Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Leloko la Jesu Kreste

(Luka 3:23-38)

11Leloko la Jesu Kreste, mora Davida, mora Aborahama. 2Aborahama a tswala Isaka, Isaka a tswala Jakobo, Jakobo a tswala Juda le bana babo, 3Juda a tswala Farese le Sara ka Tamare, Farese a tswala Heserone, Heserone a tswala Arame, 4Arame a tswala Aminadabe, Aminadabe a tswala Nashone, Nashone a tswala Salema, 5Salema a tswala Boase ka Rahaba, Boase a tswala Obede ka Ruthe, Obede a tswala Jese, 6Jese a tswala kgosi Davida.

Davida a tswala Solomone ka mohatsa Uriya, 7Solomone a tswala Roboame, Roboame a tswala Abiya, Abiya a tswala Asa, 8Asa a tswala Jehoshafate, Jehoshafate a tswala Jorame, Jorame a tswala Usiya, 9Usiya a tswala Jotame, Jotame a tswala Akase, Akase a tswala Hesekia, 10Hesekia a tswala Manase, Manase a tswala Amose, Amose a tswala Josiya, 11Josiya a tswala Jekoneya le bana babo ka nako ya ho fallisetswa ha Bajuda Babilona.2 Dikg. 24:14,15
2 Dik. 36:10
Jer. 27:20

12Jwale, kamora ho fallisetswa ha bona Babilona, Jekoneya a tswala Salatiele, Salatiele a tswala Sorobabele, 13Sorobabele a tswala Abihude, Abihude a tswala Eliakime, Eliakime a tswala Asore, 14Asore a tswala Sadoke, Sadoke a tswala Akime, Akime a tswala Eleude, 15Eleude a tswala Eleasare, Eleasare a tswala Matane, Matane a tswala Jakobo, 16Jakobo a tswala Josefa, mohatsa Maria, mosadi ya ileng a tswala Jesu ya bitswang Kreste.

17Ha ho le jwalo, meloko yohle, ho tloha ho Aborahama ho isa ho Davida e bile leshome le metso e mene; ho tloha ho Davida ho isa nakong ya ho fallisetswa ha Bajuda Babilona, meloko e leshome le metso e mene; mme ho tloha nakong ya ho fallisetswa ha bona Babilona ho isa ho Kreste, meloko e leshome le metso e mene.

Tswalo ya Jesu Kreste

(Luka 2:1-7)

18Tswalo ya Jesu Kreste e bile jwaana: Mmae Maria, ha a se a lebeleditswe ke Josefa, ba eso ka ba phela mmoho, a fumaneha e le moimana ka matla a Moya o Halalelang.Luka 1:27
19Erekaha Josefa, mohatsa Maria, a ne a lokile, mme a sa rate ho mo hobosa, a rera ho mo hlala ka lekunutu.

20Yare a sa hopotse jwalo, lengeloi la Morena la iponahatsa ho yena torong, la re: “Josefa, mora Davida, o se ke wa tshaba ho inkela Maria mohatsa hao, hobane se emotsweng ke yena se tswa ho Moya o Halalelang; 21o tla tswala mora, mme o tla mo rea lebitso la Jesu, hobane o tla pholosa setjhaba sa hae dibeng tsa sona.”Luka 1:31

22Jwale tsena tsohle di etsahetse hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke Morena ka moporofeta, ha a re:

23“Bonang, morwetsana o tla emola,

a tswale mora,

mme mora eo o tla rewa

lebitso la Emmanuele,”

e leng ho re: Modimo o na le rona.Esa. 7:14

24Ha Josefa a tsoha borokong, a etsa kamoo lengeloi la Morena le mo laetseng kateng, a inkela mohatsa hae; 25mme ha a a ka a kena dikobong tsa hae ho fihlela a beleha mora; Josefa a mo rea lebitso la Jesu.Luka 2:21

2

Ketelo ya Ba Bohlale Ba Botjhabela

21Hoba Jesu a tswallwe Betlelehema e Judea, mehleng ya kgosi Heroda, ha fihla Jerusalema Ba Bohlale ba tswang botjhabela, 2ba re: “E kae kgosi ya Bajuda e tswetsweng? Re bone naledi ya yona ha e hlaha, mme re tlilo e kgumamela.”

