Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Motho ya shweleng letsoho

(Mat. 12:9-14; Luka 6:6-11)

31Jesu a boela a kena ka tlung ya thapelo. Motho ya shweleng letsoho o na le teng moo. 2Batho ba mo tlisa, ho bona hore na o tla mo fodisa ka Sabatha, ba tle ba mo qose. 3A re ho motho ya shweleng letsoho: “Tloo, o eme mona!”

4Yaba o re ho bona: “Na ho a dumelleha ho etsa botle kapa bobe ka Sabatha, ho pholosa motho kapa ho mmolaya?” Empa ba kgutsa.

5A ba ya ka mahlo a halefile, a utlwisitswe bohloko ke bothata ba dipelo tsa bona, a re ho motho eo: “Otlolla letsoho!” A le otlolla, mme letsoho la hae la fola. 6Bafarisi ba tswa, mme hanghang ba rera le balatedi ba Heroda kamoo ba ka bolayang Jesu kateng.

Letshwele lebopong la letsha

7Jesu a ya letsheng le barutuwa ba hae, mme letshwelehadi le tswang Galelea le Judea la mo latela; 8le le tswang Jerusalema, le Idumea, le mose ho Jorodane, le dibakeng tsa Tire le Sidone, ha le utlwa tsohle tseo a di etsang, la tla ho yena. 9Ka baka la letshwele a laela barutuwa ba hae hore sekepe se be haufi le yena, esere mohlomong la mo petetsa, 10hobane o ne a fodisitse ba bangata hoo bohle ba nang le mafu ba ileng ba mo kgobokanela hore ba mo ame.Mar. 4:1
Luka 5:1-3
11Le meya e ditshila ha e mmona e ne e itihela kapele ho yena, e howe haholo, e re: “O Mora wa Modimo!”

12Empa a e laya ka thata hore e se ke ya etsa hore a tsejwe.

Jesu o kgetha ba leshome le metso e mmedi

(Mat. 10:1-4; Luka 6:12-16)

13Jesu a nyolohela thabeng, a bitsa bao a ba batlang, mme ba tla ho yena. 14A hlomamisa ba leshome le metso e mmedi bao a ileng a ba bitsa baapostola hore ba be le yena, a tle a ba rome ho ruta, 15mme ba be le matla a ho leleka bademona.

16A hlomamisa ba leshome le metso e mmedi, e leng: Simone eo a ileng a mo rea lebitso la Petrose, 17le Jakobo mora wa Sebedea, le Johanne ngwanabo Jakobo, bao a ileng a ba rea lebitso la Boaneregese, e leng ho re: Bara ba Letolo, 18le Andrease, le Filipi, le Baretholome, le Matheu, le Thomase, le Jakobo, mora wa Alefiose, le Thadaose, le Simone Motjhesehi, 19le Judase Isekariota, ya bileng a eka Jesu.

Jesu le Beele-Sebule

(Mat. 12:22-32; Luka 11:14-23; 12:10)

20Jesu a kena ka tlung, mme letshwele la boela la ba bokanela hoo ba bileng ba sitwa le ho ja. 21Ha ba habo ba utlwa hona, ba ya ho ya mo tshwara, hobane ba ne ba re ha a sa nka hantle.

22Ditsebi tsa Molao tse neng di etswa Jerusalema, tsa re: “O na le Beele-Sebule, mme o leleka bademona ka matla a morena wa bademona!”Mat. 9:34
10:25

23Yaba o ba bitsetsa ho yena, mme a re ho bona ka ditshwantsho: “Satane a ka leleka Satane jwang? 24Haeba mmuso o ikarola ho itwantsha, mmuso oo o ke ke wa tiya. 25Haeba lelapa le ikarola ho itwantsha, lelapa leo le ke ke la tiya. 26Haeba Satane a itsohela matla ho itwantsha, mme a ikarotse, a ke ke a tiya, mme hoo ke ho fela ha hae.

27“Empa ha ho motho ya ka kenang ka tlung ya seqhobane a hapa thepa ya sona, haeba a sa tlama seqhobane seo pele, e be hona a hapang thepa yohle ya ntlo.

28“Kannete ke le bolella hore bana ba batho ba tla tshwarelwa dibe tsohle le dinyefolo tsohle tseo ba di buang, 29empa mang kapa mang ya nyefolang Moya o Halalelang a ke ke a tshwarelwa ho isa kgale; o molato wa sebe se sa feleng,”Luka 12:10
30hobane ba ne ba itse: “O na le moya o ditshila.”

Bana babo Jesu le mmae

(Mat. 12:46-50; Luka 8:19-21)

31Yaba mma Jesu le bana babo Jesu ba a fihla; ba ema kantle, ba mo laetsa hore a tle ho bona. 32Letshwele le ne le mo potapotile, mme la re ho yena: “Mmao le bana beno ke bana, ba teng kantle, ba a o batla.”

33A araba, a re: “Mme ke mang? Bana beso ke bo-mang?”

34Ba mo etseditseng sakanalankope a ba ya ka mahlo, a re: “Mme le bana beso ke bana! 35Mang kapa mang ya etsang thato ya Modimo ke yena eo e leng ngwaneso, le kgaitsedi, le mme.”