Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
28

Jesu o tsoha bafung

(Mar. 16:1-8; Luka 24:1-12; Joh. 20:1-10)

281Ha Sabatha se fetile, ho hlaha mafube a letsatsi le qalang beke, Maria wa Magadala le Maria e mong ba tla ho bona lebitla.

2Bonang, tshisinyeho e kgolo ya lefatshe ya eba teng, hobane lengeloi la Morena le ne le ile la theoha lehodimong, la fihla, la phikolosa lejwe, mme la dula hodima lona. 3Sebopeho sa lona se ne se ka lehadima, mme seaparo sa lona se ne se le sesweu jwaloka lehlwa. 4Balebedi ba thothomela ke ho tshaba, ba eba jwaloka bafu.

5Lengeloi la re ho basadi: “Lona le se ke la tshoha; ke a tseba hore le batla Jesu ya thakgisitsweng. 6Ha a yo mona, hobane o tsohile, jwalokaha a ne a bolele. Tloong, le bone sebaka seo a neng a le ho sona. 7Le phakise le yo bolella barutuwa ba hae, le re: ‘O tsohile bafung, mme o le etella pele ho ya Galelea; le tla mmona teng.’ Jwale ke le boleletse.”

8Ba tloha kapele lebitleng, ka tshabo le ka thabo e kgolo, ba matha ho ya tsebisa barutuwa ba hae.

9Jesu a teana le bona, a re: “Dumelang!” Ba atamela, mme ba mo tshwara maoto, ba mo kgumamela. 10Yaba Jesu o re ho bona: “Se tshabeng, eyang le tsebise bana beso hore ba ye Galelea, mme ba tla mpona teng.”

Mokgosi wa balebedi

11Ha basadi ba ntse ba eya, ba bang ba balebedi ba ya motseng, mme ba tsebisa baprista ba baholo tsohle tse etsahetseng. 12Ba phutheha le baholo, mme ha ba se ba rerisane, ba nea bahlabani tjhelete e ngata, 13ba re: “Le tle le re: ‘Barutuwa ba hae ba ile ba tla bosiu, mme ba mo utswa ha re ntse re robetse.’ 14Haeba taba ena e ka fihla ditsebeng tsa mmusisi re tla mo kgodisa, hore a se ke a le kgathatsa.”

15Bahlabani ba amohela tjhelete, mme ba etsa kamoo ba lailweng kateng. Polelo ena ya tumiswa hara Bajuda ho fihlela kajeno-ya-bokajeno.

Thomo ya barutuwa

(Mar. 16:14-18; Luka 24:36-49; Joh. 20:19-23; Dik. 1:6-8)

16Barutuwa ba leshome le motso o mong ba ya Galelea, thabeng eo Jesu a neng a ba laetse ho ya ho yona.Mat. 26:32
Mar. 14:28
17Ha ba mmona, ba mo kgumamela, empa ba bang ba belaela. 18Jesu a atamela, a bua le bona, a re: “Ke neilwe matla wohle lehodimong le lefatsheng. 19Eyang ke hona le ditjhaba tsohle, le di etse barutuwa, le ba kolobetse ka lebitso la Ntate, le la Mora, le la Moya o Halalelang,Dik. 1:8
20le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. Bonang, ke na le lona kamehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe.”