Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Thuto ya Johanne Mokolobetsi

(Mar. 1:1-8; Luka 3:1-9,15-17; Joh. 1:19-28)

31Mehleng eo ha hlaha Johanne Mokolobetsi; a ruta feelleng la Judea,Lentswe la Segerike la “baptizo” le thata ho fetolelwa Sesothong. Le fetolelwa ka ditsela tsena: Ho baptisa, ho kolobetsa, ho hlatswa. 2a re: “Bakang, hobane Mmuso wa mahodimo o atametse!”Mat. 4:17
3Ke yena ya boletsweng ke moporofeta Esaya, ha a re:

“Lentswe la ya howang feelleng

le re:

‘Lokisang mmila wa Morena,

le otlolle ditsela tsa hae!’ ”Esa. 40:3

4Johanne o ne a apara seaparo se entsweng ka boya ba kamele, a itlama ka leqhama la letlalo thekeng; dijo tsa hae e ne e le ditsie le mahe a dinotshi tsa naha.2 Dikg. 1:8
5Jwale batho ba Jerusalema, le ba Judea yohle, le ba phuleng yohle ya Jorodane ba tswela ho yena, 6ba kolobetswa ke yena nokeng ya Jorodane, ba ntse ba ipolela dibe tsa bona.

7Empa ha a bona Bafarisi le Basaduke ba bangata ba etla ho kolobetswa, a re ho bona: “Madinyane a marabe, ke mang ya le boleletseng hore le ka baleha bohale bo tlang?Mat. 12:34
23:33
8Bontshang ka diketso hore le bakile, 9mme le se ke la nahana, la re: ‘Ntata rona ke Aborahama,’ hobane ke a le bolella hore Modimo o na le matla a ho hlahisetsa Aborahama bana ka majwe ana.Joh. 8:33
10Selepe se se se beilwe metsong ya difate; sefate sefe kapa sefe se sa beheng ditholwana tse monate se tla rengwa, se lahlelwe mollong.Mat. 7:19

11“Ha e le nna, ke le kolobeletsa pako ka metsi. Athe ya tlang kamorao ho nna o mpheta ka matla, hoo ke sa tshwaneleng ho mo rola meqathatso; yena o tla le kolobetsa ka Moya o Halalelang le ka mollo. 12Seoloso se letsohong la hae, mme o tla fiedisisa seotlo sa hae, a bokelle koro ya hae sesiung, mmoko wona a o tjhese mollong o sa timeng.”

Jesu o a kolobetswa

(Mar. 1:9-11; Luka 3:21,22)

13Yaba Jesu o fihla nokeng ya Jorodane a etswa Galelea, a tla ho Johanne hore a kolobetswe ke yena. 14Empa Johanne a leka ho mo thiba, a re: “Eka kgona e be nna ya kolobetswang ke wena, athe wena o tla ho nna?”

15Jesu a mo araba, a re: “Lesa, jwale, hobane ka tsela ena re lokela ho phethahatsa hohle ho lokileng.” Johanne a dumela.

16Hanghang hoba Jesu a kolobetswe, a tswa metsing, mme bonang, a bulelwa mahodimo, a bona Moya wa Modimo o theoha e ka leeba, o etla hodima hae; 17ha utlwahala lentswe le tswang mahodimong, le reng: “Enwa ke Mora wa ka eo ke mo ratang, ya nkgahlang!”Tshim. 22:2
Pes. 2:7
Esa. 42:1
Mat. 12:18
17:5
Mar. 1:11
Luka 9:35