mora wa Nune, ho fihlela ka letsatsi leo, bana ba Iseraele ba ne ba eso ka ba etsa jwalo, mme ba thaba haholo.

18Ka letsatsi le leng le le leng, ho tloha ka letsatsi la pele, ho fihlela ka letsatsi la ho qetela, Esera a nna a bala Buka ya Molao wa Modimo. Setjhaba sa keteka mokete oo ka matsatsi a supileng, mme ka letsatsi la borobedi ya eba phutheho e halalelang, ho ya ka Molao.