Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

11Ona ke molaetsa o buang ka Ninife. Ke buka ya pono eo Nahume wa Elekoshi a neng a e bontshwe.

1:1 — 3:19 —
Esa. 10:5-34
14:24-27
Sof. 2:13-15

Morena o halefela Ninife

2Morena ke Modimo ya boulelang,

Morena ya phetetsang,

Morena o a phetetsa,

o tletse kgalefo;

Morena o iphetetsa

ho ba mo lwantshang,

kgalefo ya hae e tlokela dira tsa hae.

3Morena o dieha ho halefa,

o matla haholo,

a ke ke a lesa ho otla ba molato.

O tsosa setsokotsane le sefefo

ha a tsamaya,

maru a ke lerole maotong a hae.

4O kgalemela lewatle,

ebe o a le pshesa,

dinoka tse phallang

le tsona a di pshese.

Bashane le Karamele di a omella,

dithunthung tsa Lebanone

tsona di pone.

5Ha a hlaha dithaba di a sisinyeha,

maralla le wona a qhibidihe;

lefatshe le a reketla

ha Morena a hlaha,

lefatshe le bohle ba ahileng ho lona.

6Ha Morena a halefile,

ya ka tiisetsang ke mang?

Ha kgalefo ya Morena e tlokoma

ya ka e mamellang ke mang?

Kgalefo ya hae e tuka sa malakabe

kapele ho yena mafika a a pshatleha.

7Morena o molemo, ke setshabelo;

ke setshabelo

mohla tsatsi la ditlokotsi,

ba mo tshepang o a ba sireletsa.

8Jwaloka sekgohola,

kgohola se phuthumanang,

Ninife o tla e timetsa jwalo,

dira tsa hae a di lelekele lefifing.

9Le rera mano afe

a ho lwantsha Morena?

O tla le timetsa, le timelle ruri!

Sera se ke ke

sa mo tsohela matla habedi.

10Ba tla tjheswa

sa meutlwa e harahane,

ba tjheswe sa dirite di omeletse,

ba ntse ba itlopile veine ya bona.

11Motho ya rerelang Morena bokgopo,

ya kgothaletsang bomenemene,

o hlahile hara motse wa Ninife.

12Morena o bua tjena:

“Leha ba ka ba matla,

ba eba bangata,

ba tla bolawa, ba timelle ruri!

Lona tjhaba sa ka, ke ile ka le otla,

nke ke ka hlola ke le otla hape.

13Ke tla roba joko

e le hatileng melala,

mahlaahlela a le holehileng

ke a kgaole.”

14Malebana le Ninife,

Morena o entse taelo:

“Wena Ninife o tla hloka ditloholo,

tloholo tse tla bitswa

ka lebitso la hao.

Medingwana ya hao ke tla e pshatla,

ke e pshatlele ka tempeleng ya yona,

ke pshatle le yona e bopilweng.

Bitla la hao ke tla le etsa sesomo.”

15Bonang maoto a moromuwa

hodima dithaba,

maoto a ya tlisang

molaetsa o molemo,

ya phatlalatsang molaetsa wa kgotso!

Wena Juda keteka mekete ya hao,

dikano tsa hao o di phethahatse.

Ya kgopo a ke ke

a hlola a o futuhela,

o timeditswe, a timeletswa ruri.Esa. 52:7

2

Ho wa ha Ninife

21Sera se a o futuhela, wena Ninife,

bea balebedi marakong a tshireletso,

bea dihlwela le ditseleng tsa hao;

itlame letheka, o hlomelle ntwa,

o kgobokanye mabotho wohle a hao!

2Morena o tla tsosolosa

tlotla ya Jakobo,

a e tsosolose le tlotla ya Iseraele,

le hoja basenyi ba mo hlobodisitse,

ba hataketse makala a morara wa hae.

3Thebe tsa bahlabani ba hae

ke tse kgubedu,

aparo tsa bona le tsona

ke tse kgubedu.

Kariki tsa bona tsa ntwa di a tsekema,

thekong ya ntwa

di tsekema malakabe;

ka marumo bahlabani ba a hlakisa.

4Kariki tsa bona

di phunyeletsa hara diterata,

di etsa menyakwe mabaleng a motse;

di phatsima

sa dirumola di phatsima,

di tjhalametsa

sa lehadima le tjhalametsa.

5Ninife e hlabela

bahlabani ba yona mokgosi,

empa tseleng ya bona

ba a kgothometseha,

ba kgoroha

ba leba lerakong la motse,

ba kgoroha

ba se ba teteantse dithebe.

6Marako a thibelang noka

a a phatloha,

ntlo ya bokgosi yona e a heleha.

7Ninife e a hlobodiswa, e a thopuwa,

makgabunyane a Ninife a a lla,

a lla sa maebanakgorwana,

a lla a ntsa ikotla difuba kgafetsa.

8Ninife e ka letamo le phatlohile.

Mokgosi ke oo: “Sekwele! Sekwele!”

Empa ha ho le ya mong

ya kgutlang.

9Lobelang silefera,

le lobele le kgauta!

Tlotlo le wele makgwabane,

ke nyakafatane!

10Ninife e futuhetswe,

ya lobelwa, ya timetswa!

