Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

11Ona ke molaetsa o buang ka Ninife. Ke buka ya pono eo Nahume wa Elekoshi a neng a e bontshwe.

1:1 — 3:19 —
Esa. 10:5-34
14:24-27
Sof. 2:13-15

Morena o halefela Ninife

2Morena ke Modimo ya boulelang,

Morena ya phetetsang,

Morena o a phetetsa,

o tletse kgalefo;

Morena o iphetetsa

ho ba mo lwantshang,

kgalefo ya hae e tlokela dira tsa hae.

3Morena o dieha ho halefa,

o matla haholo,

a ke ke a lesa ho otla ba molato.

O tsosa setsokotsane le sefefo

ha a tsamaya,

maru a ke lerole maotong a hae.

4O kgalemela lewatle,

ebe o a le pshesa,

dinoka tse phallang

le tsona a di pshese.

Bashane le Karamele di a omella,

dithunthung tsa Lebanone

tsona di pone.

5Ha a hlaha dithaba di a sisinyeha,

maralla le wona a qhibidihe;

lefatshe le a reketla

ha Morena a hlaha,

lefatshe le bohle ba ahileng ho lona.

6Ha Morena a halefile,

ya ka tiisetsang ke mang?

Ha kgalefo ya Morena e tlokoma

ya ka e mamellang ke mang?

Kgalefo ya hae e tuka sa malakabe

kapele ho yena mafika a a pshatleha.

7Morena o molemo, ke setshabelo;

ke setshabelo

mohla tsatsi la ditlokotsi,

ba mo tshepang o a ba sireletsa.

8Jwaloka sekgohola,

kgohola se phuthumanang,

Ninife o tla e timetsa jwalo,

dira tsa hae a di lelekele lefifing.

9Le rera mano afe

a ho lwantsha Morena?

O tla le timetsa, le timelle ruri!

Sera se ke ke

sa mo tsohela matla habedi.

10Ba tla tjheswa

sa meutlwa e harahane,

ba tjheswe sa dirite di omeletse,

ba ntse ba itlopile veine ya bona.

11Motho ya rerelang Morena bokgopo,

ya kgothaletsang bomenemene,

o hlahile hara motse wa Ninife.

12Morena o bua tjena:

“Leha ba ka ba matla,

ba eba bangata,

ba tla bolawa, ba timelle ruri!

Lona tjhaba sa ka, ke ile ka le otla,

nke ke ka hlola ke le otla hape.

13Ke tla roba joko

e le hatileng melala,

mahlaahlela a le holehileng

ke a kgaole.”

14Malebana le Ninife,

Morena o entse taelo:

“Wena Ninife o tla hloka ditloholo,

tloholo tse tla bitswa

ka lebitso la hao.

Medingwana ya hao ke tla e pshatla,

ke e pshatlele ka tempeleng ya yona,

ke pshatle le yona e bopilweng.

Bitla la hao ke tla le etsa sesomo.”

15Bonang maoto a moromuwa

hodima dithaba,

maoto a ya tlisang

molaetsa o molemo,

ya phatlalatsang molaetsa wa kgotso!

Wena Juda keteka mekete ya hao,

dikano tsa hao o di phethahatse.

Ya kgopo a ke ke

a hlola a o futuhela,

o timeditswe, a timeletswa ruri.Esa. 52:7

2

Ho wa ha Ninife

21Sera se a o futuhela, wena Ninife,

bea balebedi marakong a tshireletso,

bea dihlwela le ditseleng tsa hao;

itlame letheka, o hlomelle ntwa,

o kgobokanye mabotho wohle a hao!

2Morena o tla tsosolosa

tlotla ya Jakobo,

a e tsosolose le tlotla ya Iseraele,

le hoja basenyi ba mo hlobodisitse,

ba hataketse makala a morara wa hae.

3Thebe tsa bahlabani ba hae

ke tse kgubedu,

aparo tsa bona le tsona

ke tse kgubedu.

Kariki tsa bona tsa ntwa di a tsekema,

thekong ya ntwa

di tsekema malakabe;

ka marumo bahlabani ba a hlakisa.

4Kariki tsa bona

di phunyeletsa hara diterata,

di etsa menyakwe mabaleng a motse;

di phatsima

sa dirumola di phatsima,

di tjhalametsa

sa lehadima le tjhalametsa.

5Ninife e hlabela

bahlabani ba yona mokgosi,

empa tseleng ya bona

ba a kgothometseha,

ba kgoroha

ba leba lerakong la motse,

ba kgoroha

ba se ba teteantse dithebe.

6Marako a thibelang noka

a a phatloha,

ntlo ya bokgosi yona e a heleha.

7Ninife e a hlobodiswa, e a thopuwa,

makgabunyane a Ninife a a lla,

a lla sa maebanakgorwana,

a lla a ntsa ikotla difuba kgafetsa.

8Ninife e ka letamo le phatlohile.

Mokgosi ke oo: “Sekwele! Sekwele!”

Empa ha ho le ya mong

ya kgutlang.

9Lobelang silefera,

le lobele le kgauta!

Tlotlo le wele makgwabane,

ke nyakafatane!

10Ninife e futuhetswe,

ya lobelwa, ya timetswa!

Pelo di saretswe,

mangwele a a tsherema,

matla a fedile,

fahleho tsohle di pudufetse.

11Ebe jwale letsaba la tau le hokae?

Selao sa ditawana sona se kae?

Moo tau e neng e fepela teng

ke kae?

Moo tawana di neng di ipothela,

di ipothela teng, di se na tshabo?

12Tau e ne e harola, e fepa ditawana,

diphofu e di harolela ditauhadi;

matsaba a yona e a tlatsa diphofu,

e a tlatsa ka dinama

tseo e di harotseng.

13“Wena Ninife ke a o lwantsha,”

ho rialo Morena wa mabotho.

“Ke tla tjhesa kariki tsa hao tsa ntwa,

bahlabani ba hao

ba bolawe ka sabole,

ke o amohe tsohle

tseo o di hapileng,

bonatla ba hao lefatsheng bo fele,

maqosa a hao

a se hlole a bo boledisa.”