Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
16

Ba batla sesupo

(Mar. 8:11-13; Luka 12:54-56)

161Bafarisi le Basaduke ba tla ho Jesu, mme ka ho mo leka ba kopa hore a ke a ba bontshe sesupo se tswang lehodimong.Mat. 12:38
Luka 11:16

2A ba araba, a re: “Ha ho phirimile le ye le re: ‘Letsatsi le tla ba letle, hobane lehodimo le lefubedu.’ 3Hoseng le re: ‘Kajeno ho tla ba le sefefo, hobane lehodimo le bofubedu bo lefifi.’ Le tseba ho hlalosa sebopeho sa lehodimo; athe le sitwa ho hlalosa ditshupo tsa dinako tsee! 4Moloko o kgopo, wa bakwenehi, o batla sesupo, empa o ke ke wa newa sesupo, haese sa Jonase.” Yaba o tloha ho bona, o a ikela.Mat. 12:39
Luka 11:29

Tomoso ya Bafarisi le Basaduke

(Mar. 8:14-21)

5Ha barutuwa ba tshelela mose wane, ba lemoha hore ba lebetse ho inkela bohobe. 6Jesu a re ho bona: “Ebang sedi, le hlokomele tomoso ya Bafarisi le Basaduke.”Luka 12:1

7Ba buisana ba le bang, ba re: “Ke hobane ha re a tla le bohobe!”

8Empa Jesu ka ho tseba mehopolo ya bona, a re: “Lona ba tumelo e fokolang! Keng ha le buisana, le re: ‘Ke hobane ha re a tla le bohobe?’ 9Na le jwale ha le eso utlwisise? Na ha le sa hopola dinkgwa tse hlano tseo le neng le di abele ba dikete tse hlano, le hore na le ne le bokelle diroto tse kae tse tletseng makumane?Mat. 14:17-21
10Leha e le dinkgwa tse supileng tseo le neng le di abele ba dikete tse nne, le hore na le ne le bokelle diroto tse kae tse kgolo tse tletseng makumane?Mat. 15:34-38
11Le sitwa keng ho utlwisisa hore ke ne ke sa bue le lona ka bohobe? Empa hlokomelang tomoso ya Bafarisi le Basaduke.” 12Jwale ba utlwisisa hore o ne a sa re ba hlokomele tomoso ya bohobe bo jewang, empa ba hlokomele thuto ya Bafarisi le Basaduke.

Petrose o bolela hore na Jesu ke mang

(Mar. 8:27-30; Luka 9:18-21)

13Yare ha Jesu a fihla sebakeng sa Sesaria-Filipi, a botsa barutuwa ba hae, a re: “Batho ba re Mora Motho ke mang?”

14Ba re: “Ba bang ba re: ‘Ke Johanne Mokolobetsi,’ ba bang ba re: ‘Ke Elia,’ mme ba bang ba re: ‘Ke Jeremia kapa e mong wa baporofeta.’ ”Mat. 14:1,2
Mar. 6:14,15
Luka 9:7,8

15A re ho bona: “Empa lona le re nna ke mang?”

16Simone Petrose a araba, a re: “O Kreste, Mora wa Modimo ya phelang.”Joh. 6:68,69

17Jesu a mo araba, a re: “O lehlohonolo, Simone mora Jona, kahobane hase motho wa nama le madi ya o senoletseng hona, empa ke Ntate ya mahodimong. 18Jwale le nna ke a o bolella, ke re: ‘O Petrose,’Petrose ke ho re Lefika. mme hodima lefika lena ke tla haha kereke ya ka, mme monyako wa Nqalo ya Bafu o ke ke wa e hlola. 19Ke tla o nea dinotlolo tsa Mmuso wa lehodimo; seo o se tlamang lefatsheng se tla tlangwa lehodimong, mme seo o se lokollang lefatsheng se tla lokollwa lehodimong.”Mat. 18:18
Joh. 20:23
20Yaba o laya barutuwa ba hae hore ba se ke ba bolella motho hore ke yena Kreste.

Jesu o porofeta lefu le tsoho ya hae

(Mar. 8:31 — 9:1; Luka 9:22-27)

21Ho tloha ka nako eo Jesu a qala ho qaqisetsa barutuwa ba hae hore eka kgona a ye Jerusalema, a yo hlokofatswa haholo ke baholo, le baprista ba baholo, le Ditsebi tsa Molao, a bolawe, mme ka tsatsi la boraro a tsoswe bafung.

22Petrose a mo nkela kathoko, a mo kgalemela, a re: “Morena Modimo a hauhe! Hona ha ho ka ke ha etsahala ho wena.”

23Empa Jesu a retelehela ho Petrose, a re: “Tloha ho nna, Satane! O sekgopi ho nna, kahobane ha o hopole tsa Modimo, o hopola tsa botho!”

24Yaba Jesu o re ho barutuwa ba hae: “Haeba mang kapa mang a rata ho ntatela, a itele, a inkele sefapano, a ntatele.Mat. 10:38
Luka 14:27
25Mang le mang ya ratang ho baballa bophelo ba hae bo tla mo senyehela, empa mang le mang ya senyehelwang ke bophelo ba hae ka baka la ka o tla bo rua.Mat. 10:39
Luka 17:33
Joh. 12:25
26Ebe motho a ka boellwa ke eng haeba a ka rua lefatshe lohle, empa a senyehelwa ke bophelo ba hae? Kapa motho a ka rekanya bophelo ba hae ka eng? 27Mora Motho o tla tla ka tlotla ya Ntatae le mangeloi a hae, mme o tla putsa motho ka mong ka ho ya ka seo a se entseng.Mat. 25:31
Pes. 62:13
Bar. 2:6
28Ruri ke a le bolella: Ho na le ba bang hara ba emeng mona ba ke keng ba tseba lefu ho fihlela ba bona Mora Motho a etla ka Mmuso wa hae.”