3Yare ha kgosi Heroda a utlwa, a ferekana hammoho le ba Jerusalema kaofela, 4mme hoba a bokelle baprista ba baholo bohle le Ditsebi tsa Molao tsa setjhaba, a ba botsa moo Kreste a loketseng ho tswallwa teng. 5Ba re ho yena: “Betlelehema e Judea, hobane ho ngotswe jwalo ke moporofeta, ha a re:

6“ ‘Ha e le wena, Betlelehema,

e naheng ya Juda,

ha o hlile ha o monyenyane haholo,

ha o monyenyane

hara batsamaisi ba Juda,

hobane ho wena ho tla tswa

motsamaisi ya tla alosa Iseraele,

setjhaba sa ka.’ ”Mmik. 5:2
2 Sam. 5:2
1 Dik. 11:2

7Yaba Heroda o bitsa Ba Bohlale bao ka lekunutu, a ba botsisisa nako eo naledi e hlahileng ka yona, 8a nto ba romela Betlelehema, a re: “Eyang, le batlisise tsa ngwana ka hloko; ere ha le se le mo fumane, le ntsebise, le nna ke tle ke yo mo kgumamela.”

9Yare hoba ba utlwe puo ya kgosi ba tsamaya, mme naledi eo ba e boneng e hlaha ya ba etella pele ho fihlela e ema hodima moo ngwana a neng a le hona teng. 10Jwale ha ba bona naledi ba thaba haholo. 11Ha ba fihla ka tlung, ba bona ngwana le mmae Maria; ba itihela fatshe, mme ba kgumamela ngwana, ba nto bula matlole a bona, ba mo nyehella ka dimpho: kgauta, mokubetso, le mmira. 12Hoba ba lemoswe torong hore ba se ke ba boela ho Heroda, ba kgutlela naheng ya habo bona ka tsela esele.

Josefa o balehela Egepeta

13Hoba Ba Bohlale ba kgutle, lengeloi la Morena la iponahatsa ho Josefa torong, la re: “Tsoha, o nke ngwana le mmae, o balehele Egepeta, o hlole teng ho fihlela ke o bolella, hobane Heroda o makgatheng a ho batla ngwana hore a mmolaye.”

14A tsoha, a nka ngwana le mmae bosiu, a tshabela Egepeta, 15mme a hlola teng ho fihlela Heroda a eshwa; e le hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke Morena ka moporofeta, ha a re: “Ke bitsitse mora wa ka hore a tswe Egepeta.”Hos. 11:1

Polao ya masea

16Yare ha Heroda a lemoha hore o phomilwe ke Ba Bohlale, a halefa haholo, a laela hore ho bolawe masea wohle a bashanyana a Betlelehema le a tikolohong yohle ya teng, a dilemo di pedi le katlase, ho ya ka nako eo a e botsisisitseng ho Ba Bohlale. 17Ya eba moo ho phethahalang ho boletsweng ke moporofeta Jeremia, ha a re:

18“Mohoo o utlwahetse Rama:

seboko le sello sa mmokotsane;

Ragele o llela bana ba hae,

mme o hana ho tshediseha,

hobane ha ba sa le yo.”Jer. 31:15

Josefa o kgutla Egepeta

19Hoba Heroda a shwe, lengeloi la Morena la iponahatsa ho Josefa, torong, Egepeta, 20la re: “Tsoha, o nke ngwana le mmae, o boele naheng ya Iseraele, hobane ba neng ba batla bophelo ba ngwana ba shwele.”

21Josefa a tsoha, a nka ngwana le mmae, a boela naheng ya Iseraele. 22Empa ha a utlwa hore Arekelaose o hlahlamile ntatae Heroda boreneng ba Judea, a tshaba ho ya teng. Hoba a lemoswe torong, a tshabela seterekeng sa Galelea, 23a ya aha motseng o bitswang Nasaretha, e le hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke baporofeta hore o tla bitswa Monasaretha.Mar. 1:24
Luka 2:39
Joh. 1:45