Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Boitshwaro ba Baiseraele bo bodile

71Ke madimabe hakaakang!

Ke ka motho

ya reng o kgola tholwana,

ya reng o kgola tsa hlabula

athe ha di yo.

Ke ka rapa sa morara

se kgwahlapisitswe;

ha ho lesihla la morara

le ka jewang,

ha ho feiye ya pele

eo nka e lakatsang.

2Ba hlomphang Modimo

ha ba sa le yo lefatsheng,

ha ho le ya mong

ya etsang ho lokileng;

bohle ba laletse ho tsholla madi,

motho o tjhehile ngwanabo,

o mo tjhehile ka letlowa.

3Ka matsoho a bona

ba ithutile ho etsa bokgopo,

ba bile ba bo etsa ba kgothetse;

mmusi o batla hore

a ntshetswe dimpho,

moahlodi yena o amohela tjotjo;

ba matla ba laela hore

ho phethwe ditakatso,

takatso tsa bona tse kgopo,

ba loha mano jwalo ba le hammoho.

4Ya lokileng ho ba feta

o ka hlabahlabane,

ya tshepahalang ho ba feta

o ka lekgwakgwa

le baletswe ka leoka.

Letsatsi la balebedi ba hao le fihlile,

letsatsi leo

Modimo a tla o otla ka lona,

nako ya hore ba ferekane

jwale e fihlile.

5O se tshepe ya ahisaneng le wena,

motswalle le yena

o se ke wa mo tshepa;

esita le ho yena mosadi wa hao,

o ele hloko

seo o se buang ho yena.

6Mora o hlompholla ntatae,

moradi o fetohela mmae,

ngwetsi e fetohela matsalayo,

ba lapa la motho

ke bona dira tsa hae.Mat. 10:35,36
Luka 12:53

7Empa nna ke tla lebella Morena,

ke lebelle Modimo,

Mopholosi wa ka;

Modimo wa ka o tla nkutlwa.

Morena o tla pholosa setjhaba sa hae

8Wena sera sa ka,

o se ke wa nyakalla ka nna!

Leha nka wa ke tla boela ke tsohe;

leha nka dula lefifing

Morena o tla mponesetsa.

9Ke sitetswe Morena, ke entse sebe,

kahoo kgalefo ya Morena

ke tla e mamella,

ke e mamelle ho fihlela a ntwanela,

a ntwanela, a nnea tokelo ya ka.

Morena o tla nkisa,

a nkise kganyeng ya hae,

teng ke bone ho loka ha hae.

10Ke moo dira tsa ka di tla bona,

di bone, di aparelwe ke dihlong,

tsona dira tse neng

di bua ho nna, di re:

“O kae Morena Modimo wa hao?”

Ke tla bona

ha di hatakelwa ka maoto,

di hatakelwa sa qhafutso diterateng.

11Tsatsi le tla fihla

la ho tsosa marako a motse,

tsatsi la ho atolosa meedi ya lona.

12Mohla tsatsi leo

batho ba tla tla ho lona,

ba tle ba etswa Asiria le Egepeta,

ba etswa Egepeta,

ba etswa Euferatese;

ba tle ba etswa mawatleng wohle,

ba tle ba etswa dithabeng tsohle.

13Lefatshe le tla fetoha nanaola,

le fetohe nanaola

ka baka la baahi ba lona,

le fetohe nanaola

ka baka la diketso tsa bona.

Morena o hauhela Baiseraele

14Morena, ka lere la hao

alosa mohlape wa hao,

alosa mohlape oo e leng lefa la hao,

mohlape o dulang

o le inotshi kahara moru,

o dulang

kahara makgulo a nonneng;

o ke o fule Bashane le Gileade,

o fule teng

jwaloka mehleng ya boholoholo.

15“Ke tla bontsha tjhaba sa ka,

ke se bontshe dimakatso,

ke se bontshe tsona

sa mohla se tswang Egepeta.”

16Ditjhaba di tla bona,

di hlajwe ke dihlong,

le hoja di le matla;

ditjhaba di tla makala,

di be di hlollwe,

le tsebe tsa tsona di be di thibane.

17Di tla nyeka lerole jwaloka dinoha,

di le nyeke

sa dihahabi di holoba fatshe.

Di tla tswa diahelong tsa tsona

di thothomela,

di retelehele ho Morena,

Morena Modimo wa rona,

di retelehele ho yena di tshohile,

di tshohile haholo hobane di o tshaba.

18Ke Modimo ofe

ya tshwanang le wena?

Ya tshwarelang dibe, a leballe ditlolo

tsa masalla a setjhaba sa hae?

Wena o Modimo

ya sa halefeleng ruri,

wena o Modimo

ya thabelang ho hauhela.

19O tla boela o re utlwela bohloko,

makgopo a rona o a hatakella fatshe,

dibe tsa rona

o di lahlela botebong ba lewatle.

20O tla bontsha Jakobo,

o mmontshe botshepehi ba hao,

Aborahama le yena o mo hauhele,

jwalokaha o ila wa hlapanya,

wa hlapanyetsa bo-ntata rona

mehleng ya kgalekgale.