Pelo di saretswe,

mangwele a a tsherema,

matla a fedile,

fahleho tsohle di pudufetse.

11Ebe jwale letsaba la tau le hokae?

Selao sa ditawana sona se kae?

Moo tau e neng e fepela teng

ke kae?

Moo tawana di neng di ipothela,

di ipothela teng, di se na tshabo?

12Tau e ne e harola, e fepa ditawana,

diphofu e di harolela ditauhadi;

matsaba a yona e a tlatsa diphofu,

e a tlatsa ka dinama

tseo e di harotseng.

13“Wena Ninife ke a o lwantsha,”

ho rialo Morena wa mabotho.

“Ke tla tjhesa kariki tsa hao tsa ntwa,

bahlabani ba hao

ba bolawe ka sabole,

ke o amohe tsohle

tseo o di hapileng,

bonatla ba hao lefatsheng bo fele,

maqosa a hao

a se hlole a bo boledisa.”

3

Ninife e madimabe

31Ho madimabe motse

o kganathetseng madi,

o tletseng thetso,

o tletseng le kgapo,

motse o sa kgaotseng ho lobela!

2Ho lla sephadi, makoloi a a kititsa,

dipere di a kgema, ho lla tlhako,

le kariki tsa ntwa di a kgehlemana.

3Bapalami ba dipere ba a kgoroha,

sabole di a tsekema,

marumo a a phatsima!

Ditopo ke mofela, di robellane feela,

bongata ba tsona ha bo na palo,

batho ba kgothometseha

hodima tsona.

4Ninife e otlwa jwalo

hobane e le seotswa,

boloi ba yona

bo ke ke ba ba ba bolelwa,

ka bootswa ba yona e hohela ditjhaba,

ka boloi ba yona

e fetole merabe makgoba.

5“Wena Ninife, ke a o lwantsha,”

ho rialo Morena wa mabotho.

“Ke tla o hlobodisa, ke o tsodise.

Ke tla pepesetsa ditjhaba

bofeela ba hao,

mebuso e bone tse dihlong tsa hao.

6Ke tla o silafatsa,

ke o hlabise dihlong,

ke o etse

sebonwang-se-bonwa-ke-bohle.

7Bohle ba o bonang

ba tla o baleha, ba re:

‘Motse wa Ninife o fetohile masupi,

ekaba ke mang ya tla o llela?’

Ke tla fumana mang

ya tla o tshedisa?”

8Na o lokile ho feta Tebese,Ka Seheberu Tebese ke No-Amon.

e neng e hahilwe bopong la Nile,

e neng e potapotilwe ke metsi?

Lewatle le ne le e haheleditse,

metsi a lona a e etseditse lerako.

9Kushe le Egepeta di ne di e hlomella,

di e hlomella, ho se na moedi;

Pute le Lebia tsona di e thusetsa.

10Empa le yona Tebese

e ile ya haptjwa,

tjhaba sa yona sa iswa bothopuweng.

Mateanong a diterata tsohle,

bana ba yona ba pshatlakanngwa;

mahosana a yona a laolwa ka lotho,

yaba bahlomphehi ba yona

ba a tlangwa,

ba tlangwa ka mahlaahlela.

11Le wena Ninife, o tla tahwa,

o tahwe, o be o thekesele,

o batle moo

o ka ipatelang sera teng.

12Qhobosheane tsohle tsa hao

di ka fate tsa feiye,

fate tsa feiye tse butswang pele:

Ha di hlohlorwa, di a wa,

di wela ka hanong la moji wa tsona.

13Ako tadime mabotho a hao,

kaofela a itshwanela le basadi feela!

Dikgoro tsa naha ya hao di ahlame,

di ahlametse

hore dira tsa hao di kene;

mollo o tjhesitse mekwallo ya tsona.

14Ikgelle metsi,

o itokisetse thibella,

qhobosheane tsa hao o di matlafatse;

tjheka letsopa, o dube seretse,

ebe jwale o bopa setene!

15Mollo o tla o tjhesetsa hona teng,

sabole e o bolaele hona moo,

e o je sa ditsie di kumola dijalo.

Ata, o ikatise sa ditsienyane,

o ikatise jwaloka bookgolane!

16O ekeditse palo ya bahwebi ba hao,

wa e eketsa

ho feta naledi tsa lehodimo.

Jwalokaha ditsie di ye di je,

ebe di a ikela,

le bona ba tla o ja, ebe ba a ikela.

17Balebedi ba hao

ba itshwanela le ditsie,

bangodi ba hao

ba ka boiyane ba ditsie,

tse itshwarellang marakong

mohla mohatsela,

ere ha le tjhaba, di futhumala, di fofe,

di fofele moo

ho seng motho ya tsebang.

18Oho, wena kgosi ya Asiria,

babusi ba hao ba kgalehile,

mahosana a hao a ipaqametse fatshe.

Tjhaba sa hao

se qhalakane dithabeng,

ha ho le ya mong ya se phuthang.

19Leqeba la hao ha le na pheko,

leoma la hao le isa lefung.

Bohle ba utlwang

ditaba tsena tsa hao,

ba opela ho wa ha hao mahofi.

Ke mang

ya phonyohileng sehloho sa hao,

sehloho sa hao se sa kgaotseng?